Business

Kæmperegning venter SAS, efter EU-dom slår fast, at tusindvis har ret til kompensation

SAS frygter, at beslutningen vil få alvorlige og langstrakte økonomiske konsekvenser - ikke bare for dem selv, men for flyselskaber i hele Europa.

380.000 passagerer fik aflyst deres flyrejse, da lønforhandlinger hos SAS endte i en syv dage lang strejke i 2019.

Siden har SAS nægtet at udbetale kompensation med det argument, at strejke er en ”usædvanlig omstændighed”, der fritager dem fra at betale kompensation.

Men det har en EU-domstol tirsdag afvist.

- En strejke organiseret af en fagforening for et luftfartsselskabs personale med henblik på blandt andet at opnå lønforhøjelser er ikke omfattet af begrebet "usædvanlig omstændighed", skriver domstolen.

Dermed skal SAS betale kompensation til de berørte passagerer – et beløb flyselskabet tidligere har anslået til 117 millioner euro, svarende til 870 millioner danske kroner.

I en mail til TV 2 kalder SAS afgørelsen for "ulykkelig" og "uventet".

SAS-sagen kort fortalt

  • Fra 26. april til 2. maj 2019 strejkede dele af SAS personale med henblik på at opnå lønforhøjelse. 
  • Det medførte aflyste flyafgange, som berørte 380.000 passagerer i perioden. 
  • SAS har siden nægtet at betale kompensation med henvisning til, at strejke er en "usædvanlig omstændighed". 
  • Det norske selskab Airhelp valgte på den baggrund at sagsøge SAS i Sverige. 
  • Retten i Sverige kunne ikke alene afgøre, om der var tale om en "usædvanlig omstændighed" og bad en EU-domstol undersøge sagen. 
  • Tirsdag slog EU-domstolen fast: stejke er ikke en "usædvanlig omstændighed". Dermed er det EU's vurdering, at SAS skal betale kompensation til de berørte passagerer. 

Svimlende summer

Hos virksomheden Flyhjælp har man fulgt sagen tæt de seneste to år.

Selskabet, som hjælper passagerer med at hente økonomisk kompensation ud af flyselskaber ved forsinkelser, aflysninger og overbookninger, har nemlig over 3300 kunder, som venter på kompensation fra SAS.

Det svarer til mere end ni millioner kroner.

Beløbet er dog ingenting i forhold til det samlede beløb, som SAS kan ende med at skulle betale i kompensation, mener Rune Strøm Danvold, som er advokat og leder af Lawsuit hos Flyhjælp.

Ifølge ham har SAS estimeret beløbet for kompensation for lavt og henviser til EU's forordning om rejsekompensationer.

Ifølge forordningen skal et flyselskab betale mellem 250-600 euro per passager. Hvis tallene ganges med de 380.000, er der i værste tilfælde tale om en kompensation på 228.000.000 euro – 1,7 milliarder kroner.

- Det er svimlende summer, når der er der tale om så mange passagerer, siger Rune Strøm Danvold.

Erstatningen lader vente på sig

Selvom EU-dommen slår fast, at kunderne har ret til kompensation, vil pengene ikke komme dumpende ned fra himlen.

SAS har hele tiden fastholdt, at selskabet ikke har pligt til at kompensere passagerer som følge af strejken i 2019, hvis ikke selv passagerne henvender sig.

Og ifølge Rune Strøm Danvold er det korrekt, at det er passagernes eget ansvar at søge om erstatning.

- Det er der formentlig mange, som aldrig får gjort. Dermed sparer SAS nogle penge på den måde, siger han.

Som dansk statsborger har man tre år til at søge kompensation, fortæller Rune Strøm Danvold. Strejken foregik fra 26. april til 2. maj 2019.

SAS oplyser i en mail til TV 2, at de vil vente med at udbetale erstatningen, indtil sagen er færdigbehandlet ved den svenske tingsret Attunda Tingsratt, men at de er meget overraskede over EU-domstolens vurdering.

- Beslutningen får alvorlige og langstrakte økonomiske og arbejdsretslige konsekvenser for ikke bare SAS, men for alle flyselskaber i hele Europa, skriver Alexandra Lindgren Kaoukji, som er presseansvarlig for SAS.

Ydermere skriver Alexandra Lindgren Kaoukji, at SAS ikke vil forholde sig nærmere til dommen, før de har haft lejlighed til at analysere den til bunds.

SAS er i forvejen hårdt ramt

Ligesom resten af luftfartsindustrien har SAS haft et særdeles hårdt år som følge af coronakrisen.

Selskabet sendte ikke mange fly i luften efter pandemiens udbrud, men fik en hjælpepakke på ni millarder kroner i sommeren 2020, bestående af penge fra den danske og svenske stat samt obligationsejere.

Det gik dog ikke meget bedre i anden halvdel af 2020, og det seneste regnskab fra SAS, der dækker over perioden november, december og januar, viste et underskud på 1,5 milliarder kroner.

Desuden var antallet af passagerer i perioden kun en million – fem millioner færre end i samme periode året forinden.

Dermed vil en eventuel millarderstatning ramme SAS ekstra hårdt netop nu.