Business

Corona giver Danske Bank laveste overskud siden 2014

Store nedskrivninger på udlån har i 2020 været med til at trække Danske Banks overskud ned til 4,6 milliarder.

Coronakrisen har indtil videre været en meget dyr oplevelse for Danske Bank.

Sidste år har banken, der er den største i Danmark, tjent 4,6 milliarder kroner. Det er det laveste overskud siden 2014.

Det viser Danske Banks regnskab for 2020, der er offentliggjort torsdag.

Overskud faldet med 70 procent

Sammenlignet med i 2019 er overskuddet i 2020 faldet hele 70 procent. Danske Bank gør dog i regnskabet opmærksom på, at resultatet i 2019 var positivt påvirket af en række engangsforhold. Det vil sige økonomiske forhold, der ikke påvirker i fremtidige regnskaber.

I 2020 har Danske Banks overskud hovedsageligt været påvirket af nedskrivninger på udlån på syv milliarder kroner på baggrund af forventede kredittab som følge af coronakrisen.

Nedskrivninger på udlån er penge, som ikke forventes at komme igen og kan derfor betragtes som tab.

Forventer at fordoble resultat

For det nye år ser Danske Bank en mulighed for at kunne mere end fordoble resultatet sammenlignet med det forgangne år.

Forventningen er således, at overskuddet i 2020 ender et sted mellem 9 og 11 milliarder kroner.

- Vores forventninger for 2021 er baseret på en forventning om lidt højere samlede indtægter end i 2020, afhængig af primært vores forretningsmæssige momentum og den generelle makroøkonomiske udvikling, mens vi forventer et fald i både omkostninger og nedskrivninger i 2021, siger Stephan Engels, der er finansdirektør i Danske Bank, i en skriftlig kommentar.

I 2021 forventer Danske Bank, at nedskrivningerne på udlån ikke kommer til at overstige 3,5 milliarder kroner. Det vil dermed som minimum være en halvering af sidste års nedskrivningsniveau.