Business

Økonomien har det bedre, viser ny analyse – men der er to store problemer

Finansministeriet har netop offentliggjort sine nyeste beregninger for Danmarks økonomi. Men den nye nedlukning af Danmark er ikke indregnet.

Det går bedre, end man kunne have frygtet.

Omtrent sådan kan konklusionen i den nyeste økonomiske redegørelse fra Finansministeriet sammenfattes.

Eller rettere: Det gik bedre, end man kunne have frygtet.

For tallene er positive. Nok anslår de såkaldte regnedrenge i Finansministeriet, at Danmarks økonomi går tilbage med 3,8 procent i 2020, men det er bedre end forudsigelsen fra august, der lød på 4,5 procent. Og i det helt tidlige forår blev der spået et så stort fald i det danske bruttonationalprodukt som 10 procent.

Så på den måde er der fremgang at spore.

Men der er ét stort problem med beregningerne fra Finansministeriet, der er udgivet fredag formiddag: Den seneste nedlukning, der blev annonceret tidligere på ugen, er ikke medregnet.

- Prognosen, som regeringen fremlægger i dag, kommer til at fremstå for positiv. Der er nu en stor risiko for, at fjerde kvartal ender negativt, og det vil påvirke prognosen. Vi får også et meget dårligere afsæt ind i det nye år, siger Helge Pedersen, der er cheføkonom ved Nordea.

To store udfordringer

Ifølge cheføkonomen er der særligt to ubekendte faktorer, der kan påvirke, hvordan den danske økonomi kommer til at se ud i 2021.

Det ene er den nye nedlukning, der ikke mindst kan blive et problem, hvis restriktionerne forlænges. I øjeblikket skal alle andre butikker end supermarkeder og apoteker holde lukket i perioden 25. december til 3. januar.

Det er den mest kritiske situation, vi har været i, siden krisen ramte os i marts. Det sætter nye bremseklodser på økonomien

Fungerende finansminister, Morten Bødskov (S)

Den anden er udlandet. I den økonomiske redegørelse når Finansministeriet frem til, at den danske eksport falder med 10 procent i 2020. Tidligere spåede man en stigning til næste år på mere end 6 procent, men det skøn er i denne omgang blevet nedjusteret en smule.

- Vi er afhængige af vækst i udlandet, så vi bliver ramt, når verden går ned i tempo. Vi har også fået et ordentligt hug på turismen i år. Det er også med til at trække eksporten ned. Vi har brug for, at den tyske økonomi kommer i gang, siger Helge Pedersen.

Han peger desuden på Brexit som en potentiel risiko. I prognosen fra Finansministeriet er det antaget, at EU ikke når at indgå nogen handelsaftale med Storbritannien inden skæringsdatoen, 1. januar.

Bremseklodser

Den økonomiske redegørelse er i alt mere end 200 sider lang og behæftet med usædvanlig stor usikkerhed.

- I dag står vi i anden bølge af corona både i Danmark og landene omkring os. Det er den mest kritiske situation, vi har været i, siden krisen ramte os i marts. Det sætter nye bremseklodser på økonomien, udtaler fungerende finansminister Morten Bødskov (S) i forbindelse med den økonomiske redegørelse.

Et par af de vigtigste konklusioner fra redegørelsen kan du dog læse herunder:

  • Danskernes privatforbrug ventes at stige med mere end 5 procent næste år. Det skyldes blandt andet frigivelsen af de indefrosne feriepenge.
  • Hverken den danske im- eller eksport når i 2021 at indhente det, der blev tabt i 2020. Først i 2022 vil disse dele af økonomien dermed være tilbage på omgangshøjde med tiden inden coronakrisen.
  • I august forudså Finansministeriet et fald i huspriserne på 1,5 procent for 2020. Nu tyder det i stedet på en stigning på mere end 3 procent. Næste år vil priserne fortsætte op ad med samme takt, anslås det.
  • Til trods for at den samlede økonomiske kage skrumper i 2020, er både den disponible indkomst og den gennemsnitlige timeløn for den private sektor steget i 2020. Sådan vil det også være næste år, skønnes det.
  • Den offentlige gæld – den såkaldte ØMU-gæld – udgjorde sidste år en tredjedel af Danmarks BNP. I år er gælden steget til 43,4 procent af Danmarks BNP, og over de næste par år vil ØMU-gælden fortsat være over 40 procent af BNP.

- Den økonomiske genopretning vil fortsat være stærkt afhængig af, hvor effektivt det lykkes at bremse smitten. Men prognosen viser ikke desto mindre, at Danmark – indtil videre – er kommet bedre gennem krisen end mange andre lande, lyder det fra Morten Bødskov i redegørelsen.