Business

Efter personlig konkurs: Der var lidt over to kroner tilbage på Kasi-Jespers konto

Jesper Nielsen skylder 64,6 millioner kroner, blandt andet til smykkefirmaet Pandora og til Skat.

Det er under en måned siden, at Jesper Nielsen blev erklæret personligt konkurs.

I mellemtiden har kurator Henrik Selchau Poulsen, som står for opgørelsen af konkursboet, udarbejdet den første redegørelse til kreditorerne med penge i klemme hos Jesper Nielsen.

Redegørelsen viser, at Jesper Nielsen ved konkurserklæringen havde 2,36 kroner tilbage på sin bankkonto.

Kuratoren har i redegørelsen opstillet alt, hvad Jesper Nielsen sagde, han ejede af værdi, da han gik konkurs.

Foruden hans bankkonto omfatter det blandt andet en række lejemål på Mallorca samt tre selskaber.

Fælles for det hele er, at kurator har opgjort det til en værdi af nul kroner. Bankkontoen er den eneste undtagelse.

Modsat skylder Jesper Nielsen 64,6 millioner kroner, blandt andet til smykkefirmaet Pandora og til Skat.

Det er dyrt at være Jesper Nielsen, og jeg er jo god til at tjene penge

Jesper Nielsen til Finans

Betydelige overførsler

I redegørelsen bliver det bemærket, at der tidligere har været større beløb stående på Jesper Nielsens bankkonto:

- Gennemgangen har vist, at der på kontoen har været et bemærkelsesværdigt stort gennemløb af midler, midlertidige større indeståender, betydelige overførsler til ukendte modtagere med videre.

De ”bemærkelsesværdige beløb”, er lønudbetalinger, har Jesper Nielsen siden oplyst, fra hans smykkefirma, Amazing Jewelry.

Pengene er efterfølgende blevet overført til familiemedlemmer i Danmark og på Mallorca i Spanien, har Jesper Nielsen forklaret. Derudover er der også overførsler til og fra hans families øvrige selskaber.

Jesper Nielsen har udtalt til mediet Finans, at han ikke vil gå nærmere ind i overførslerne på sin konto. Men han siger, at ”det er dyrt at være Jesper Nielsen, og jeg er jo god til at tjene penge".

Kappestrid til milliarder

Eftersom konkursboet er nul kroner værd, er opfordringen fra kurator, at kreditorerne lægger ud for sagens udgifter. Sker det ikke, afventer kurator, at en anden igangværende sag mellem Pandora og Jesper Nielsen bliver afgjort.

Sagen er en såkaldt voldgiftssag, hvor parterne selv har udvalgt en række sags- eller retskyndige personer til at træffe en bindende afgørelse efter at have hørt begge parters udlægning.

Her mener Jesper Nielsen at have 1,4 milliarder kroner til gode hos Pandora. Omvendt mener Pandora ikke, at de skylder Jesper Nielsen noget.

Striden skyldes den aftale, som Jesper Nielsen indgik med Pandora i 2010, da han solgte sine aktier i virksomheden. Dengang fik han 385 millioner kroner, og skulle efterfølgende, som en del af aftalen, have en andel af det fremtidige overskud, som Pandoras afdeling i Central- og Vesteuropa måtte have frem til 2014.

Men da Pandora i Central- og Vesteuropa bogførte underskud de næste fire år, var der intet overskud at udbetale penge til Jesper Nielsen af. Det har efterfølgende fået ham til at hive Pandora i retten, da deres underskud blev vendt til store millionoverskud i årene efter.

I august sidste år brød Jesper Nielsen sin tavshedspligt i voldgiftssagen, hvilket udløste en bøde til ham på i alt fem millioner kroner.

TV 2 har forsøgt at få fat i Jesper Nielsen, men han er ikke vendt tilbage på henvendelsen.