Business

For første gang siden pandemien begyndte, er der håb forude, siger OECD

Danmark ser ud til at klare sig relativt godt gennem krisen, vurderer OECD. Men Danske Bank er endnu mere optimistiske.

- For første gang siden pandemien begyndte, er der nu håb for en bedre fremtid.

Sådan indleder OECD's cheføkonom Laurence Boone en ny rapport om verdens økonomiske tilstand i lyset af coronakrisen. OECD, der arbejder for økonomisk vækst og samhandel, har taget den økonomiske temperatur på både globalt og nationalt plan, herunder også for Danmark.

Men trods de indledende ord om håb, advarer OECD samtidig om både farer, faldgruber og et potentielt magtskifte i den globale økonomi.

Hvad er OECD?

  • OECD står for "Organisation for Economic Co-operation and Development".
  • Eller på dansk "Organisationen for Økonomisk samarbejde og udvikling".
  • Grundlagt i 1961. Danmark blev medlem samme år.
  • Arbejder for at stimulere økonomisk fremgang mellem medlemslandene.
  • 37 medlemslande, herunder 21 af de 28 EU medlemslande.

Mindre slemt end finanskrisen

Hvis vi begynder ved OECD's dom over de danske finanser, er de grundlæggende optimistiske.

Pandemien har indtil videre været mildere i Danmark end i de fleste andre OECD-lande, og det er forventningen, at den samlede økonomiske kage vil skrumpe med omkring fire procent i 2020. Til sammenligning faldt vores bruttonationalprodukt (BNP) med knap fem procent under finanskrisens værste år, 2009.

I 2021 og 2022 forventer OECD, at den danske økonomi vokser med henholdsvis små to procent og 2,5 procent. Dermed vil vi cirka halvvejs gennem 2022 være tilbage på omgangshøjde med økonomien inden coronakrisen.

Trods de optimistiske toner fra OECD vil der helt ind i 2022 fortsat være en række parametre, hvor den danske økonomi er dårligere stillet end inden krisen.

Det drejer sig blandt andet om den danske statsgæld, der er vokset med cirka 10 procent af BNP som følge af de økonomiske hjælpepakker, der har haft til formål at holde hånden under den danske økonomi. Gælden ventes at blive nedbragt de kommende år, til trods for, at det aldrig har været billigere at have gæld, som OECD bemærker et andet sted i rapporten.

Også arbejdsløsheden, eksporten og hvor stor andel af den disponible indkomst, der bliver sparet op, forventes at være forandret de kommende år. Mens eksporten er blevet udråbt som én af de største trusler mod den danske økonomi generelt, er danskernes forbrug blevet kaldt en motor for den indenlandske økonomi.

Trods de forholdsvist positive meldinger fra OECD mener Danske Banks globale analysechef Thomas Haar faktisk, at OECD er for negative i deres forudsigelser. Haar og Danske Bank forventer således, at Danmarks BNP vokser med cirka tre procent næste år.

- OECD lægger ikke nok vægt på, at der er vacciner på vej. De kan komme ud ret hurtigt, og det vil gavne den globale økonomi, og den danske, fordi vi er en lille, åben økonomi. Derfor vil vi få gavn af en stigende vækst i Europa og verden, siger Thomas Haar til TV 2.

Vindere og tabere

Globalt set er OECD lidt mere forsigtige i deres vurdering. Den økonomiske genrejsning kan blive lang og svær, lyder det.

Derudover ser OECD en risiko for, at den økonomiske opblomstring bliver skæv og vil medføre nye vindere og tabere. Lande, der har været vant til forholdsvis meget turisme vil således få brug for endnu mere hjælp, mener OECD, ligesom de svageste vil blive ramt hårdest.

I lande, hvor der omvendt er godt styr på smittehåndteringen, og hvor vaccinen kan blive hurtigt og problemfrit bredt ud, er der mulighed for en hurtigere økonomisk fremgang, vurderer OECD. De peger blandt andet på Kina, der forventes at stå for mere end en tredjedel af den samlede økonomiske vækst næste år.

Dermed vil verdens næststørste økonomi blive endnu større og vigtigere, lyder det fra OECD. En vurdering, Thomas Haar fra Danske Bank er enig i.

- Kina kom først ind i det, og de lukkede det hele ned. Men de kom også først ud, for så havde de løst problemet. Og så har de stimuleret økonomien ret kraftigt. Så Kina ser stærke ud, og de trækker verden op nu, siger Thomas Haar.

OECD skriver dog også, at tallene fortsat er præget af en høj grad af usikkerhed, og at det kan blive både værre og bedre end beskrevet. Der er blandt andet risikoen for, at vaccinedistributionen eller bivirkningerne viser sig skuffende. Det vil gå ud over tilliden og dermed øge risikoen for en ny omgang økonomisk uvejr.

Alligevel er OECD altså samlet set optimistiske. Som cheføkonom Laurence Boone skriver som afslutning på sin sammenfatning af rapporten:

- Når vi bliver spurgt til, hvordan en verden efter covid-19 vil se ud, så lad os håbe, at svaret vil være: ”Stort set den samme, men en lille smule bedre”.