Biogasbranchen kritiserer skattereform: - Dobbeltdyrt for kunderne i sidste ende

At der er udsigt til en højere afgift på biogas, hjælper bestemt ikke den grønne omstilling i den tunge industri, mener Biogas Danmark.

Brancheorganisationen Biogas Danmark kritiserer regeringen for at fjerne den økonomiske gulerod ved at vælge biogas i stedet for naturgas.

Kritikken kommer efter regeringens udspil til en ny grøn skattereform, som blev fremlagt sidste mandag.

Her foreslog regeringen blandt andet, at biogas fremover skal beskattes pĂĄ linje med naturgas, selvom biogas er CO2-neutralt, mens naturgassen er fossilt og CO2-holdigt.

Og det er et problem, mener direktøren i Biogas Danmark, Frank Rosager.

- Regeringen, Klimarådet og industrien selv har peget på, at biogas er den eneste løsning for, at den energiintensive industri kan lave en grøn omstilling. Så duer det ikke, man lægger afgifter på, siger Frank Rosager.

Foreslår en anden løsning

At der er udsigt til en højere afgift på biogas, er ikke løsningen, hvis ønsket er en grøn omstilling i den tunge industri, mener Frank Rosager. Det bremser ikke alene omstillingen, men det kommer også til at gå negativt ud over virksomhedernes konkurrencedygtighed, siger han.

- Virksomhederne skal kunne konkurrere, og biogas er jo dyrere end naturgas og kul. Så forværrer man situationen ved at lægge afgifter oven på, og så bliver det uinteressant, siger Frank Rosager.

Hvad er biogas?

  • Biogas er en blanding af organiske gasser fra blandt andet gylle, affald og døde dyr. 
  • I modsætning til naturgas, som er fossil og hives op fra undergrunden, er biogas CO2-neutral. 
  • Som det er nu, deler biogas ledningsnet med naturgas. 

Derfor mener han, at løsningen derimod er, at virksomhederne får en afgiftsrefusion fra skat, hvis de kan dokumentere, at de benytter sig af biogas.

Sker det, kommer de såkaldte ”sorte produkter” ikke til at virke mere økonomisk attraktive, siger han.

- Dobbeltdyrt for kunderne

Virksomheden Strøjer Tegl producerer 50 millioner mursten om året og er et eksempel på en energiintensiv virksomhed, som allerede anvender biogas til en stor del af produktionen for at holde ovnene varme nok.

Men hvis Strøjer Tegl skal overgå til 100 procent biogas, kommer det til at gå ud over deres kunder med den nye afgift, lyder det fra virksomhedens direktør, Kasper Damsø.

- Der er ikke nogen CO2-mæssig rabat ved at bruge CO2-neutralt brændstof. Det er selvfølgelig en udfordring, for så bliver det dobbeltdyrt for kunderne i sidste ende, siger Kasper Damsø.

Biogas skal ikke bruges til alt

Sammenlignet med fossile brændsler som olie eller kul, har biogas en meget lavere belastning på klimaet. Men det er ikke ensbetydende med, at biogas er hele løsningen på den grønne omstilling.

Af den grund kan biogas heller ikke sammenlignes med hverken vind- eller solenergi. For der er ikke uendelige mænger af biogas til at dække det samlede energiforbrug, forklarer professor i energiplanlægning ved Aalborg Universitet Brian Vad Mathiesen.

Derfor skal ”vi vænne os til en tankegang om, at de grønne ting også skal opmuntres til at bruge deres energi mest effektivt”, siger han.

Et eksempel er netop en virksomhed som et teglværk, som har et stort energibehov og ikke en husstand, som kan nøjes med el.

Kan ikke afgøre blandingsforholdet

Som det er nu, deler naturgas og biogas samme ledningsnet.

Køber en virksomhed udelukkende biogas fra ledningsnettet, får den udstedt et certifikat som bevis på købet af udbyderen. Men det kan myndighederne ikke bruge som målestok, siger skatteordføreren for Socialdemokratiet, Troels Ravn, og henviser til den gældende EU-lovgivning på området.

Af den grund får både biogas og naturgas tildelt samme afgift, da myndighederne ikke har mulighed for at afgøre blandingsforholdet. Men eftersom afgifterne først træder i kraft i 2025, har virksomhederne god tid til at indrette sig efter afgifterne, siger Troels Ravn (S).

- Kan man derimod få biogas ind i sit eget ledningsnet, så er biogas fritaget for afgifter og afgiftsforhøjelser, siger han.

Men som det er nu, er der ikke biogas nok til at dække det behov, der vil være ved fuld grøn omstilling. Derfor skal det ske i faser, selvom det er rigtigt, at det er den vej, vi skal, siger Troels Ravn.