Business

Dansk økonomi vokser rekordmeget i tredje kvartal

Trods en stor vækst i økonomien i tredje kvartal er økonomien stadig skrumpet i år i forhold til sidste år.

I perioden fra juli til september er den danske økonomi vokset 4,9 procent.

Det er isoleret set en rekordhøj vækst, oplyser Danmark Statistik i forbindelse med sin første beregning af bruttonationalproduktet for tredje kvartal.

Bruttonationalproduktet - også kendt som BNP - er et udtryk for størrelsen af et lands økonomi og er det mest anvendte nøgletal til at måle det.

Stigninger eller fald viser, om økonomien vokser eller skrumper.

Den rekordhøje vækst i tredje kvartal skal ses i lyset af det historisk store fald, der har været i det danske bnp i første halvdel af 2020.

Trods væksten i tredje kvartal er bnp således samlet faldet med 4,1 procent i de første tre kvartaler i år sammenlignet med samme periode sidste år.

Ledigheden falder

Samtidig med at BNP'et stiger, er den danske ledighed i oktober faldet for femte måned i træk.

Antallet af bruttoledige faldt i sæsonkorrigerede tal til 131.200, hvilket svarer til 4,6 procent af den danske arbejdsstyrke. Det er 0,2 procentpoint - eller 3600 bruttoledige - færre end i september, viser tal fra Danmarks Statistik.

Der er dog stadig et stykke vej tilbage til niveauet, umiddelbart inden corona nåede Danmark tilbage i marts.

I februar var bruttoledigheden på 3,7 procent. Det svarer til 103.400 - eller 27.800 færre end i oktober.