Mor bliver oftere hjemme end far, når barnet er sygt

Kvinder opfattes som mere ustabile på arbejdsmarkedet, fordi de oftere tager sig af børnene, siger kønsforsker.

Når barnet bliver sygt, er det i højere grad mor, der bliver hjemme for at passe, end far.

Sidste år var kvinderne i gennemsnit 1,5 dage fraværende fra deres arbejdsplads for at passe syge børn, mens mændene var hjemme i 0,9 dage.

Det viser nye tal fra Danmarks Statistik.

Og ser man på udviklingen, er der ikke sket den store ændring de seneste år. I 2013 var de mandlige ansattes fravær på grund af pasning af syge børn 0,8 dage.

Svært at gøre op med

Årsagen til det er, at vi både i familien og på arbejdspladsen har en ret fastlagt arbejdsfordeling mellem kønnene.

Det siger Helle Holt, som er seniorforsker ved VIVE, Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

- Det kan være rigtig svært for den enkelte familie at gøre op med det, fordi det ligger i nogle strukturer i vores samfund, siger hun til TV 2.

Ifølge Helle Holt er arbejdsmarkedet nemlig indrettet på en måde, der gør, at det er nemmere for kvinden at blive hjemme.

Eksempelvis arbejder kvinder oftere i det offentlige, mens mænd oftere arbejder i den private sektor. Og netop i det private har man ikke lige så gode muligheder for at få betalt barnets første og anden sygedag i samme grad som i de øvrige sektorer.

For hvert barn, en kvinde føder, jo mere sakker hun bagud karrieremæssigt

Karen Sjørup, kønsforsker og lektor emeritus

Vi har derudover forskellige forventninger til kønnene, hvor kvinder stadig i højere grad forventes at tage sig af omsorgen, fortæller Helle Holt.

Og det er Karen Sjørup, som er kønsforsker og lektor emeritus ved RUC, enig i.

Man tillægger kvinder nogle andre egenskaber end mænd, fortæller hun:

- Man har jo nok hvilet på en forklaring om, at det er kvindernes omsorgsgen, der gør, at det er dem, der vil tage sig af de syge børn.

Ifølge Karen Sjørup er det dog en selvforstærkende forestilling, som også påvirker kvindernes forventninger til sig selv. Det kan nemlig være sværere at gå på arbejde med et sygt barn derhjemme, fordi man kan være bange for at blive set som en dårlig mor.

Opfattes som ustabile

Det kan have ret konkrete konsekvenser for en kvindes muligheder på arbejdsmarkedet, hvis hun oftest skal tage sig af det syge barn, siger Karen Sjørup.

Problemet begynder dog allerede, når barnet bliver født, hvor kvinder tager langt størstedelen af barslen, fortæller hun.

Og jo flere børn man får, jo større indvirkning får det:

- Al forskning viser, at for hvert barn, en kvinde føder, jo mere sakker hun bagud karrieremæssigt i forhold til manden.

At blive hjemme for at passe sit syge barn er også med til at gøre, at kvinder i højere grad opfattes som ustabile på arbejdsmarkedet:

- Og det betyder også, at de i yderste konsekvens ikke bliver tilbudt samme løn eller samme stillinger som mændene, siger Karen Sjørup.

Set skævt til mændene

Det er ikke kun kvinderne, der taber på, at kvinderne opfattes som de primære omsorgspersoner.

Ifølge kønsforsker Karen Sjørup er det nemlig også med til at fastholde mænd i en position, hvor der kan blive set skævt til dem, hvis de gerne vil tage sig af børnene:

- Mange mænd vil møde den opfattelse hos deres arbejdsgiver, at han nok ikke er så interesseret i jobbet, hvis han tager barnets sygedag, ligesom at de opfattes som mindre karriereorienterede, når de holder barsel, siger hun.

Hun mener dog trods alt, at der er sket en eller anden form for udvikling, som kan ses hos de yngre generationer:

- Blandt mange par er der i dag en større solidaritet i det at få børn, end der har været tidligere, siger hun.

Afstemning

Hvem tager oftest barnets sygedage i jeres familie?