Business

Danske Bank finder fejl i tusindvis af kundesager

Kunder i Danske Bank har ikke fået aftalte rabatter eller god nok service i rådgivning om udbytteskat.

Danske Bank har fundet en række forskellige fejl i kundesager, som kan have resulteret i tab for bankens kunder.

Det oplyser banken i en pressemeddelelse.

Blandt andet kan op mod 27.000 bankkunder i Norden og Luxembourg have fået en forkert opgørelse af tab og gevinster på aktiehandler i deres netbank eller mobilbank.

De har rigtig meget på spil imagemæssigt

Ole Krohn, erhvervskommentator på TV 2 om Danske Bank

Ifølge TV 2s erhvervskommentator Ole Krohn er denne fejl ikke ligegyldig, da mange ofte vil skele til, hvordan deres aktier har klaret sig, når de skal afgøre, om de skal sælge eller ej.

Derudover skriver Danske Bank, at omkring 5500 danske kunder har fået en utilstrækkelig service i bankens rådgivning i forhold til udbytteskat. Det har betydet, at udbetaling af refusioner har været betydeligt forsinkede.

En anden kategori af fejl, som banken har opdaget, handler om, at kunder ikke har modtaget den aftalte rabat i forbindelse med valutahandler. Det drejer sig om i alt op mod 3000 hovedsageligt erhvervskunder.

Samtidig har en gruppe kunder i Norden oplevet, at en aftalt strategi for deres investeringer ikke er blevet fulgt. Det kan have haft konsekvenser for afkastet. De har dog fået de rigtige beløb udbetalt, så de har ikke lidt et økonomisk tab på handlerne. Men opgørelsen har været forkert på grund af fejl i et underliggende it-system.

Endelig er der enkelte lån, der i teorien bliver uendelige, fordi renterne stiger mere, end afdragene skærer af lånet. Det drejer sig om færre end 100 privatkunder i Danmark, og de er ikke blevet informeret og rådgivet tilstrækkeligt, skriver Danske Bank.

Dertil kommer "en mindre gruppe af lån, hvor løbetiden er usædvanlig lang". Danske Bank er ved at kigge på disse, oplyser banken i sin pressemeddelelse.

Et imageproblem

Danske Bank er i forvejen hvirvlet ind i en sag om forkert opkrævning i tusindvis af gældssager, der har betydet, at kunder over en årrække har betalt for mange penge. Den sag har udløst fire påbud fra Finanstilsynet.

Administrerende direktør Chris Vogelzang fortæller, at banken vil oprette en ny enhed til at håndtere de gamle kundesager hurtigst muligt.

- Desværre kan vi ikke lave om på tidligere fejl, mange af dem er flere år gamle. Men vi kan – og det er det, vi er i gang med – sikre, at vi retter de fejl, vi finder, proaktivt og rettidigt, og at vi gør det rigtige for vores kunder.

- Vi har lært, ikke mindst fra den nylige gældsinddrivelsessag, at selv om vi har taget mange af de rigtige skridt, skal vi kunne tage dem hurtigere, samtidig med at vi er mere transparente over for alle vores interessenter om disse sager, siger han i pressemeddelelsen.

Banken skriver ikke, hvor meget de samlede omkostninger af de nye fejl forventes at løbe op i.

Men de økonomiske omkostninger af sagerne er enten allerede indregnet i bankens regnskaber og estimater for fremtiden, eller også er de ikke "væsentlige" i forhold til regnskabene, oplyser banken. Alligevel mener TV 2s erhvervskommentator Ole Krohn, at det ville have klædt banken at sætte et beløb på.

Samtidig mener han dog, at der er noget andet end penge på spil for Danske Bank i øjeblikket:

- Det heldige for Danske Bank er, at beløbene er så små, at det ikke påvirker deres resultat. Det vil sige, at det ikke er nogen kæmpe økonomisk katastrofe for banken og næppe heller for den enkelte person. Det uheldige for banken er, at den kommer oven i de andre sager, der rider banken som en mare i øjeblikket. De har rigtig meget på spil imagemæssigt, siger Ole Krohn.

Gennem de seneste år har Danske Bank været centrum for en række sager. Blandt andet er det blevet afsløret, at banken er blevet brugt til omfattende hvidvask - en sag, der endte med at koste topledelse deres job.

Henover efteråret har TV 2 så kunnet fortælle om et gældskaos i banken, hvor de i årevis inddrevet for meget gæld fra bankens mest sårbare kunder på grund af alvorlige system- og datafejl i bankens inkasso-systemer.