Business

Vismænd ser her og nu ikke behov for flere hjælpepakker

Forværres pandemien, kan der blive brug for nye indgreb, men lige nu ser det fornuftigt ud, mener vismænd.

Medmindre coronapandemien blusser voldsomt op igen, er der ikke behov for at lancere nye hjælpepakker eller andre finanspolitiske lempelser.

Det vurderer formandskabet for Det Økonomiske Råd - også kendt som de økonomiske vismænd - i en ny rapport.

Vismændene er politisk uafhængige og kommer løbende med inspiration og forslag til, hvad samfundet har mest gavn af.

Ifølge vismændene er der lige nu udsigt til en relativt hurtig normalisering af den danske økonomi. Derfor mener de ikke, at der her og nu skal flere lempelser til.

- Finanspolitikken er lempet markant under coronakrisen, og det er velbegrundet.

- Vores bedste bud er, at ledigheden vil falde i 2021 og ind i 2022, og derfor mener vi ikke, der er brug for flere lempelser, end dem der allerede er vedtaget og planlagt, siger overvismand Carl-Johan Dalgaard i en pressemeddelelse.

Nye lempelser kan blive nødvendige

Vismændene lukker dog ikke helt døren for nye lempelser, da de kan blive nødvendige, alt efter hvordan coronapandemien udvikler sig.

- Forværres smittebilledet i Danmark og i udlandet mærkbart, vil de økonomiske udsigter blive forværret, og så kan der godt blive behov for finanspolitiske initiativer for at holde hånden under økonomien, siger Carl-Johan Dalgaard.

Hvis der opstår behov for at stimulere økonomien yderligere, peger vismændene på udbetalingen af de sidste to ugers feriepenge som en mulighed.

Ingen gratis omgang

De finanspolitiske lempelser, som allerede har skullet hjælpe dansk økonomi, har langtfra været nogen gratis omgang.

Ifølge vismændene har den markante lempelse af finanspolitikken været med til at forværre den strukturelle saldo.

Saldoen viser den underliggende stilling på de offentlige finanser, når der tages højde for konjunktursituationen og andre midlertidige faktorer.

Vismændene spår, at der er udsigt til en årrække med strukturelle underskud nær 0,5-procentsgrænsen i budgetloven.

Det kan give et behov for finanspolitiske stramninger, som passer dårligt med konjunktursituationen.

Lavere underskudsgrænse

Når budgetloven næste gang skal revideres, vurderer vismændene derfor, at en sænkning af underskudsgrænsen vil give politikerne større frihed til at foretage prioriteringer, der belaster den offentlige saldo.

- Vi vurderer, at der er gode argumenter for at sænke underskudsgrænsen.

- I lyset af, at de offentlige finanser er mere end holdbare, mener vi, at en lavere underskudsgrænse er økonomisk ansvarlig, siger Carl-Johan Dalgaard.