Gældskaos i Danske Bank

Minister i hård kritik af bankernes vagthund: - Det må ikke kunne ske

I september 2020 blev Danske Bank påbudt at stoppe ulovlig inddrivelse af gæld. Men det kunne være sket langt tidligere.

Utilfredsstillende og en fejl.

Sådan lød det flere gange fra erhvervsminister Simon Kollerup (S), der torsdag var kaldt i samråd om den fejlslagne gældsinddrivelse i Danske Bank.

Ministeren startede med at kalde det en meget alvorlig sag, at landets største bank gennem årtier har inddrevet for meget og forkert gæld fra nogle af sine svageste kunder. Men det var ikke kun Danske Banks ageren i sagen, som ministeren var lidet imponeret over.

Enten har banken vildledt Finanstilsynet (...) ellers er det vel tilsynets opgave at sige, det er bundulovligt og skal stoppe med det samme

Lisbeth Bech-Nielsen, Erhvervs- og finansordfører for SF

Også Finanstilsynet, der skal føre tilsyn med bankerne, fik hårde ord med på vejen.

- Jeg anser det som utilfredsstillende og som en decideret fejl, at Finanstilsynet misforstod Danske Banks oplysninger, og det vælger jeg i dag at udtale min kritik af, fordi den slags ikke skal kunne ske, lød det blandt andet fra Simon Kollerup under samrådet.

- I modsætning til tilsynets opfattelse

Kritikken af Finanstilsynet går særligt på, at Danske Bank allerede i juni sidste år henvendte sig med oplysninger om, at noget ikke stemte.

Ifølge erhvervsministeren mente Danske Bank, da de orienterede Finanstilsynet, at omfanget af problemet var langt mindre, end det siden har vist sig at være.

Tilsynet var herefter i løbende dialog med banken, men valgte ikke at skride yderligere til handling. Det gjorde tilsynet først efter, at gældskaosset var blevet afdækket af TV 2 og Berlingske, hvilket fik ministeren til at kræve, at Finanstilsynet gik ind i sagen.

- 4. september (2020, red.) var der møde mellem Finanstilsynet og Danske Bank, hvor det blev konstateret, at Finanstilsynet havde misforstået Danske Banks hidtidige oplysninger om håndtering af sagen, idet banken ikke – i modsætning til tilsynets opfattelse – havde sikret sig, at ingen kunder blev opkrævet uretmæssigt, forklarede Simon Kollerup på torsdagens samråd.

Danske Bank havde således kun lavet en manuel gennemgang af alle nye kunder i inkassoafdelingen – men ikke de eksisterende. Dermed kunne den forkerte og ulovlige gældsinddrivelse altså fortsætte i næsten et helt år, uden at Finanstilsynet reagerede, selvom Danske Bank havde orienteret dem om sagen.

Påbud med halvandet års forsinkelse

21. september i år – næsten halvandet år efter, at Danske Bank selv orienterede Finanstilsynet om sagen første gang – udtalte den finansielle vagthund, på baggrund af mediedækning fra TV 2 og Berlingske, kritik af banken og udstedte samtidig fire påbud, som banken skulle efterleve.

Blandt påbuddene var blandt andet, at Danske Bank skulle stoppe inddrivelsen af gæld fra alle kunder i inkassoafdelingen, undtagen fra de kunder, hvor der er en ”betydelig risiko for, at gælden er fejlbehæftet”.

Derudover skulle alle berørte kunder informeres individuelt, og banken skulle fremover sikre, at den straks stopper med at opkræve penge, den ikke har ret til, når den opdager fejlen.

Men ifølge erhvervsminister kunne påbuddene være kommet langt tidligere, hvis ikke det havde været for Finanstilsynets misforståelse. Det har nu fået tilsynet til at evaluere sagen for at finde ud af, hvordan man kan undgå, at lignende sker i fremtiden.

Minister overvej nye tiltag

Fra Lisbeth Bech-Nielsen (SF), der havde indkaldt til samrådet, var der ikke megen forståelse for, hvordan fejlen kunne opstå.

- Enten har banken vildledt Finanstilsynet ved at sige, man har standset al ulovlig praksis – ellers er det vel tilsynets opgave at sige, det er bundulovligt og skal stoppe med det samme. Jeg kan simpelthen ikke se, hvordan den misforståelse kan komme frem, sagde Lisbeth Bech-Nielsen.

Omvendt lød det fra erhvervsministeren, at Finanstilsynet til ham havde oplyst, at ”der ikke i dag er grundlag for at konkludere, at Danske Bank har vildledt Finanstilsynet”.

Henter data...

Undervejs sagde ministeren også, at han ikke betragtede sagen som afsluttet, og at yderligere tiltag kan komme i spil. Først skal påbuddene følges til dørs, og derefter kan der eventuelt gøres andet. Det kan for eksempel være ved en uvildig undersøgelse eller ved at indsætte sagkyndige personer, der skal følge banken indefra i en periode.

- Den beslutning, om det skal være det ene eller andet, er ikke truffet endnu, forklarede erhvervsminister Simon Kollerup.

I pressemeddelelsen på sin hjemmeside skriver Finanstilsynet:

- Det er meget beklageligt, at der har været denne misforståelse mellem os og banken. Det bliver der rettet op på. Vores fokus er nu på at verificere, at de berørte kunder får deres kompensation, og at gældsinddrivelsessystemet fremadrettet kommer til at fungere, udtaler Finanstilsynets direktør, Jesper Berg.

I en mail til TV 2 skriver Danske Bank:

- Vi har været i løbende dialog med tilsynet, og vi har selvfølgelig bestræbt os på at være tydelige i denne dialog, men vi beklager, hvis vi har bidraget til en misforståelse. I takt med, at vores interne undersøgelser er skredet frem, har vi også fået et bedre overblik over sagens reelle omfang. Derfor har nogle forhold ændret sig over tid, hvilket også har medført opdateringer af vores oplysninger til tilsynet, udtaler pressechef Stefan Singh Kailay.

Hvis du haft gæld i Danske Banks inkasso-afdeling, vil vi på TV 2 meget gerne høre fra dig. Du kan kontakte os her.