Business

Ministerium ændrer mening: Coronakrisen bliver alligevel ikke værre end finanskrisen

Coronakrisen har ført til stor usikkerhed. Særligt to faktorer kan blive problematiske for den danske økonomi.

Det er ofte blevet sagt, at coronakrisen har været historisk hård for økonomien.

Men i en større analyse af sundhedstilstanden for den danske økonomi, som Finansministeriet netop har offentliggjort, er udsigterne en lille smule lysere.

Tidligere har Finansministeriet anslået, at Danmarks økonomi, målt som Bruttonationalproduktet, eller BNP, ville falde med 5,3 procent i år.

Der er lang vej til en fuld genopretning

Økonomisk Redegørelse

Nu forventer ministeriet kun et fald på 4,5 procent, og dermed bliver coronakrisens slag mod økonomien formentlig lidt blidere end finanskrisen var det i slutningen af 00’erne.

I finanskrisens værste år, 2009, skrumpede Danmarks BNP således med 4,9 procent sammenlignet med året inden.

- Meget er sket siden (coronaen kom til Danmark, red.). Vi har oplevet et stort dyk. En økonomi sat på pause. Men vi har også set begyndende tegn på fremgang, skriver finansminister Nicolai Wammen (S) i forordet til den store analyse.

Lang vej igen

Bruttonationalproduktet er udtryk for et lands samlede økonomiske resultat og bruges ofte som udtryk for størrelsen på et lands økonomi.

I analysen, der slet og ret hedder ”Økonomisk Redegørelse”, skriver Finansministeriet, at Danmarks BNP faldt med 9,2 procent i løbet af det første halvår i 2020. Et halvår, der var præget af nedlukningen og afstandskrav.

- En række indikatorer for økonomisk aktivitet peger på, at der igen er fremgang i dansk økonomi. Det dybe dyk i aktiviteten, som især fandt sted i marts og april, indebærer imidlertid, at der er lang vej til en fuld genopretning, lyder det i analysen.

Her kan man også læse, at det især er danskernes privatforbrug, der skal løfte økonomien ud af krisen. Dermed ser den økonomiske redning ud til at blive anderledes end efter finanskrisen, hvor det i høj grad var eksporten, der drev fremgangen. Dengang hang det private forbrug længe efter.

Stor usikkerhed

Til trods for, at Finansministeriet har fremlagt ganske håndgribelige tal for økonomien, advarer de om, at der fortsat er stor usikkerhed forbundet med prognoserne.

Der er stadig flere faktorer, der kan kaste grus i maskineriet, og det er ikke mindst en genopblusning af coronasmitten, der vil kunne ændre hele regnestykket.

- Usikkerheden er fortsat på et forhøjet niveau og vil formentlig vedblive med at være det, indtil der er en effektiv vaccine eller effektive behandlingsmuligheder mod coronavirus, står der i analysen.

Derudover bliver der peget på, at eksportmarkedet fortsat kan gå begge veje. Op mod 850.000 arbejdspladser i Danmark er knyttet til eksportsektoren, men Danmark er et af de lande, der er kommet bedst gennem krisen.

Derfor er vi afhængige af, hvor hurtigt vores handelspartnere får rystet de økonomiske tilbageslag af sig.

Ifølge den økonomiske redegørelse ventes den samlede eksport at falde med mere end ti procent i år.

- Det økonomiske tilbageslag har ramt vores eksportmarkeder hårdt, og vi har ikke set de fulde økonomiske konsekvenser herhjemme endnu, skriver finansminister Nicolai Wammen i forordet til analysen.