Svindel med udbytteskat

Dommer i hårdt angreb på Skattestyrelsen i milliardsag

Trods dommerens hårde kritik blev der dømt til Skattestyrelsens fordel i sagen. Men der er grund til bekymring, mener forhenværende departementschef.

Skattestyrelsen har fået hård kritik af en dommer i London for blandt andet at spilde rettens tid og være dårligt forberedte.

Ifølge en tidligere chef i Skatteministeriet er der tale om en ”markant” og ”tankevækkende” kritik.

Sagen, som dommerens kritik udspringer af, drejer sig om det store retsopgør, der er i gang mellem den danske stat og britiske Sanjay Shah og hans netværk.

Shah menes at have spillet en hovedrolle i det formodede svindelnummer, der er blevet kendt som udbyttesagen, og som har kostet den danske stat 12,7 milliarder kroner.

Det er helt bestemt pinligt for advokaterne

Bill Dixon, britisk advokat

Men ved High Court i London får Skattestyrelsens advokater hård kritik for ikke at gøre deres arbejde ordentligt.

- Skats juridiske argumenter er dårligt strukturerede, ubehjælpsomme, forvirrende og til tider inkonsistente. Jeg er nødt til at beskrive dem som værende uegnet til formålet, skriver dommer Andrew Baker i afgørelsen, som TV 2 er i besiddelse af.

Hårde ord

Den hårde kritik kommer i en delafgørelse, hvor dommeren har taget stilling til anmodninger fra Skattestyrelsen og Goal Taxback, der er et af de sagsøgte firmaer.

Goal argumenterede for, at sagen skulle afvises, mens Skattestyrelsen anmodede om at få lov til at foretage ændringer af deres søgsmål mod netop Goal. Ingen af parterne fik deres vilje.

Refusion af udbytteskat

Når danske aktieselskaber udbetaler udbytte, indeholdes der en dansk udbytteskat på 27 procent.

Udenlandske aktionærer fra EU eller aktionærer, der er omfattet af visse dobbeltbeskatningsaftaler, kan søge Skat om at få hele eller dele af udbytteskatten refunderet.

Skat anmeldte i 2015 formodet svindel med refusion af udbytteskat i en størrelsesorden på omkring 6,2 mia. kr. Senere er beløbet steget til 12,7 mia. kr.

Til Skattestyrelsen var budskabet efterfølgende, at deres juridiske argumenter var så ubrugelige, at de skulle laves helt om og ikke blot ændres.

Dommerens kritik er også blevet omtalt af det britiske juramedie The Lawyer, og ifølge den erfarne britiske advokat Bill Dixon er dommerens bemærkninger hårde ord.

- Det er helt bestemt pinligt for advokaterne. Det er ikke uhørt, men det er heller ikke noget, der sker hver dag, siger Bill Dixon, der er partner hos firmaet Field Seymour Parks, til TV 2.

Tidligere departementschef: Markant kritik

Til TV 2 siger advokat Peter Loft, at der er god grund til at spidse ører for Skats advokater. Peter Loft er uddannet jurist og var fra 1993 til 2012 var departementschef i Skatteministeriet. I dag arbejder han som advokat med speciale i skatteområdet.

- Det er en ret markant kritik. Dommeren siger, at advokaterne kommer med irrelevante oplysninger, der ikke er egnet til formålet. Hvis man fik sådan en kritik i Danmark, ville det være noget, der gjorde indtryk, siger Peter Loft og understreger, at han vurderer sagen ud fra dansk retspraksis.

Han fortæller videre, at der er en risiko for, at dommerens kritik kan være et forvarsel om noget langt værre. Hvis andre dommere har samme holdning, kan det nemlig blive afgørende for udfaldet af sagen i sidste ende, mener Peter Loft:

- Det her er en delafgørelse, men hvis det havde været den endelig afgørelse, har jeg svært ved at forestille mig, at en dommer kan komme med sådan en udtalelse og så bagefter dømme til Skats fordel.

Ingen kommentar

I den 50-sider lange delafgørelse kommenterer dommer Andrew Baker også på, at hele sagskomplekset ventes at tage meget lang tid. I alt anslår han, at den kan komme til at strække sig over 40-50 uger eller mere.

Samtidig kritiserer han både Skats og Goals advokater for at bruge unødvendigt lang tid på de dele af sagen, som han har forholdt sig til i afgørelsen.

- Det er en bekymring, at alt for meget tid vil blive brugt - af begge parter - til høje timelønninger, på grund af den tilgang, Goal har valgt, og som Skat entusiastisk har taget del i, skriver dommeren.

TV 2 har forelagt dommerens kritik for Skattestyrelsen og Kammeradvokaten, der er hyret af staten til at håndtere sagerne, men de afviser at kommentere.

5000 kroner i timen

Sidste forår kom det frem, at den samlede regning til udenlandske advokater, der repræsenterer Skattestyrelsen i forsøget på at kradse de forsvundne udbyttemilliarder ind, kan løbe op i 2,4 milliarder kroner.

Ifølge TV 2’s oplysninger tjener de ledende partnere i advokatfirmaet Pinsent Masons, der har ført søgsmålet for Skat i den konkrete sag, over 5000 kroner i timen.

Endnu højere kan lønnen være for de højt profilerede barrister-advokater. Både Skat og Goal er i den konkrete sag repræsenteret af barrister-advokater, der har fået den særlige udmærkelse som Queen's Counsel.