Business

Ny økonomisk prognose fra EU: Danmark klarer sig næstbedst gennem krisen

Sverige, som Danmark ofte er blevet sammenlignet med under coronakrisen, står over for et større fald i økonomien end Danmark.

Danmark bliver det land i EU, der klarer sig næstbedst gennem 2020. I hvert fald når det handler om økonomien.

Det vurderer Europa-Kommissionen i en ny prognose, der sammenligner det forventede fald i bruttonationalproduktet for alle 27 EU-lande.

Kommissionen forventer, at Danmarks samlede økonomi skrumper med 5,2 procent i år, og den til gengæld vil stige med 4,3 procent i 2021.

Kun Polen står over for et mindre fald i BNP i år end Danmark. Kommissionen forventer, at Polens økonomi skrumper med 4,6 procent i år.

Sverige, som Danmark ofte er blevet sammenlignet med under coronakrisen på grund af de to landes forskellige håndtering, forventes at se et fald i BNP på 5,3 procent i år og derefter en stigning på 3,1 procent næste år.

- EU's økonomi vil opleve en dyb recession i år på grund af coronapandemien, skriver EU-Kommissionen i sin opsummering af den nye prognose.

Stormfulde farvande

Fordi det har taget længere tid end kommissionen forventede i foråret at løfte restriktionerne for at forhindre smitte, bliver krisen tilsvarende dybere, end man tidligere troede.

Hvad er BNP?

  • BNP er en forkortelse for ”bruttonationalprodukt” og bruges til at måle et lands samlede økonomi. Hvis BNP’en stiger, går det typisk godt i økonomien. Falder BNP’en, går det dårligt.
  • BNP opgøres som værdien af den samlede produktion med fradrag af værdien af de varer og tjenester, der er blevet forbrugt i produktionsprocessen.
  • BNP’en er altså udtryk for værdien af alt det, der produceres på de danske arbejdspladser.

For Danmark vil et fald på 5,2 procent af BNP svare nogenlunde til det største fald, vi oplevede under finanskrisen. Her blev Danmarks samlede økonomi 4,9 procent mindre. Det var i 2009.

Men kigger man på forventningerne til resten af EU's medlemslande samt EU, står det generelt meget værre til. Kommissionen forventer således, at hele EU's økonomi bliver 8,3 procent mindre i år. Værst ser det ud for Italien, som også har haft EU's højeste antal af døde med coronavirus.

- Den økonomiske påvirkning af nedlukningen er mere alvorlig, end vi først forventede. Vi sejler fortsat i stormfulde farvande og står over for mange risici, inklusiv en ny bølge af infektioner, siger Valdis Dombrovskis, der er ledende næstformand og kommissær for en af EU's prioriteter, 'En økonomi, der tjener alle'.

Samtidig peger kommissionen på, at arbejdsmarkedet kan tage varig skade af krisen, at mange virksomheder risikerer at gå konkurs, og at der er "risici for stabiliteten af de finansielle markeder".

Det sidste skal ses i lyset af, at coronakrisen kostede op mod en tredjedel af den samlede værdi på aktiemarkedet tilbage i marts, men at aktiepriserne siden er steget. Det danske C25-indeks for de største og vigtigste aktier er således i plus for året.

Prognosen tager udgangspunkt i, at der ikke kommer en ny bølge af coronasmittede, og at restriktionerne i medlemslandene vil blive løftet stille og roligt.