Business

Finansiel Stabilitet taber sag mod Eik Banks ledelse

Arkivfoto. Jeppe Michael Jensen / Scanpix

I landsretten blev fire tidligere medlemmer af den krakkede Eik Banks ledelse dømt. De er nu frifundet.

Højesteret har mandag frifundet seks tidligere medlemmer af den krakkede Eik Banks ledelse for et stort erstatningskrav.

Domstolen finder, at medlemmerne af ledelsen ikke handlede ansvarspådragende.

Dommen er en ændring af landsrettens dom, hvor fire blev dømt til at betale 28,6 millioner kroner plus renter.

De fire, der nu får pengene tilbage, er tidligere bestyrelsesformand Peter Marner Aage Jacobsen, næstformand i bestyrelsen Henrik Ørsted samt direktørerne Jesper Søndberg Clausen og Kim Michael Sandberg.

I landsretten havde Finansiel Stabilitet gjort krav på 250 millioner kroner for de tab, som opstod i banken, der sank i grus i 2010.

Havde de erstatningsansvar?

Landsretten frifandt de to andre i sagen - et medlem af bestyrelsen og et medlem af direktionen. Bankens revisionsselskab blev også frifundet, men den del af dommen blev ikke anket til Højesteret.

I Højesteret har sagen handlet om, hvorvidt de seks tidligere medlemmer af ledelsen var erstatningsansvarlige over for bankens tab på to låneengagementer.

Og det var de ikke, lyder konklusionen.

Foruden at Finansiel Stabilitet ikke får ret i sit erstatningskrav, står det tilbage med en større millionregning for sagsomkostningerne i retten.

I landsretten stod statens selskab til at betale sagsomkostninger på cirka 40 millioner kroner, men i dommen i Højesteret er regningen steget med adskillige millioner.