Business

Først frygtede man en økonomisk katastrofe - men nu er vismændene optimistiske

Vismændenes forventninger til en genopretning af økonomien er for optimistiske, mener Dansk Industri.

På et tidspunkt så den økonomiske krise som følge af coronapandemien ud til at blive historisk dyb.

Men nu er der håb at spore.

Vismændene er for optimistiske i vurderingen af dansk økonomi

Kent Damsgaard, politisk direktør i Dansk Industri (DI)

I en ny statusrapport fra de såkaldte økonomiske vismænd er forventningen nu, at Danmarks samlede økonomi ved udgangen af næste år kun vil være én procent mindre, end hvis der ikke havde været nogen coronakrise.

Dermed ser det økonomiske uvejr ud til at blive væsentligt mildere, end beregningerne tidligere har tilsagt.

Hvem er vismændene?

 • Titlen ”vismændene” bruges om formandskabet for Det Økonomiske Råd.
 • Vismændene er fire uafhængige økonomiprofessorer, der skal ”følge landets økonomiske udvikling og belyse de langsigtede udviklingsperspektiver".
 • I spidsen for de fire vismænd står overvismand Carl-Johan Dalgaard, der er en ansat ved Økonomisk Institut på Københavns Universitet.
 • Normalt udkommer vismændene med to rapporter om året, der undersøger tilstanden for den danske økonomi. De publicerede 6. april rapporten ”Corona-scenarier for dansk økonomi og de offentlige finanser”.

Trods optimismen understreger vismændene dog også, at der fortsat er en risiko for, at den økonomiske vejrudsigt igen bliver forværret.

Genåbningen er gået bedre end forventet

I starten af april udkom vismændene med en lignende statusrapport, hvor de havde et ”optimistisk” og et ”pessimistisk” scenarie.

I en ny rapport skriver vismændene nu, at deres nye hovedscenarie minder om det optimistiske scenarie fra april, og at genåbningen af den danske økonomi er gået hurtigere, end de havde regnet med, og at nye hjælpepakker har været med til at understøtte økonomien.

Samtidig er der positive takter at spore i forhold til boligmarkedet og danskernes privatforbrug.

På den anden side ser de internationale udsigter langt mere dystre ud, og så bekymrer særligt beskæftigelsen. Det udtaler overvismand Carl-Johan Dalgaard i forbindelse med den nye rapport:

- Vi vurderer, at der er en reel mulighed for, at dansk økonomi kommer sig relativt hurtigt oven på det voldsomme stød, der har ramt os. Selvom genåbningen er godt i gang (…) vurderer vi, at beskæftigelsen vil være negativt påvirket i hvert fald frem til slutningen af 2021 – og sandsynligvis endnu længere.

Sidste år var der en nettoledighed på cirka 87.000 personer i slutningen af året. I år vil det tal formentlig ende et sted mellem 150.000 og 232.000 personer, anslår vismændene.

- Vismændene er for optimistiske

Mens vismændene ser lyst på fremtiden, advarer én af landets største interesseorganisationer, Dansk Industri (DI), om, at virkeligheden kan blive en anden.

- Vismændene er for optimistiske i vurderingen af dansk økonomi. Selvom de forudser et historisk tilbageslag, venter de et væsentligt mindre fald end DI og en væsentlig hurtigere genopretning, udtaler Kent Damsgaard, der er politisk direktør i DI i forbindelse med vismandsrapporten.

De økonomiske vismænd har dog også lavet en såkaldt ”alternativ” beregning, hvor forventningerne er mere pessimistiske, og bundlinjen væsentlig mere negativ.

- Vi kan ikke udelukke, at det kommer til at gå værre, udtaler overvismand Carl-Johan Dalgaard i forbindelse med statusrapporten. Det er særligt usikkerheden om den globale økonomi samt coronapandemiens videre udvikling, der vil kunne bringe det negative scenarie i spil.

Her ser dansk økonomi i år frem mod et historisk stort fald i BNP og kun en delvis genoprettelse næste år, der vil efterlade store buler i den danske økonomi.

Udover at komme med deres vurdering af den økonomiske situation i lyset af coronakrisen, er vismændene også kommet med nogle konkrete anbefalinger. Herunder kan du se deres fem hovedbudskaber.

Vismændenes fem hovedbudskaber

 1. Hjælpepakkerne bør kun forlænges på områder, hvor der er et direkte forbud.

  Tidligere har en økonomisk ekspertgruppe anbefalet at udfase hjælpepakkerne. De Økonomise Vismænd anbefaler det samme med undtagelse af områder, hvor der er tale om direkte forbud. Det vedrører mest direkte arrangører og udøvere af professionel sport og koncerter med videre, men også indirekte de forskellige leverandører til sådanne arrangementer, skriver vismændene.

 2. Behovet for en lempelse af den økonomiske politik bør endeligt vurderes, når hjælpepakkerne er ophørt

  Tidligst når hjælpepakkerne er udfaset - på den anden side af sommerferien - giver det mening at vurdere, hvordan man bedst økonomisk kan genoprette Danmark, mener vismændene. "Den præcise størrelsesorden af lempelse må løbende vurderes, men det er vigtigt, at lempelsen kan få virkning hurtigt, og at den kan ophøre i takt med, at den økonomiske situation normaliseres", står der i rapporten.

 3. Frigivelse af (dele af) de indefrosne feriepenge.

  Ganske som et flertal af Folketinget natten til mandag besluttede, frigives der tre uger af danskernes indefrosne feriepenge. Pengene udbetales senest til oktober, men håbet er, at det kan være med til at øge danskernes forbrug.

 4. Direkte overførsler til personer og husholdninger med formodet forbrugstilbøjelighed, altså personer med lav indkomst.

  Vismændene foreslår en direkte pengeoverførsel til personer med lav indkomst. I forbindelse med aftalen om de indefrosne feriepenge, besluttede partierne ligeså, at en række danskere kan se frem til at få 1000 kroner i hånden skattefrit til forbrug.

 5. Klimainvesteringer, momsnedsættelse og større offentlige investeringer er ikke egnede lige nu

  Vismændene vurderer, at en midlertidig momsnedsættelse vil flytte forbruget til perioden med den nedsatte moms, og derfor er det svært at styre. Større offentlige investeringer tager typisk lang tid at beslutte og implementere, og støtte til grøn omstilling betyder, at opnåelsen af klimamålsætningerne bliver samfundsøkonomisk dyrere, skriver vismændene.