Coronavirus

Coronavirus kan udløse den største økonomiske krise i Danmark nogensinde

Der er fortsat stor usikkerhed om, hvor store de økonomiske konsekvenser ender med at blive.

På et pressemøde mandag eftermiddag, hvor den delvise nedlukning af Danmark blev forlænget, opridsede statsminister Mette Frederiksen (S) det store dilemma, vi som samfund står overfor:

- Vores hovedopgave er at forhindre, at for mange bliver alvorligt syge på én gang. Vi skal samtidig sørge for, at økonomien ikke går helt i stå, lød det fra statsministeren.

Men målt i kroner og ører tegner coronakrisen allerede til at blive det dyreste slag mod Danmarks økonomi nogensinde.

I en ny analyse anslår erhvervsorganisationen Dansk Industri, at coronapandemien kan komme til at skære 155 milliarder kroner af Danmarks samlede økonomiske output – også kendt som bruttonationalproduktet eller bare BNP – i 2020.

Sker det, vil der være tale om en nedgang i BNP’en på cirka 6,7 procent.

Da finanskrisen var på sit højeste i 2008 og 2009, faldt Danmarks BNP med henholdsvis 0,5 procent og 4,9 procent. Heller ikke, hvis man går mere end et halvt århundrede tilbage, kan man finde et lignende fald i Danmarks BNP.

Samtidig er Danmarks økonomi vokset markant de sidste 50 år, således at én procent af landets BNP i dag udgør et langt større beløb, end det har gjort tidligere.

Risiko for ringe i vandet

- 155 milliarder kroner? Hold da op. Det er godt nok voldsomt. Det vil være et alvorligt tilbageslag for Danmarks økonomi.

Sådan siger Helge Pedersen, cheføkonom i Nordea, da han bliver præsenteret for Dansk Industris analyse.

Coronakrisen har betydet, at flere brancher ligger nærmest helt stille. Det gælder blandt andet underholdningsindustrien, rejse- og servicesektoren.

Ifølge Helge Pedersen er det oplevelsesøkonomien, der vil mærke konsekvenserne først, men fordi pandemien er global, kan det også komme til at gå ud over de danske virksomheder, der eksporterer til udlandet.

Bliver de økonomiske konsekvenser af coronakrisen så alvorlige, som Dansk Industris analyse lægger op til, vil det sprede sig som ringe i vandet, vurderer cheføkonomen.

- Hvis arbejdsløsheden virkelig begynder at stige, vil folk være yderligere tilbageholdende med at købe forbrugsvarer og virksomhederne med at investere. Det kan sætte sig som et rigtig dybt tilbageslag, siger Helge Pedersen.

I sidste uge meldte knap 23.000 personer sig som ledige. Det er cirka fire gange flere end normalt, viser tal fra Beskæftigelsesministeriet.

Perspektiv

Global nedgang i økonomien

Coronavirus kommer til at have en markant negativ effekt på den globale økonomi. Det vurderer Den Internationale Valutafond ifølge Reuters.

Valutafonden forventer, at coronavirus vil forårsage en global recession i 2020 i samme omfang som eller værre end finanskrisen i 2009.

Recession betegner en periode med økonomisk nedgang. Den defineres ved økonomisk tilbagegang i to kvartaler i træk.

En recession vil typisk indebære stigende arbejdsløshed.

En regning, der skal samles op

Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri og manden bag den nye analyse, kommer med samme budskab.

- Der vil være en stor regning, der skal samles op. Mange virksomheder vil være nødt til at reducere beskæftigelsen. Der vil være mindre økonomisk aktivitet, og det vil få betydning for det beløb, man har til rådighed. Det offentlige har sat gang i nogle initiativer, som der kommer en regning for, siger Allan Sørensen.

Derudover nævner han blandt aktiemarkedet som et sted, der allerede har taget skade af krisen. Det vigtigste danske aktieindeks, C25-indekset, har således allerede mistet cirka en fjerdedel af sin værdi over den seneste måned. Det har også betydning for mange menneskers pensionsopsparing

Usikkerhed

Analysen fra Dansk Industri bunder i svar fra mere end 800 virksomheder – større og mindre – der er blevet spurgt til, hvordan de forventer, coronakrisen vil påvirke deres forretning. Virksomhederne er alle medlem af Dansk Industri og blev spurgt i begyndelsen af sidste uge, inden et enigt Folketing præsenterede en historisk hjælpepakke.

- Der er mange virksomheder, der har svaret ”ved ikke”, når vi har bedt dem kigge ind i krystalkuglen. Så længe lægevidenskaben er i tvivl om, hvornår det her skal ende, er vi også usikre på, hvad de økonomiske konsekvenser bliver. Men det her er det foreløbigt bedste bud, siger Allan Sørensen.

Han forventer, at den hjælpepakke, der blev præsenteret torsdag, vil kunne afbøde nogle af de mest negative konsekvenser. Tiltagene i hjælpepakken forventes at løbe op i et trecifret milliardbeløb.

- Der er ikke nogen tvivl om, at det her har kæmpestore økonomiske konsekvenser. Det slipper vi ikke uden om. Spørgsmålet er, hvor meget slutregningen ender på.