Business

Finanstilsynet advarer mod ny trussel

Danske Bank har sat et mål om, at de skal udstede grønne lån og obligationer for 100 milliarder kroner om tre år.

Store udsving i renterne, en nedsmeltning på aktie- eller ejendomsmarkedet og geopolitiske udfordringer som Brexit.

Det er nogle af de ting, Finanstilsynet normalt advarer mod, som de væsentligste risikofaktorer mod den finansielle stabilitet i Danmark. Men i tilsynets seneste risikorapport, der udkom tidligere på ugen, advarer Finanstilsynet som noget nyt nu også imod de potentielle konsekvenser af klimaforandringerne.

- Klimaforandringer kan få betydning for den finansielle stabilitet, skriver tilsynet i sin rapport, der udkommer hvert halve år.

Ekstremt vejr og shitstorme

Finanstilsynet hører under Erhvervsministeriet og har til opgave at føre tilsyn og kontrol med finansielle virksomheder i Danmark. Det gælder blandt andet banker, realkreditinstitutter og pensions- og forsikringsselskaber. I sidste ende skal Finanstilsynet være med til at sikre finansiel stabilitet i Danmark.

I alt advarer Finanstilsynet i sin risikorapport mod syv trusler, der benævnes som de ”væsentligste”. Under klimaforandringerne nævnes både ”fysiske risici og "transitionsrisici”.

- Temperaturstigninger leder til mere ekstremt vejr, kraftige vandstigninger, flere hedebølger og nedbrydelse af økosystemer og biodiversitet. Det giver risici for betydelige økonomiske tab, skriver tilsynet i rapporten.

Transitionsrisici handler om overgangen til en grønnere økonomi, skriver Finanstilsynet, og omfatter en lang liste over potentielle faldgruber.

Blandt andet kan det skade de finansielle virksomheders omdømme, og dermed mulighed for at tjene penge, hvis ikke de omstiller sig, eller omstiller sig for langsomt, til en mere klimavenlig forretningsmodel.

Finanstilsynets syv risici

  1. Lave renter. Gør det vanskeligt for pensionsselskaberne at tjene penge. Risiko for, at finansielle selskaber påtaget sig øget risiko i søgen på profit.
  2. Pludselig stigende renter/faldeende aktiekurser. Vil ramme forbrugere med variabelt forrentede lån.
  3. Ejendomsprisfald. Vil ramme forbrugere med fast ejendom.
  4. Lavkonjunktur. Risikoen for, at dansk økonomi rammes af en lavkonjunktur, er forhøjet.
  5. Tillidskrise: Den generelle tillid til det finansielle system i Danmark er under pris.
  6. Brexit. Fortsat risici forbundet med Storbritanniens udtræden af EU.
  7. Klimaforandringer.

Kilde: Finanstilsynet.

”Greenwashing”

Derudover advarer Finanstilsynet også mod risikoen for såkaldt ”greenwashing” – at varer og produkter markedsføres som mere bæredygtige og grønne, end de reelt er.

I en rapport fra december, hvor Finanstilsynet kiggede specifikt på de potentielle konsekvenser af klimaforandringer, skriver de om ”greenwashing”:

- Det er ikke mindst en udfordring, at der ikke findes én fælles definition eller minimumsstandard til vurdering af, hvad der reelt kan betegnes som bæredygtige og/eller klimavenlige investeringsprodukter. Det medfører en risiko for greenwashing. Forkerte oplysninger om dette vil kunne svække tilliden.

På den baggrund vil Finanstilsynet, skriver de i deres nye risikovurdering, fremover stille krav om dokumentation til finansielle produkter – eksempelvis aktieporteføljer – der promoverer bæredygtighedsmål.

100 grønne milliarder

I forbindelse med Danske Banks årsrapport, der udkom onsdag, præsenterede banken en plan, der over de næste tre år skal sende et større milliardbeløb som udlån ud til bæredygtige projekter.

I alt er det meningen, at Danske Bank og pensionsselskabet Danica, der hører under Danske Bank, i 2023 skal have udlånt ”noget over” 100 milliarder kroner til grønne og bæredygtige projekter. I dag har Danske Bank udstedt grønne lån og obligationer for cirka 46 milliarder kroner.

- Det er ikke nyt, at vi arbejder med disse ting, men målene er udtryk for, at vi ønsker at gøre mere og er klar til at blive målt på vores resultater, sagde Berit Behring, der er direktør for samfundsansvar og bæredygtighed hos Danske Bank, i forbindelse med årsrapporten.