Business

To revisorer skal for Revisornævnet efter undersøgelse af Danske Bank

Arkivfoto. Reuters Staff / Ritzau Scanpix

Erhvervsstyrelsen har den opfattelse, at revisorerne har overtrådt reglerne i forbindelse med revision af bankens års- og koncernregnskab i 2014.

To revisorer fra revisionsfirmaet Ernst & Young indbringes nu for Revisornævnet i Danske Banks estiske hvidvasksag.

Det sker, efter at Erhvervsstyrelsen har afsluttet sin undersøgelse af revisionen af års- og koncernregnskabet for 2014 for Danske Bank, oplyses det i en pressemeddelelse.

I forvejen har Erhvervsstyrelsen anmeldt revisionsfirmaet til Bagmandspolitiet, men nu skal Revisornævnet også afgøre, om Ernst & Young har overtrådt revisorloven.

God revisorskik tilsidesat

Ifølge Erhvervsstyrelsen har to revisorer fra revisionsfirmaet, der reviderede Danske Banks regnskab for 2014, ikke overholdt god revisorskik.

Erhvervsstyrelsen startede en undersøgelse af Ernst & Youngs revisionsarbejde med to spor. Det var, efter at advokatfirmaet Bruun & Hjejle offentliggjorde en rapport om hvidvasksagen i 2018.

Det ene spor blev udført af Erhvervsstyrelsens Hvidvasktilsyn og førte til, at Ernst & Young 11. april sidste år blev anmeldt til Bagmandspolitiet.

Det andet spor om tilsynet med revisorerne fører nu til en indbringelse for Revisornævnet.

- Erhvervsstyrelsen har konstateret, at revisorerne ikke har dokumenteret, at der på baggrund af konklusionerne i to rapporter vedrørende bankens estiske filial blev udført tilstrækkelige revisionshandlinger med henblik på at vurdere rapporternes betydning for revisionsopgaven og den afgivne revisionspåtegning.

- Erhvervsstyrelsen har desuden konstateret, at revisorerne ikke har dokumenteret at have opnået tilstrækkeligt og egnet revisionsbevis vedrørende værdiansættelse af goodwill tilknyttet den estiske filial af Danske Bank, skriver styrelsen i pressemeddelelsen.

Uenig i kritikpunkter

Ernst & Young siger følgende om sagen til TV 2:

- Vi har respekt for, at der er et ønske om at komme til bunds i en sag som denne.

- Vi har gjort alle relevante dokumenter tilgængelige for Erhvervsstyrelsen og aktivt bistået i undersøgelsen siden oktober 2018. Vi mener, at vi har udført revisionen korrekt og i overensstemmelse med det for 2014 gældende regelsæt og god revisorskik, udtaler Torben Bender, der er administrerende direktør for Ernest & Young.

Firmaet påpeger, at Erhvervsstyrelsen har ikke udtrykt kritik eller påpeget fejl eller mangler i det aflagte års- og koncernregnskab, revisionspåtegningen eller i vores rapportering i revisionsprotokollater mv. til Danske Banks bestyrelse og revisionsudvalg.

- Vi er fundamentalt uenige i kritikpunkterne, som vedrører dokumentationen af forskellige forhold, og vi vil på det kraftigste forsvare os mod kritikken, når sagen skal vurderes i Revisornævnet, tilføjer Torben Bender.

Kan idømmes bøder

Erhvervsstyrelsen er tilsynsmyndighed over for revisorer og revisionsfirmaer og kan iværksætte undersøgelser, hvis der vurderes at være risiko for, at en revisor har overtrådt reglerne.

Hvis en revisor overtræder reglerne, kan det føre til, at Erhvervsstyrelsen indbringer vedkommende for Revisornævnet, som det er sket i denne sag. Nævnet har mulighed for at udstikke bøder.

Danske Banks hvidvasksag handler om, at bankens estiske filial mistænkes for at være blevet brugt til hvidvask for milliarder i en årrække.

I øjeblikket undersøger flere lande sagen. Ud over de danske myndigheder undersøger blandt andet også de amerikanske myndigheder sagen.