Business

Danskerne får flere penge mellem hænderne i 2020

Danskernes løn stiger hurtigere, end priserne. Det giver fremgang i reallønnen i 2020. Kristian Djurhuus / Ritzau Scanpix

Ny undersøgelse fra Danske Bank viser, at danskernes løn løber fra prisstigningerne i samfundet.

De danske familier kan i 2020 se frem til ekstra penge på lønkontoen.

Det viser en ny prognose fra Danske Bank.

Her er konklusionen, at en typisk dansk familie, hvor begge forældre er i job og har hus og bil, vil få 802 kroner mere til sig selv om måneden i 2020 sammenlignet med 2019.

Lønnen løber fra priserne

At danskerne får flere penge til sig selv, skyldes blandt andet, at lønningerne vokser hurtigere end priserne.

- Det er ret små lønstigninger i forhold til, hvad vi har set de senere år, men fordi priserne kun stiger lidt, vil det kunne mærkes, siger cheføkonomen i Danske Bank, Las Thomsen, til TV 2.

Sammenlignet med 2019 stiger priserne i 2020 dog i højere grad.

- Det er blandt andet, fordi der kommer højere afgift på cigaretter, siger Las Thomsen.

Priserne på en pakke cigaretter stiger pr. 1. april fra cirka 42 kroner til 55 kroner. Danske Bank oplyser, at det isoleret set løfter den gennemsnitlige inflation med omkring 0,4 procentpoint.

Stigningen i realløn er dog mindre, end stigningen fra 2018 til 2019. Her fik familierne næsten 950 kroner mere om måneden.

Forsætter den nuværende udvikling, vil familierne få yderligere 598 kroner mere om måneden i 2021. At stigningen næste år ventes at være lavere sammenlignet med 2020, skyldes blandt lavere lønstigninger og fraværet af skattelettelser.

Her får danskerne flere penge

 1. Højere løn

  Danske Bank forventer, at lønnen for en helt almindelig dansker i gennemsnit stiger med 2,6 procent. Priserne på forbrugsvarer står ifølge banken til at stige med 1,2 procent. Forskellen i prisstigninger og lønstigninger giver danskerne fremgang i reallønnen.

 2. Stigning i boligpriserne

  Boligpriserne ser fortsat ud til at stige – i gennemsnit vil prisen på en bolig stige med 3 procent. Med mindre man sælger, giver en højere pris på mursten ikke automatisk flere penge på kontoen, men det giver mulighed for at låne i boligens friværdi.

  – Boligpriserne er historisk høje, men ikke i forhold til vores indkomst, siger Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

  Han peger på, at der i mange boligejeres økonomi er plads til at optage ekstra lån.

  – Siden finanskrisen har danskerne været snusfornuftige. Så der er plads til, at forbruget kan stige, uden at vi sætter tingene over styr, siger Jeppe Juul Borre.  

 3. Lavere energipriser

  Danske Bank forventer, at priserne på benzin i 2020 falder en anelse sammenlignet med 2019. Derudover vil også priserne på el falde. Det sidste skyldes, at politikerne i 2016 besluttede den såkaldte PSO-afgift falder, så den er helt afskaffet i 2022.  

  PSO-afgiften (Public Service Obligations-afgiften) blev indført 1998 som en ekstra afgift på elregningen i forbindelse med en aftale om liberalisering af energimarkederne. PSO'ens størrelse afhænger af prisen på el. Når elprisen falder 2 øre, stiger afgiften 1 øre. Når elprisen stiger 2 øre, falder PSO'en 1 øre

  Indtægterne fra afgiften bliver givet som et statsligt tilskud til danske producenter af vedvarende energi.

 4. Lavere licens

  Tilbage i 2018 besluttede politikerne på Christiansborg at afskaffe licensen over en treårig periode. I stedet skulle public service finansieres via skatten. I 2018 var prisen på medielicensen 2527 kroner – et beløb, der i 2019 blev sænket til 1927 kroner. I år falder licensen med yderligere 574 kroner, så den samlede betaling bliver på 1353 kroner.

 5. Højere fradrag på pension

  Den forrige regering vedtog sammen med Dansk Folkeparti nye regler for øget skattefradrag i forbindelse med indbetaling til pension. Når du betaler mere ind på din pension, skal du betale mindre i skat. Fordelene stiger jo tættere du kommer på pensionsalderen.

  Har du mere end femten år til pensionen, og indbetaler du 20.000 kroner ekstra til din pensionsopsparing, får du et fradrag på 2.400 kroner. Har du op til 15 år til pension vil du få et fradrag på 6.400 kroner for samme indbetaling.

  Fradraget gælder alle indbetalinger op til 70.000 kroner på fradragsberettigede pensionsordninger.