Business

Navnestrid skal i Højesteret

Sagen var for Sø- og Handelsretten i maj.

H.C. Ørsted levede fra 1777 til 1851, og i dag bærer cirka 1200 personer navnet.

Mandag har Højesteret besluttet, at striden om retten til navnet Ørsted kan blive behandlet i landets højeste retsinstans.

Det fremgår af retsbogen fra Højesteret.

- Alle, der har et beskyttet efternavn, har en interesse i at få afklaret, om deres efternavn nyder reel beskyttelse mod erhvervsdrivendes brug af dette som varemærke, selskabsnavn, domænenavn og/eller forretningskendetegn, lyder det blandt andet i begrundelsen.

I 2017 skiftede energiselskabet Dong navn til Ørsted for at understrege selskabets fokus på grøn energi med henvisning til videnskabsmanden H.C. Ørsted.

Men en række efterkommere var utilfredse med, at de ikke var kommet med på råd.

Derfor lagde de sag an mod energivirksomheden, hvilket de tabte i Sø- og Handelsretten. Efterfølgende ankede de sagen til Højesteret, der nu har godkendt anmodningen.

I retsbogen fremgår det, at begrundelsen er, at sagen har en ”samfundsmæssig rækkevidde”, og at sagens udfald må antages at kunne få generel betydning for ”retsanvendelsen inden for det navneretlige område”.

Desuden fremhæves det, at sagen har et internationalt tilsnit.

1200 bærer navnet Ørsted

Striden handler om, hvorvidt det er navneloven, der beskytter navne med under 2000 bærere, eller Patent- og Varemærkestyrelsen om navne, der bestemmer.

Omkring 1200 personer bærer navnet Ørsted som enten mellem- eller efternavn, og hvis navneloven styrer, så må man ikke tage det.

Praksis fra Patent- og Varemærkestyrelsen har derimod talt for, at Ørsted gerne må bruge navnet.

Ørsted blev frifundet i sagen i Sø- og Handelsretten 10. maj, hvor i alt syv efterkommere forsøgte at få energiselskabet til at droppe navnet. I dommen stod der, at spørgsmålet om berettigelsen af selskabsnavne og varemærke ikke skal afgøres udelukkende efter navneloven.

Retten bemærkede, at selskabet Ørsted med navnet henviser til "den for længst afdøde videnskabsmand" H.C. Ørsted, som er tæt knyttet til grundlaget for energiproduktion, hvilket er Ørsteds hovedforretningsområde.

H.C. Ørsted levede fra 1777 til 1851. Han opdagede blandt andet elektromagnetismen og aluminium og grundlagde det, der i dag er Danmarks Tekniske Universitet, DTU.