Business

Danske pensionskasser er tungt investeret i udskældt amerikansk medicinalfirma

Samlet har pensionsselskaberne investeret 4,1 milliarder kroner i et selskab, der holdes medansvarlig for en epidemi, der har kostet 400.000 døde.

Flere millioner danskere har deres pensionsformue i et selskab, der står bag en af de værste epidemier i USA’s historie, den såkaldte opioid-epidemi, der har kostet mange hundredetusinde mennesker livet..

Der er tale om selskabet Johnson & Johnson, hvor 15 ud af 16 danske selskaber har investeret danske pensionsformuer.

Det viser en gennemgang af pensionskassernes aktielister, som TV 2 har foretaget.

Johnson & Johnson blev 24. august dømt ved en civil domstol ved Cleveland County i staten Oklahoma.

I afgørelsen skriver dommeren, at Johnson & Johnson havde deklareret ”falske, vildledende og farlige markedsføringskampagner”, som har ”forårsaget eksponentielle stigninger i antallet af afhængige, dødelige overdoser” og babyer, ”der fra fødslen bliver udsat for opioider”.

Dommeren idømte Johnson & Johnson en bøde på 572 millioner dollars, som svarer til 3,8 milliarder kroner. I dommen blev der også lagt vægt på, at medicinalfirmaet har været samfundet til plage.

Pensionskasser ser tiden an

TV 2 har kontaktet de danske pensionselskaber for at høre, hvorfor de investerer pensionsmidler i et firma, der bliver holdt medansvarlig for den amerikanske opioidepidemi.

Næsten samstemmende svarer de, at de tager sagen meget alvorlig og følger den tæt. Men at de for nuværende ikke vil sælge deres aktier, da de først vil prøve at påvirke Johnson & Johnson indefra gennem dialog.

Samlet set ejer de danske pensionsselskaber kun en lille andel af Johnson & Johnson, som er en af medicinalindustriens giganter med en omsætning på 552 milliarder kroner.

Men pensionskasserne kan gå sammen med de mange andre småaktionærer og dermed danne en fælles, kritisk stemme - hvilket flere af de adspurgte selskaber også forsøger.

Herunder kan du læse, hvad pensionsselskaberne svarede. Tallene kommer fra selskabernes senest tilgængelige aktielister.

Det siger pensionsselskaberne

PFA - 595 millioner kroner

11. største aktieinvestering

I et skriftligt svar til TV 2, siger PFA's chef for ansvarlige investeringer Andreas Stang, at de ser meget alvorligt på sagen, som er et brud på PFA's politik for ansvarlige investeringer. 

PFA følger derfor sagerne ved domstolene tæt og er i løbende dialog med Johnson & Johnson.

- Hvis der ikke kommer resultater ud af vores dialog, og selskabet ikke er lydhør over for vores bekymringer, kan vi i sidste ende vælge at ekskludere selskabet.

Foto: Kasper Palsnov / Scanpix Denmark

Velliv - 534 millioner kroner

5. største aktieinvestering

Velliv følger udviklingen i sagerne ved domstolene og satser i første omgang på at være med til at få Johnson & Johnson til at ændre sin adfærd gennem aktivt ejerskab.

- For os er det generelt afgørende, at selskaber retter ind og forbedrer deres praksis, når de har udvist kritisabel adfærd. Det vil vi som aktionærer være med til at sikre, så vi bidrager til, at lignende ikke opstår igen, siger Vellivs chef for ansvarlige investeringer, Thomas Kjærgaard, i et skriftligt svar til TV 2.

Et frasalg vil for Velliv være sidste skridt, men de mener, det endnu er for tidligt at sige, om det bliver aktuelt

Foto:

Pension- Danmark - 490 millioner kroner

13. største aktieinvestering

PensionDanmark siger i et skriftligt svar til TV 2, at de er meget opmærksomme på de sager, som Johnson og Johnson er involveret i.

Det er pensionsselskabets opfattelse, at dialogen er vigtig og kan føre til fremskridt.

- Derfor ser vi på nuværende tidspunkt ikke grundlag for at udelukke selskabet fra vores investeringsunivers.

Foto: Ursula Bach / Ursula Bach / PensionDanmark

Danica Pension - 409 millioner kroner

27. største aktieinvestering

Hos Danica Pension har man en klar forventning om, at selskaber overholder loven. Derfor følger de sagerne mod Johnson & Johnson tæt. 

- Den amerikanske opioidkrise er en kompleks folkesundhedsudfordring, som vi følger tæt, og vi monitorerer løbende Johnson & Johnson og andre selskaber i forhold til deres involvering i opioidmarkedet i USA, skriver Danica Pension i et skriftligt svar til TV 2. 

Danica Pension afventer sagernes udvikling, før de beslutter, hvad der skal ske med deres investeringer i de involverede selskaber.

Foto:

PKA - 404 millioner kroner

10. største aktieinvestering

PKA er opmærksomme på sagen og dommen mod Johnson & Johnson, og tager den meget alvorligt, siger pressechef Nicholas Rindahl i et skriftlig svar til TV 2. 

-  Hvad der kommer til at ske med vores investering fremadrettet afhænger af den dialog, og hvordan selskabet forholder sig til sagen

Foto: Photographer Soren Kristensen / SOLK Photography Ltd. London UK

PenSam - 398 millioner kroner

5. største aktieinvestering

I PenSam er man opmærksomme på sagerne ved de amerikanske domstole og med problemerne med Johnson & Johnson, som er alvorlige.

Johnson & Johnson er således kommet på PenSams såkaldte observationsliste. 

PenSam har bedt deres screeningspartner om en status på forløbet, og især hvordan den øverste ledelse i Johnson & Johnson forholder sig til situationen.

Foto:

Sam-Pension - 292 millioner kroner

15. største aktieinvestering

Sampension skriver til TV 2, at de følger sagen tæt gennem deres samarbejdspartner og har øget opmærksom på selskabet. 

- Johnson & Johnson ligger faktisk blandt de bedste i branchen vurderet på en række ansvarligheds-faktorer (ESG), men har en udfordring på produktsiden, hvor de har flere kontroversielle sager udover den, der nu er faldet dom i, siger Søren Espersen, kommunikations- og HR-direktør, i en skriftlig kommentar. 

Foto:

P+ - 273 millioner kroner

20. største aktieinvestering

I et skriftligt svar til TV 2 skriver P+: 

- Vi følger sagen om opioider, og er løbende i dialog med Johnson & Johnson gennem konsulenthuset Hermes EOS. På nuværende tidspunkt giver dialogen ikke anledning til at ændre i vores investering i selskabet.

Foto:

AP Pension - 184 millioner kroner

40. største aktieinvestering

I et skriftligt svar til TV 2, siger AP Pension, at de er opmærksomme på problemerne med opioidbaseret medicin i USA. De forsøger gennem deres eksterne rådgivere at kortlægge, om og hvilke konsekvenser det skal have for deres investering.  

- Vores næste skridt er at give Johnson & Johnson mulighed for at redegøre for, hvordan de vil agere på den afsagte dom. Derfor har vi initieret en dialog med selskabet gennem vores eksterne rådgivere. 

- Hvis vi vurderer, at Johnson & Johnson ikke er indstillede på dialog, eller hvis de på anden måde viser, at de ikke er indstillede på at ændre adfærd i forhold til markedsføring og salg af opioidbaseret, smertestillende medicin, vil selskabet komme på vores negativliste.

Foto:

Lægernes Pension og Bank - 154 millioner kroner

14. største aktieinvestering

I et skriftligt svar til TV 2 skriver Lægernes Pension og Bank, at de ser med alvor på dommen, men påpeger, at Johnson & Johnson også har anket afgørelsen.

Derudover forholder pensionskassen sig til, at dens poltik for ansvarlige investeringer tager udgangspunkt i de officielle myndigheders politikker. I USA siger disse, at salg af receptpligtige opioidmedicin ikke er ulovlig.

Foto:

MP Pension - 137 millioner kroner

37. største aktieinvestering

I et interview med TV 2 siger investeringschef i MP Pension, Anders Schelde, at man er meget opmærksom på opioidproblemet i USA og Johnson & Johnsons medansvar. 

- Vores investeringer skal overholde principperne i FN’s Global Compact, OECD’s retningslinjer for multinationale selskaber eller FN’s retningslinjer for menneskerettigheder og erhverv.

MP Pension vurderer, at Johnson & Johnsons involvering i opioidkrisen er i strid med dette. Men pensionskassen vil i første omgang hellere satse på dialog og aktivt ejerskab, end ved at straffe ved at sælge fra.

I kølvandet på dommen i august afventer MP Pension på nuværende tidspunkt svar fra deres screeningspartner.

- Afhængig af de informationer, som vi modtager i den kommende tid, vil vi overveje om der er behov for at skærpe vores stillingtagen overfor selskabet.

Foto:

ATP - 110 millioner kroner

Ikke blandt de 50 største investeringer

I et skriftligt svar til TV 2 skriver ATP's chef for ansvarlige investeringer, Ole Buhl: 

- ATP har fulgt udviklingen i den amerikanske opioidkrise som led i screeningen af vores porteføljer. Vi kan konstatere, at der er tale om et komplekst samfundsproblem i USA, som involverer en række medicinalselskaber samt apotekskæder, og at der ligeledes foregår en række retssager mod flere aktører.

Pensionkassen vil således følge sagens uvikling og løbende vurdere, hvorvidt Johnson & Johnson tager de rette skridt til at forbedre sin praksis på området.

Foto:

Industriens Pension - 76 millioner kroner

Ikke blandt de 50 største investeringer

I et skriftligt svar til TV 2 skriver Industriens Pension: 

- Vi er – via vores eksterne samarbejdspartner – i dialog med Johnson & Johnson om deres håndtering af opioid sagen.

- Vi vurderer at en fortsat dialog er meningsgivende, hvorfor det p.t. er det spor vi forfølger.

Foto:

Pædagogernes Pension - 54 millioner kroner

Ikke blandt de 50 største investeringer

I et skriftligt svar til TV 2, skriver administrende direktør i Pædagogernes Pension, Sune Schackenfeldt, at man gennem deres rådgiver, BMO, løbende har haft en prioriteret dialog med Johnson & Johnson. 

- Johnson & Johnsons produkter indenfor opiater har haft en markedsandel på mindre end 1 pct. af det samlede amerikanske marked siden 2008 indenfor denne klasse af medicin. BMO vurderer dog, at den omtalte retssag (og andre) rejser generelle spørgsmål omkring selskabets tilgang til markedsføring.

Pædagogernes Pension oplyser, at de generelt forsøger at påvirke selskaber gennem aktivt ejerskab. De vurderer, at et frasalg på nuværende tidspunkt ikke vil være konstruktivt. 

Foto:

Lærernes Pension - 33 millioner kroner

Ikke blandt de 50 største investeringer

I et skriftligt svar til TV 2 skriver administrerende direktør i Lærernes Pension, Steen Schouenborg: 

- Pr 20. september i år satte vores screeningsbureau ISS Ethix Johnson & Johnson i gult lys til yderligere undersøgelse - altså forhøjet opmærksomhed efter dommen i Oklahoma.

- I henhold til vores etiske kodeks falder denne sag ind under muligt brud på internationale aftaler, idet OECD guidelines fastlægger normer i henhold til forbrugerbeskyttelse.

- Så ja, efter dommen overvejer vi vores position i Johnson & Johnson. Såfremt ISS Ethix undersøgelse resulterer i, at Johnson & Johnson kommer i rødt lys, afhænder vi vores investering.

Foto:

Top- Danmark - nul kroner

Har ingen investeringer i Johnson & Johnson

- Vi har ikke investeret i Johnson & Johnson, primært fordi vi vurderer, at aktien er for dyrt prisfastsat, skriver TopDanmark i et svar. 

Foto:

Bliver gjort medansvarlig

Johnson & Johnson har anket dommen. De mener absolut ikke, de kan holdes ansvarlige, da markedsandelen på deres opioidprodukter kun udgjorde én procent.

Men anklagemyndigheden fremhævede, at Johnson & Johnson på plantager på Tasmanien dyrkede en genmodificeret og højpotent opiumvalmue, der blev solgt til andre opioidproducenter.

Dermed leverede Johnson og Johnson opium til 60 procent af de opioidpræparater, der blev solgt i USA. Heriblandt til produkterne oxycontin og hydrocondon. De to præparater, der får størstedelen af skylden for, at epidemien er blevet så slem.

Derudover påpegede anklageren, at Johnson & Johnson gennem datterselskabet Janssen Pharmaceuticals solgte en udgave af opioidproduktet fentanyl.

Fentanyl er 100 gange stærkere end gadeheroin og meget mere farligt. Så selvom det var knapt så udbredt som andre opioider, har det gjort en ond krise meget værre.

I sin dom vurderer Oklahoma-dommeren, at anklagemyndigheden har bevist disse påstande.

Afstemning

Er det i orden, at danske pensionsformuer er investeret i Johnson & Johnson?

Den store løgn

Den amerikanske opioidkrise startede i 1990'erne, hvor den amerikanske medicinalindustri begyndte en aggressiv markedsføringskampagne af opioider til middel- og arbejderklassen.

Blandt andet påstod virksomheden Purdue Pharma, at kun én procent af opioidbrugere blev afhængige.

Hvilket var og er direkte løgn, lyder det fra Made Uffe Pedersen, professor på Center for Rusmiddelforskning. Han forklarer, at opioider er det stærkeste smertestillende middel, der findes og bliver brugt til alle typer stærk smerte.

- Det kan være et meget farligt stof. Får man for meget, får man vejrtrækningsproblemer, som man kan dø af. Samtidig er det også et af de mest afhængighedsskabende medicinske præparater overhovedet, siger han.

Millioner blev afhængige, og 400.000 døde

Medicinalvirksomhederne bliver derfor beskyldt for over en periode på 20 år at have gjort millioner af amerikanere afhængige og dermed have medvirket til, at over 400.000 er døde som følge af en overdosis.

Og den anklage kan Mads Uffe Pedersen godt følge rationalet i.

- Medicinalvarefirmaerne gik ud og påstod, at opioider ikke var afhængighedsskabende, og fik så lægerne til at udskrive opioidpræparater til småting, man aldrig må udskrive så stærk medicin til.

Det betød, at et præparat, som kun bør gives til dødsyge personer med stærke smerter eller i et afgrænset tidsrum til patienter, der lige har gennemgået en operation, nu blev udskrevet med rund hånd.

- I USA blev opioider brugt til alt. For eksempel kunne folk gå til lægen og få et præparat udskrevet på ubestemt tid, fordi de følte sig trætte, når de kom hjem fra arbejde.

Ris og ros

Politisk chef i Mellemfolkeligt Samvirke, Lars Koch, roser pensionskasserne for at prøve at påvirke Johnson & Johnson indefra. Men de får også ris for at handle på bagkant.

- Alene dødstallene fra 2015 viser, at pensionsselskaberne dér burde være gået ind i en aktiv ejerskabs-dialog, siger Lars Koch.

Anders Schelde, investeringschef i MP Pension, fortæller, at de har investeret i 1600 selskaber, og det derfor er svært at være på forkant.

- Selvfølgelig vil det have været bedre, hvis vi var gået ind i aktivt ejerskab noget før, men jeg er helt tryg ved de af vores processer, der træder i kraft, når vi får at vide af vores samarbejdspartner, at der er et problem.

Krisen fortsætter, uden nogen tager ansvar

I USA har medicinalindustrien mærket presset og ændret deres praksis. Men ingen virksomheder har påtaget sig et ansvar.

Efter 20 års hærgen efterlader epidemien et arret USA, hvor mange småbyer og forstæder nærmest er blevet til spøgelsesbyer, og tusindvis af børn bliver opfostret af deres bedsteforældre, onkler eller tanter, fordi mor og far er døde af en overdosis, fortæller sundhedsjournalist Lenny Bernstein fra Washington Post til TV 2. Han har dækket krisen tæt.

- Jeg har interviewet mange af disse familier, og de kommer sig aldrig over deres trauma og tab, hvor de ofte bebrejder sig selv for ikke have gjort nok for deres kære.

Johnson & Johnson er som nævnt ikke alene på anklagebænken, hvor man blandt andet også finder Teva Pharmaceuticals, Walmart, CVS og dusinvis af andre virksomheder.

Danske pensionsmidler er også investeret i flere af disse, men det er ikke medregnet i denne artikel, da der endnu ikke er faldet en dom, hvor andre end Johnson & Johnson har fået tildelt et formelt ansvar.