Business

Chef for Bagmandspolitiet mistænkes for brud på tavshedspligt, erfarer TV 2

Morten Niels Jakobsen blev fritaget for tjeneste i starten af september 2019. Asger Ladefoged / Scanpix Denmark

Hvis det vurderes, at der er sket en straffelovsovertrædelse, vil sagen blive overgivet til politiet.

I starten af september blev chef for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), Morten Niels Jakobsen, fritaget for tjeneste med øjeblikkelig virkning.

Han blev fritaget med løn, og årsagen til hjemsendelsen har siden været hemmelig.

Men ifølge TV 2s oplysninger skyldes det en mistanke om brud på tavshedspligten i forbindelse med sagen om hvidvask i Dansk Bank.

Det står dog ikke klart, om det er Morten Niels Jakobsen, der har brudt tavshedspligten, eller om han er fritaget for tjeneste, fordi han var den øverste ansvarlige.

Hvilke oplysninger, der er tale om, står heller ikke klart.

Årsagen til hjemsendelsen er ifølge TV 2s oplysninger holdt inden for en snæver kreds.

Kan være straffelovsstridigt

TV 2 har foretaget aktindsigt i Morten Niels Jakobsens personalesag hos Justitsministeriet. Heri fremgår det, at Morten Niels Jakobsen ikke har fået advarsler i forbindelse med sagen, og at man ikke anser hjemsendelsen som en "disciplinær reaktion".

Både Straffeloven og Forvaltningsloven indeholder bestemmelser om tavshedspligt for offentligt ansatte.

Som udgangspunkt vil Justitsministeriet eller Rigsadvokaten tage sig af sagen, men hvis det vurderes, at en forseelse kan indebære en straffelovsovertrædelse, vil den blive overgivet til politiet, oplyser Rigsadvokaten til Finans.dk.

Statsadvokaten i Viborg, Kirsten Dyrman, har siden september fungeret som chef for SØIK, der i daglig tale går under navnet Bagmandspolitiet.

SØIK varetager blandt andet opgaver i forhold til bekæmpelse af hvidvask af penge samt finansiering af terrorisme. Også sager om international kriminalitet, herunder krigsforbrydelser, ligger hos enheden.

Bagmandspolitiet består af både efterforskere, anklagere og administrativt personale.

Blev ansat i 2014

Morten Niels Jakobsen blev ansat i stillingen i 2014 i en alder af 39 år. Inden da var han chef for Statsrets- og Menneskeretskontoret i Justitsministeriet.

På daværende tidspunkt havde han ingen erfaring med Anklagemyndigheden, men fik store roser med på vejen:

- Han er ikke bare en dygtig jurist, men også en leder med en stor portion moderne organisationsforståelse, sagde rigsadvokat Ole Hasselgaard.

Morten Niels Jakobsen er juridisk kandidat fra Aarhus Universitet i 1999 og har desuden haft ophold ved Det Europæiske Universitet i Firenze (LLM) og Nato Defense College.