Business

Nationalbanken advarer: Verdens økonomi slår sandsynligvis i bak

Et globalt økonomisk tilbageslag "vil ramme en lille åben økonomi som den danske", lyder advarslen.

Det er mere sandsynligt, at verden inden for de næste to år bliver ramt af en økonomisk recession, end at vi undgår det.

Sådan lyder advarslen i en ny analyse fra Danmarks Nationalbank, der er blevet offentliggjort torsdag.

I Danmark estimeres recessionsandsynligheden til knap 30 procent inden for et år, stigende til cirka 50 procent på to års sigt

Danmarks Nationalbank i ny analyse

I analysen skriver Nationalbanken, at der nu både for USA og Euroområdet er mere end 60 procents risiko for, at vi om to år står midt i en økonomisk krise. Det viser deres modelberegninger.

- For USA (…) er den estimerede risiko for en recession inden for de næste to år øget væsentligt siden 2017 og udgør nu godt 60 procent, står der i Nationalbankens analyse.

Om Euroområdet skriver de:

- i Euroområdet (…) er der også tegn på stigende risiko for en recession. Konkret skønnes sandsynligheden for en recession at være knap 35 procent inden for det næste år og knap 65 procent på to års sigte.

Sådan beregner Nationalbanken risikoen for recession

  • I USA er modellen baseret på rentespændet (forskellen på en 3-måneders og 10-årig statsobligation), boligpris-til-indkomst-forholdet samt antallet af nye byggetilladelser.
  • I Euroområdet er modellen baseret på rentespændet (dvs. forskellen på en tremåneders og en 10-årig tysk statsobligation), boligpris-til-indkomst-forholdet, arbejdsløshed og kreditvækst, målt som den årlige procentvise stigning i kreditgivning til den ikke-finansielle private sektor.
  • I Danmark er modellen baseret på rentespændet (forskellen på en 10- og 2-årig dansk statsobligation) samt ledighedsgabet.

Opsving og nedgang

Med recession forstås en periode med økonomisk tilbagegang.

Ifølge Nationalbanken findes der ikke en bredt anerkendt definition af en recession, men ofte benyttes vendepunkter i den økonomiske udvikling hertil. Mens perioder fra et toppunkt til en bund betegnes som ”recession”, kaldes perioder fra en bund til en top et ”opsving”.

For at identificere recessionsperioder i Danmark benyttes en algoritme udviklet af forskerne Gerhard Bry og Charlotte Boschan i 1971.

Risikoen er mindre i Danmark

For henholdsvis USA og Euroområdet bruges en lidt anderledes definition, men det ændrer ikke ved, at Danmark formentlig bliver hevet med ned i det økonomiske dynd, hvis en global recession rammer verden.

- Et globalt tilbageslag vil ramme en lille åben økonomi som den danske. Risici fra udlandet præger derfor risikobilledet for dansk økonomi, står der i analysen.

Her kan man tillige læse, at der meget ofte har været stor sammenhæng mellem økonomisk tilbagegang i USA og recession i Danmark.

Eksempelvis har der ikke været én amerikansk recession siden 1971 uden et sammenfald med en recession i Danmark. Omvendt er det kun sket én gang i nyere tid, at Danmark er blevet ramt selvstændigt af en recession. Det skete i slutningen af 1980’erne i forbindelse med den såkaldte ”kartoffelkur”.

Alligevel mener Nationalbanken, at Danmarks økonomi er godt rustet til at modstå global tilbagegang. I analysen betegnes risikoen for recession i Danmark således kun som ”en smule forhøjet”.

- I Danmark (…) estimeres recessionsandsynligheden til knap 30 procent inden for et år, stigende til cirka 50 procent på to års sigt. Det er kun lige over den neutrale risiko, hvilket betyder, at recessionsrisikoen i Danmark kun er en smule forhøjet.

Den stigende risiko for, at en recession rammer Danmark, er især et udtryk for, at risikoen for en global recession er tiltaget. Omvendt beskriver analysen dog også to gange, hvor der var forhøjet risiko for recession, uden at der kom en efterfølgende økonomisk nedgang.

Det var i henholdsvis 1998 og 2016.