Business

Ledelse i Amagerbanken skal betale 225 millioner kroner

Amagerbanken var Danmarks 11. største, da banken gik konkurs i starten af 2011.

Den tidligere direktør i Amagerbanken og syv medlemmer af bestyrelsen skal betale 225 millioner kroner i erstatning for deres rolle i forbindelse med udlån, der gik forud for bankens konkurs. De dømte skal betale en ottendedel hver.

Det er blandt andet den mangeårige bestyrelsesformand, Niels Erik Nielsen, og Jørgen Brændstrup, der tog over som bankdirektør midt under Finanskrisen, der er blevet dømt.

Til gengæld er to bestyrelsesmedlemmer, der var valgt af bankens medarbejdere, blevet frikendt. Det samme er et tidligere direktionsmedlem, fordi Finansiel Stabilitet "havde udvist passivitet" ved at genansætte ham i en funktionærfunktion efter bankens konkurs.

Det fremgår af dommen fra Østre Landsret, der blev offentliggjort onsdag. Den omstøder en dom fra 2017, hvor den tidligere ledelse blev frikendt.

I grove træk handler sagen om, hvorvidt bankens tidligere ledelse kan stilles til ansvar for de tab, banken led på udlån til ejendomsspekulanter. Lånene var medvirkende årsag til bankens krak i 2011.

Sag skåret ned

Afgørelsen er et foreløbigt punktum i sagen om Amagerbanken, der måtte dreje nøglen om 6. februar 2011.

Efter krakket overtog Finansiel Stabilitet, der afvikler nødlidende finansielle virksomheder og banker for staten. Det var Finansiel Stabilitet, der lagde sag an mod de 11 tidligere medlemmer af bankens ledelse.

I 2017 behandlede Byretten i Lyngby sagen som første instans. Her forsøgte Finansiel Stabilitet at få den tidligere ledelse idømt et erstatningsansvar på 900 millioner for tre dårlige udlån. Dommerne nåede dengang frem til, at de 11 personer ikke kunne stilles til ansvar, men Finansiel Stabilitet ankede afgørelsen.

I Østre Landsret blev sagen skåret ned til kun at omhandle det såkaldte Østerfælled-sag, et byggeprojekt på Østerbro. Erstatningskravet blev skåret ned til 375 millioner kroner, men Landsretten har altså opgjort den samlede erstatning til lidt mere end 225 millioner.

I Østerfælled-sagen udlånte Amagerbanken et milliardbeløb til byggeri af lejligheder til tre storinvestorer, eksbokseren Hans Henrik Palm, finansmanden Henrik Ørbekker og advokaten Olav Damkiær-Classen.

Banken vurderede, at projektet havde en værdi på halvanden milliard kroner. Finanstilsynets vurdering lød omvendt på 853 millioner kroner. Det betød, at investorerne kunne låne flere penge, end projektet, ifølge Finanstilsynet, var værd.

Da Amagerbanken efterfølgende gik konkurs, udestod et underskud på 654 millioner kroner.

Gør stadig boet efter Finanskrisen op

Med afgørelsen i sagen om Amagerbanken er Finansiel Stabilitet nu ét skridt nærmere at have opgjort boet efter Finanskrisen.

I starten af året stadfæstede Højesteret en dom vedrørende tre tidligere chefer i Capinordic Bank, der gik konkurs i starten af 2010. De blev dømt til at betale 89 millioner kroner i erstatning.

I november 2017 frikendte Østre Landsret den tidligere ledelse i Roskilde Bank i en anden sag om erstatningskrav efter konkurs. Finansiel Stabilitet har dog anket Landsrettens afgørelse til Højesteret.

Sagen om Amagerbanken kan ankes til Højesteret, hvis Procesbevillingsnævnet tillader det.