Socialdemokratiet vil give banker bøder for hvidvask - Venstre er positiv

Regeringspartiet Venstre mener, at S-forslaget er en "farbar vej".

Tonen over for bankerne i hvidvasksager strammes gevaldigt. Socialdemokratiet er nu klart med sine forslag om bekæmpelse af hvidvask og økonomisk kriminalitet, og de byder pĂĄ skrap kost over for bankerne.

Finanstilsynet skal have udvidede beføjelser, så det kan give bøder til bankerne, hvis de overskrider reglerne, mener partiet.

- Når vi ser på andre europæiske lande med velfungerende retssystemer, der har skabt mulighed for, at deres Finanstilsyn i større udstrækning end det danske tilsyn, kan udstede administrative bøder, skal det undersøges, hvordan det danske Finanstilsyn også kan få lignende beføjelser, siger Socialdemokratiets erhvervsordfører Morten Bødskov til TV 2.

Socialdemokratiets forslag vil kræve opbygning af en særlig juridisk enhed i Finanstilsynet. En række andre lande herunder Sverige har allerede disse beføjelser til Finanstilsynet.

Venstre positive

Regeringspartiet Venstre er positive over for Socialdemokratiets forslag.

- Vi er enige i intentionen om, at vi skal have et mere effektivt finanstilsyn. Hvis man ved at udstikke bøder fra Finanstilsynet til bankerne kan få lukket nogle sager hurtigere er det bestemt en vej, der kan være farbar, siger Venstres erhvervsordfører Torsten Schack Pedersen til TV 2.

Derudover vil Socialdemokratiet have, at Finanstilsynet får skærpet fokus på kriminalitetsbekæmpelsen, mens opgaven med at sikre, at bankerne er levedygtige og har den nødvendige kapital, skal overdrages til Nationalbanken.

Frem over skal Finanstilsynets formand underlægges de sĂĄkaldte fit and proper regler, som landets bankdirektører i forvejen er omfattet af. Det er de regler, der gjorde, at Danske Bank sidste ĂĄr fik afvist sit forslag til en ny topchef for banken efter Thomas Borgen.

Finanstilsynet ogsĂĄ klar

Endelig foreslår Socialdemokratiet, at personer, der skifter fra Finanstilsynet til finanssektoren, idømmes en karensperiode. En sådan regel ville have ramt Finanstilsynets tidligere vice-direktør Jule Galbo, der skiftede til Nordea.

OgsĂĄ Finanstilsynet er klar med deres forslag til en styrkelse af tilsynet. Formanden David  Lando siger til Information, at der skal oprettes en ny særlig enhed til at bekæmpe finansiel kriminalitet. Og for første gang medgiver Finanstilsynet, at de gerne vil have flere ressourcer til at styrke den finansielle vagthund overfor bankerne.

Forslagene kommer efter en uge, hvor erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) har indbudt til forhandlinger om at styrke Finanstilsynet. Finanstilsynet afleverer sin egen rapport til ministeren senere pĂĄ ugen.

Dette foreslĂĄr Socialdemokraterne

 1. Styrket Finanstilsyn

  Socialdemokratiet vil styrke Finanstilsynets tilsyn med bankernes adfærd gennem en opsplitning af tilsynets opgaver

 2. Adfærdskodeks for ansvarlig ledelse i den finansielle sektor

  Socialdemokratiet foreslår, at finansielle virksomheder pålægges at udarbejde et nyt adfærdskodeks for ansvarlig ledelse og virksomhedsdrift.

 3. Center for bekæmpelse af finansiel kriminalitet

  For langt hurtigere at kunne spotte nye tendenser og huller, hvor staten og den finansielle sektor er sårbar over for svindel, samt sætte ind overfor finansiel kriminalitet, foreslår Socialdemokratiet at der oprettes en permanent enhed, der kan analysere og vurdere truslen mod det finansielle system.

 4. Flere skal straffes for finansiel kriminalitet

  Når en bankledelse, i visse tilfælde, kan tilsidesætte lovgivningen uden at det får retsmæssige konsekvenser, skal vi som lovgiver slå fast, hvad der ordentlig og ansvarlig adfærd for de ansvarlige i den finansielle sektor. Hvilken adfærd der er ansvarspådragende. Og hvornår har man har forbrudt sig hermed og derved pådraget sig et erstatningsansvar.

 5. Fælles europæisk efterforskningsenhed og koordinerende enhed

  Socialdemokratiet foreslår, at der oprettes en fælles europæisk efterforskningsenhed, der skal efterforske hvidvask og finansiel kriminalitet.

 6. Nyt skattecenter med indsats mod skattely, svindel og spekulation

  Regeringens planlagte besparelser på Skats arbejde med at forebygge og imødegå økonomisk kriminalitet og international skatteunddragelse skal aflyses

 7. Indefrysning af mistænkelige transaktioner

  Socialdemokratiet foreslår, at transaktioner, der mistænkes for hvidvask, sidestilles med transaktioner der mistænkes for at være omfattet af terrorfinansiering. Det vil betyde, at banker vil blive forpligtet til at rapportere transaktioner, der er mistænkt for hvidvask, til myndighederne og samtidig indefryse overførslen indtil det tidspunkt, hvor myndighederne har clearet betalingen.

 8. Offentlige repræsentanter i bankbestyrelser

  Socialdemokratiet foreslår, at offentlige repræsentanter i banker og finansielle institutioner genindføres. Det vil styrke danskernes tiltro til den finansielle sektor, at der ikke kun sidder repræsentanter i bankernes bestyrelser med fokus på profitoptimering, men også har samfundets interesser for øje.