Business

Jesper Nielsen tiltalt for ulovlige lån på 33 millioner kroner

Erhvervsmanden oplyser til TV 2, at pengene er brugt på et sommerhus.

Sammen med to familiemedlemmer er erhvervsmanden Jesper Nielsen tiltalt for at have taget ulovlige lån for i alt 33,3 millioner kroner gennem familiens moderselskab i perioden fra 2009 til 2017.

I offentligheden er han kendt som Kasi-Jesper og først og fremmest kendt for sine kampe mod Skat og smykkevirksomheden Pandora. Erhvervsmanden blev i 2010 multimillionær, da han solgte sin andel af smykkekoncernen Pandora – primært den tysksprogede forretning – til storaktionærerne i Pandora. 

De påståede ulovlige lån skal være optaget i selskabet Dojajean Holding ApS, der i en årrække har været moderselskab for familiens andre aktiviteter - herunder firmaet bag Pandora CWE - inden det blev erklæret konkurs ved Sø- og Handelsretten i august 2017.

Ulovlige lån

Ifølge tiltalen har Jesper Nielsen og hans familiemedlemmer ikke indfriet de ulovlige lån hverken før eller efter konkursen, selvom gælden er nedskrevet i regnskabet.

Jeg plejer jo at vinde mine sager...

Jesper Nielsen

Nedskrivninger er noget, virksomheder kan gøre, når ejendomme, aktiver eller for eksempel gæld taber værdi. Men når Dojajean Holding nedskriver gælden til de tre familiemedlemmer, betyder det ikke, at gælden er sløjfet, forklarer skatteekspert Torben Bagge.

- Det er ikke det samme, som at de ikke længere skylder pengene, siger Torben Bagge.

Vandt over Skat

Efter Dojajean Holding gik konkurs, har Skat i flere sager gjort krav på i alt 515 millioner kroner i manglende skatteindbetalinger og ulovlige sponsorater.

Skat har dog tabt sagerne i retten - senest en sag om 245 millioner kroner, som ellers faldt ud til myndighedernes fordel i både By- og landsret, men som Jesper Nielsen vandt i Højesteret.

I mellemtiden har Jesper Nielsen også anlagt et civilt søgsmål mod Pandora, som, han mener, har snydt ham for 1,4 milliarder kroner. Sagen blev indledt i november 2018 og forventes afsluttet i juni 2019.

Skylder Skat ”et ikke uvæsentligt beløb”

Men selvom Jesper Nielsens økonomiske situation er markant bedre i dag, end den var i 2017, så har staten stadig penge til gode i det forliste Dojajean Holding.

Det oplyser kammeradvokat Boris Frederiksen.

- Jeg er blevet udpeget som kurator, og i den forstand varetager vi kreditorernes interesser og sørger for, at den civilretslige sag bliver ført optimalt.

En af de væsentlige kreditorer er Skat, fortæller Boris Frederiksen, som dog ikke ønsker at oplyse, hvor mange penge staten stadig har til gode.

- Samlet set er det et ikke uvæsentligt beløb, siger han.

Og heri ligger problemet, vurderer Torben Bagge.

For hvis Dojajean Holding har ydet ulovlige kapitalejerlån til de tre familiemedlemmer, og selskabet samtidig har skyldt penge til Skat, betyder det, at lånet i sidste ende er blevet betalt af de danske skatteydere sammen med selskabets øvrige kreditorer.  

Pengene gik til sommerhus

Overfor TV 2 fortæller Jesper Nielsen, at familien rigtigt nok har taget de angivne lån. Det var tilbage i 2008, hvor de brugte pengene til at købe et sommerhus i Spanien, siger han.

Beløbet blev dog først bogført i 2009.  

De tre tiltalte nægter sig skyldige, og Jesper Nielsen forklarer, at sagen efter familiens opfattelse drejer sig om en teknikalitet.

- Vi har betalt skatten. Det er bare sket via vores selvangivelser. Og så vidt jeg forstår, er problemet mere bogføringsteknisk, siger Jesper Nielsen.

Krav om navneforbud afvist

Onsdag afviste Retten i Glostrup, at Jesper Nielsen og hans familiemedlemmer kan beskyttes af et navneforbud. Dommeren lagde vægt på, at sagen om de påståede ulovlige lån er del af et større sagskompleks, og så taler det også mod et navneforbud, når Jesper Nielsen ifølge retten har det med at udtale sig om hvad som helst.

- Jeg plejer jo at vinde mine sager, men hvis jeg skulle tabe, har jeg fået at vide, at det vil ende med en bøde i omegnen af en til to millioner kroner. Og jeg må nok indrømme, at det ikke har givet mig så mange søvnløse nætter, siger Jesper Nielsen.

- Så du må have mig undskyldt, hvis jeg ikke kan sige så meget om det. Der er også gået en hel del igennem Jesper Nielsens hoved siden dengang, siger Jesper Nielsen.

Lovændringen kan have en betydning

Helt overordnet skal det opgives til skattevæsnet, hvis ejerne af en virksomhed trækker penge ud til sig selv i form af udbytte eller løn. Ellers vil det som udgangspunkt blive betragtet som et ulovligt kapitalejerlån.

Kapitalejerlånet er i en lang række tidligere sager blevet brugt til at snyde i skat. Det er samtidig en nem måde at snyde selskabets kreditorer, for eksempel ansatte og leverandører, som så ikke kan få de penge, de har krav på, fordi direktøren har udbetalt pengene til sig selv.

Efter at der op gennem 00’erne havde været en stigende tendens til, at virksomhedsejere udnyttede muligheden for at tage kapitalejerlån som et skattefrit alternativ til løn eller udnytte, vedtog Folketinget i 2012, at kapitalejerlån fremover skal beskattes.

Og det kan få betydning for sagen, hvis Jesper Nielsen har ret i, at hovedparten af det lånte beløb ligger før 2012. Så vil pengene formodentlig ikke være skattepligtige, vurderer Torben Bagge, der dog understreger, at han ikke kender den konkrete sag.

- Men det ændrer ikke på, at det er strafbart. For som udgangspunkt var det civilretligt ulovligt at låne penge i sit eget selskab.

Og det er det altså også efter anklagemyndighedens overbevisning. Sagen er rejst med krav om bødestraf.