Hvidvask Danske Bank

Bagmandspolitiet sigter Danske Bank efter hvidvasksag

Danske Banks fungerende administrerende direktør oplyser til fondsbørsen, at man havde ventet sigtelsen.

Bagmandspolitiet har sigtet Danske Bank for fire forhold omkring hvidvasksagen i Estland.

Det oplyser banken i en meddelelse til fondsbørsen. 

- Der er tale om et meget stort og meget omfangsrigt efterforskningsmateriale, men vi er nu så langt, at vi har en sigtelse mod banken, siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen i en pressemeddelelse fra Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), i daglig tale kendt som bagmandspolitiet.

Indledte undersøgelse i august 

Sigtelserne, som kan læses i fuld længde her, omfatter kun selve selskabet og altså ikke enkeltpersoner.

Her har man særligt fokus på overtrædelse af hvidvaskloven i forbindelse med Danske Banks håndtering af de såkaldte non-resident-kunder i bankens estiske filial.

Til TV 2 siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen, at en del af undersøgelsen går ud på at finde ud af, om man kan føre en retssag mod Danske Bank i Danmark.

TV 2's finanskommentator vurderer, hvad bagmandspolitiets sigtelser mod Danske Bank går ud på. Video: Sebastian Goos

Det vil sige kunder, som har haft aktiviteter i filialen, men ikke har boet i Estland.

Her lægges der blandt andet vægt på, at bankens ansatte ikke blev instrueret eller uddannet i hvidvasklovens regler, samt at der ikke var tilstrækkeligt styr på de såkaldte AML-regler, der skal modvirke hvidvask.

Koordination mellem Danmark og Estland

Derudover var den estiske filial ikke integreret i Danske Banks øvrige risikostyrings- og kontrolsystemer. Man indhentede heller ikke, ifølge sigtelsen, tilstrækkeligt med oplysninger på flere af kunderne i banken.

I august kunne SØIK offentliggøre, at man indledte en strafferetlig efterforskning vedrørende transaktioner, som "kan være led i kriminel hvidvask for et større milliardbeløb" i den estiske filial.

I samarbejde med de estiske myndigheder har SØIK oprettet et efterforskningshold:

- Vi arbejder fortsat intenst med efterforskningen. Det videre forløb skal nu afklare, om der her i landet kan rejses en straffesag mod Danske Bank, siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen i pressemeddelelsen, hvor det også understreges, at man er på et tidligt stadie i efterforskningen. 

Ledelsens ansvar undersøges også

Ifølge SØIK er der to hovedspor i undersøgelsen. På den ene side undersøger man, om det herhjemme i Danmark er muligt at rejse straffesag mod Danske Bank for overtrædelse af hvidvaskloven.

I det andet spor vil man undersøge, om man kan stille enkeltpersoner i Danske Banks ledelse til ansvar. 

Danske Banks fungerende administrerende direktør oplyser til fondsbørsen, at man havde ventet sigtelsen:

- Det er kun i vores interesse, at sagen bliver undersøgt til bunds. Vi vil naturligvis samarbejde og stille os og den viden, vi har, til rådighed for den videre efterforskning, siger Jesper Nielsen i en skriftlig kommentar. 

Danske Banks egen undersøgelse af sagen i september nåede frem til, at der i perioden 2007-2015 var strømmet 1500 milliarder kroner gennem den estiske filial.