Business

Kul er hastigt på vej ud af energisektoren

Forbruget af kul til el- og varmeproduktion faldt med en fjerdedel sidste år. Vedvarende energi på vej frem.

Den danske energiproduktion blev markant grønnere sidste år. Det viser Energistyrelsens energistatistik for 2017, som er offentliggjort tirsdag.

Her kan man læse, at vores samlede energiforbrug ganske vist steg med 0,5 procent.

Men i kraft af den grønne omstilling belastede energisektoren klimaet en del mindre end året før.

Styrelsen er således nået frem til, at CO2-udledningen faldt med seks procent.

Det skyldes ifølge Lars Aagaard, der er direktør for Dansk Energi, ikke mindst et kraftigt faldende forbrug af kul til produktion af elektricitet.

Det sker, i takt med at elproduktionen omlægges fra kulfyrede kraftværker til biomasse og vedvarende energi som vindmøller og solceller.

- Og så er verden omkring os også på vej til at blive grøn. Det betyder, at den strøm, vi importerer, også er det.

- Det gælder vandenergi fra Norge, men i høj grad også sol- og vindenergi fra Tyskland, siger Lars Aagaard.

Kulforbrug faldet med 25 procent

Helt præcist er kulforbruget faldet med 25 procent, mens forbruget af vedvarende energi steg med 11 procent.

- Det er gode nyheder, at energi fra kul er faldet mere end en fjerdedel i 2017.

- Selv om der er udsving fra år til år, viser det, at det går den rigtige vej med omlægningen af de kulfyrede kraftværker og regeringens mål om at få sendt kullene på livslang pension inden 2030, siger energiminister Lars Christian Lilleholt (V).

Sammenligner man CO2-udledningen fra energiproduktionen i 1990 med den nuværende, er der tale om et fald på mere end 38 procent.