Finanstilsynet giver Jyske Bank påbud om hvidvask

Jyske Bank får seks påbud af Finanstilsynet efter besøg. Flere handler om hvidvaskkontrol.

Finanstilsynets kontrolbesøg i Jyske Bank for et år siden kaster en række påbud af sig til banken, selv om tilsynet konstaterer, at Jyske Bank allerede har brugt betydelige ressourcer på at styrke sine foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering.

Det fremgår af tilsynets redegørelse.

- Banken får påbud om at revidere sin risikovurdering og sin hvidvaskpolitik. Finanstilsynet konstaterer, at bankens risikovurdering og hvidvaskpolitik ikke i tilstrækkelig grad sætter rammerne for bankens risikoappetit på området eller for bankens risikobegrænsende foranstaltninger, skriver Finanstilsynet i redegørelse.

Tilsynet vurderer overordnet, at bankens iboende risiko for at blive misbrugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj.

Jyske Bank tager kritikken alvorligt, men hæfter sig også ved, at Finanstilsynet fremhæver, at banken har strammet op og iværksat tiltag. 

- Og allervigtigst. I den finansinspektion, der har været, er der ikke fundet én eneste konkret kundesag, hvor vi har gjort noget som helst forkert, siger bankdirektør i Jyske Bank Peter Schleidt til TV 2.  

Skal stramme op på en række områder

Banken får blandt andet påbud om at sikre, at der er tilstrækkelige kontroller i forhold til datterselskabet i Gibraltar og filialen i Hamborg. Derudover skal Jyske Bank sikre, at der gennemføres "tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer ved etablering af grænseoverskridende korrespondentbankforbindelser."

Også forretningsgangen og systemer skal sikre, at banken fremover indhenter de informationer, de har brug for om en forretningsforbindelse.

Finanstilsynet skriver, at en stikprøvekontrol viste, at Jyske Bank ikke altid indhenter tilstrækkelig information om kunderne, inden et kundeforhold etableres.

Derudover påpeger tilsynet også det problematiske i, at der ikke er tilstrækkelige vandtætte skotter mellem bankens hvidvaskansvarlige og bankens overordnede kontrolinstans overfor kriminalitet og terrorfinansiering - det der i finansverdenen kaldes for compliance

Og slutteligt får Jyske Bank et påbud om at sikre, at overvågningen af elektroniske transaktioner tager oplysninger om kundeforholdets formål og beskaffenhed med.

Vi skal passe på med at overdramatisere 

Påbud hører til sjældenhederne i den finansielle sektor, og derfor skal man også passe på med at overdramatisere det, understreger Per Hansen, investeringsøkonom hos Nordnet. 

Han påpeger, at det særlige med denne advarsel er, at den kommer i en tid, hvor advarselsklokkerne overfor hvidvask bimler ekstra meget og ikke kun i Danmark men i hele Europa.

- Derfor får påbuddet til Jyske Bank mere opmærksomhed, end det ellers vil have fået, siger investeringsøkonomen. 

Af samme grund, mener investeringsøkonomen heller ikke, at man skal ikke lægge alt for meget i, at finanstilsynet skriver at ”risikoen for terrorfinansiering og hvidvask er høj” hos Jyske Bank.

- Formuleringen ville formodentligt have været mindre harsk, hvis påbuddet ikke kom i lyset af Danske Bank, mener Per Hansen.

Skal tages alvorligt

Netop hele skandalen med hvidvaskningen i Danske Banks estiske filial, hvor der i perioden 2007 til 2015 strømmede 1500 milliarder kroner gennem filialen, har betydet, at Finanstilsynet er ekstra meget oppe på stikkerne, fortæller Per Hansen.  

- Og de vil blive beskyldt for ikke at gøre deres arbejde godt, hvis ikke de hævede deres retorik.

Men det betyder ikke, at man ikke skal tage tilsynets påbud alvorligt, understreger Per Hansen. 

- Jeg negligerer det på ingen måde. Det synes jeg ikke, der er nogen, der skal, og det gør Jyske Bank heller ikke.  

En syg kultur og et et kæmpe tillidsproblem

En mere skarp kritik kommer fra skatteadvokat Michael Bjørn Hansen, der helt konkret peger på det mistænkelige i, at Jyske Bank har en filial i Gibraltar, hvis finansielle sektor har et blakket ry. 

- Det fordrer nogle helt oplagte spørgsmål. Fordi umiddelbart hænger det uløseligt sammen med, at det er for folk, der gerne vil have penge i skjul.

Generelt synes skatteadvokaten, at Finanstilsynets kritik af Jyske Bank er endnu et tegn på, at især storbankerne hele vejen rundt har et vældigt tillidsproblem.

- Det er Nordea, det er Danske Bank, det er Jyske Bank. Og det handler jo om, at der tilsyneladende er en syg pengekultur, hvor man som yngste bankelev får at vide, at det lige meget hvad, gælder om at tjene penge.

- Jeg siger ikke, de ikke skal tjene penge, for selvfølgelig skal de det. De er sat i verden for at lave profit. Men de er alt for enøjet på, at det kun er det, det handler om. Det er giver en enorm farlig kultur, som man skal tage ganske alvorligt. 

Efter den stribe af hvidvaskskandaler, der har været hos en række af de europæiske storbanker - og ikke kun Danske Bank - er borgernes tillid til bankerne banket helt i bund. Den eneste måde at genvinde den på, fortæller Michael Bjørn, er ved, at de ganske enkelt tager sig sammen og gør en ordenlig indsats overfor økonomisk kriminalitet. 

- Men bankerne har efterhånden vist, at for dem gælder ordsproget ”tillid er godt, kontrol er bedre”.