Seks mænd modtog milliarder fra Skat og sendte dem videre til mistænkt bagmand

En lille gruppe amerikanere var med til at liste milliarder af kroner ud af Skat i sagen om udbyttesvindel.

Det er en meget lille gruppe, der står bag størstedelen af den svindel, der har kostet Skat milliarder af kroner.

De seks må virkelig føle jorden brænde under sig

Henning Fuglsang Sørensen, lektor i international strafferet ved Syddansk Universitet

Retsdokumenter fra London viser, at en gruppe på bare seks personer i USA har modtaget otte milliarder kroner fra Skat, der i alt har mistet 12,7 milliarder kroner i udbyttesagen.

Pengene er modtaget gennem små enkeltmands- eller familiepensionskasser og herfra sendt videre til britiske Sanjay Shah, der betegnes som hjernen bag udbyttesvindlen.

Én person fik udbetalt 2,7 milliarder kroner

Gruppen i USA består af seks personer: Donald Dean Donaldson, Greg Lehman, Adam LaRosa, Matthew Tucci, Doston Bradley og Michael Ben-Jacob.

Ingen er kendte i offentligheden, men i kulissen bag udbyttesvindlen med danske skattemilliarder har de spillet en nøglerolle.

Refusion af udbytteskat

Når danske aktieselskaber udbetaler udbytte, indeholdes der en dansk udbytteskat på 27 procent.

Udenlandske aktionærer fra EU eller aktionærer, der er omfattet af visse dobbeltbeskatningsaftaler, kan søge Skat om at få hele eller dele af udbytteskatten refunderet.

Skat anmeldte i 2015 formodet svindel med refusion af udbytteskat i en størrelsesorden på omkring 6,2 mia. kr. Senere er beløbet steget til 12,7 mia. kr.

Alene Donald Dean Donaldson har gennem 58 amerikanske pensionskasser fået udbetalt 2,7 milliarder kroner.

Få hele overblikket over de seks amerikanere og deres gevinst på at deltage i skattesvindlen i grafikken herunder.

De modtog milliarder fra Skat og sendte dem videre til Sanjay Shah
Seks personer i USA spillede en nøglerolle i sagen om udbyttesvindel

Det faktum, at seks personer har stået for at trække så mange penge ud af Skat, er et tydeligt eksempel på, at organisationen bag udbyttesvindlen er meget professionel, siger lektor i international strafferet Henning Fuglsang Sørensen fra Syddansk Universitet.

- Det lyder måske meget enkelt, når det kun er seks mand, som har stået for at hente pengene i Danmark. Men når de seks mand skjuler sig bag næsten 200 pensionskasser, så bliver det jo meget tydeligt, at hele det her setup er meget velorganiseret, siger han.

Må føle jorden brænde

Den seneste tid har Skat fået dommere verden over til at fryse milliarder af kroner, selvom der endnu ikke er faldet endelig dom i sagen.

Allerede nu har de seks amerikanere dog grund til at være bekymrede, mener Henning Fuglsang Sørensen.

- De seks mand må virkelig føle jorden brænde under sig. De har formentlig fået indefrosset alle deres penge. De bliver mødt med store tilbagebetalingskrav, og myndighederne gør klar til at køre straffesager mod dem.

Særlige pensionskasser

Der er en særlig grund til, at netop amerikanske pensionskasser er brugt til at trække penge ud af den danske statskasse.

For i modsætning til Danmark, hvor de fleste er kunder hos store pensionskasser, håndterer mange amerikanere selv deres pension gennem små pensionskasser til enkeltpersoner eller familier kaldet 401k.

De små pensionskasser er blevet brugt i udbyttesagen, fordi de er omfattet af særlige skatteregler, der sikrer nul skat på aktieudbytte. Det betyder, at der ikke betales skat på udbyttet, hvis pensionskassen eksempelvis har ejet danske aktier, som de har påstået at gøre over for Skat.

- Juridisk set har de ejet aktierne. Men sagt i overført betydning har de jo blot udlånt deres skatteprivilegie, siger advokat Kai Schaffelhuber fra Schaffelhuber Müller & Kollegen til Finans.

En færdig pakke

Den tyske advokat repræsenterer en række af de amerikanske pensionskasser, der er blevet sagsøgt af Skat. 

Han forklarer, at det foregår på den måde, at en investeringsbank giver et tilbud til de små enkeltmandspensionskasser, der ikke har nævneværdige midler.

- Det er en færdig pakke, hvor der bliver sørget for det hele. Aktierne bliver finansieret og købt. Og ansøgninger om refusion af udbytteskat bliver udfyldt og indleveret til skattemyndighederne, siger Kai Schaffelhuber.

Skat var endnu mere sårbar end Tyskland

Christoph Spengel, professor i international skatteret
Skat har mistet 12,7 milliarder kroner som følge af påstået svindel med udbytte. Video: Joachim Claushøj Bindslev

Svindlede gennem bank i Tyskland

De amerikanske pensionskasser har også været aktive med konti i Tyskland.

En rapport fra det tyske finanstilsyn viser, at Donald Dean Donaldson stod som ejer af en række pensionsfonde, der havde konti i den tyske bank North Channel Bank. I den tyske bank gennemførte Donaldsons pensionsselskaber særlige aktiehandler ud fra en model, som, Skat i stævningen siger, er introduceret af Adam LaRosa.

Sanjay Shah har i årevis påstået, at handlerne i hans organisation er fuldt lovlige, og at han blot har udnyttet et hul i loven. Den udlægning afvises dog af Christoph Spengel, der er professor ved universitetet i Mannheim.

Lavede særlige aktiehandler

Spengel har nærstuderet handlerne i North Channel Bank, der er brugt til at trække penge ud af Danmark, og hans konklusion er, at der er tale om svindel.

Ifølge den tyske professor har Sanjay Shah og hans netværk fået bankerne til at udstede et dokument (tax voucher) på ejerskabet af aktierne gennem en særlig type aktiehandler kaldet cum-ex.

Dette dokument blev brugt som dokumentation til Skat, der efterfølgende udbetalte en udbytteskat, der vel at mærke aldrig var betalt.

Danmark særligt sårbar

Reglerne i Danmark var ifølge Christoph Spengel, at man som aktionær var kvalificeret til at få udbyttet, hvis man havde et dokument på, at man havde lavet en aftale om at overtage aktierne.

I Tyskland var det nødvendigt fysisk at flytte aktierne mellem depoterne, men det skulle man altså ikke besvære sig med i Danmark. Dermed var det ifølge Spengel nemt for Sanjay Shah og hans netværk at fremskaffe de afgørende tax vouchers og på den måde få udbetalt milliarder fra den danske statskasse.

- Skat var endnu mere sårbar end Tyskland, skriver Christoph Spengel i en mail til TV 2.

TV 2 har været i kontakt med de danske forsvarsadvokater for Donald Donaldson og Adam LaRosa, men de er ikke vendt tilbage på vores forespørgsel.

Har sagsøgt mere end 400

Hos Skat ønsker fagdirektør Steen Bechmann Jacobsen ikke at udtale sig om enkeltpersoner.

- Vi har lige nu sagsøgt mere end 400 personer og selskaber i flere lande for det fulde beløb på 12,7 milliarder kroner, og sagerne skal nu vurderes og afgøres af domstolene i de enkelte lande. Derfor kan jeg ikke kommentere på konkrete personer, selskaber eller pengestrømme, som relaterer sig hertil, skriver han.