Business

Skat mangler at finde 4,7 milliarder, afslører retsdokumenter

Skat har problemer med at finde modtagerne af en stor del af de mange milliarder, der er forsvundet i udbyttesagen.

4,7 milliarder kroner er fortsat forsvundet i udbyttesagen, der er et af de største svindelnumre i danmarkshistorien.

Det er status, efter at Skat og Bagmandspolitiet i tre år har efterforsket for at finde ud af, hvem der i sidste ende har modtaget det samlede beløb på 12,7 milliarder kroner, der er udbetalt fra Skat.

Sagen handler om påstået svindel med refusion af udbytteskat til aktionærer i udlandet. Ifølge Skat har et netværk af svindlere forfalsket dokumenter og fejlagtigt fået udbetalt 12,7 milliarder kroner fra Danmark.

Skat efterforsker fortsat

Skats manglende overblik over modtagerne fremgår af en en stævning ved High Court i London, som TV 2 er i besiddelse af.

I stævningen fremgår det, at otte milliarder kroner kan spores til britiske Sanjay Shah og hans netværk. De endelige modtagere af de resterende 4,7 milliarder kroner har Skat endnu ikke fundet.

- Skat efterforsker fortsat den endelige destination for den resterende del af de penge, der blev udbetalt, skriver Skat.

I en opfølgende mail til TV 2 forklarer Steen Bechmann, der er direktør i Særlig Kontrol i Skattestyrelse:

- En del af sagerne drejer sig om beløb, som kan spores til aktiviteter via selskaber, der efter vores opfattelse er direkte forbundet med den formodede hovedmand. Andre dele er udbetalt via aktiviteter i andre selskaber, hvor sagerne netop drejer sig om at bevise, at de er forbundet med den formodede hovedmand, skriver Skat-direktøren.

Han understreger, at selvom udbyttet af indsatsen endnu er uvist, går Skat fortsat efter hele tabet på de 12,7 milliarder kroner. Skat mener at kende gerningsmændene og vil beslaglægge værdier for det fulde beløb, hvis personkredsen centreret om Sanjay Shah har aktiver nok.

Har efterforsket i årevis

Det er tre år siden, at Skattestyrelsen fortalte om svindel med udbytte, og at skatteminister Karsten Lauritzen (V) i august sagde, at han forventer, at Danmark får en del af pengene tilbage.

Ifølge skatteadvokat Eduardo Vistisen kommer stævningen nu, fordi sagen har en 3-årig forældelsesfrist, og den har været i fare.

- Jeg tror, at det her er Skats øjebliksbillede. De har præsenteret det for deres advokater i udlandet og sagt, I bliver nødt til at stævne nu for at afbryde forældelsen, vi har ikke fundet alle pengene endnu, men det er, hvad vi ved. Vi må hellere helgardere, siger han.

Skat er ikke vendt tilbage for en kommentar til oplysningerne om, at de ikke kan lokalisere de mange milliarder.

To danskere dømt

Tabet blev i første omgang i august 2015 opgjort til 6,2 milliarder kroner, men er siden mere end fordoblet til 12,7 milliarder kroner.

Som udgangspunkt blev metoden bag udbyttesvindlen beskrevet som forholdsvis simpel dokumentfalsk.

Bagmændene havde indsendt formularer til Skat, hvor de på baggrund af fiktive aktiebeholdninger anmodede om refusion af den udbytteskat på 27 procent, der automatisk betales til Skat, når børsnoterede virksomheder udbetaler udbytte til aktionærerne.

Du kan se, hvordan svindlen foregik ifølge Skat i videoen her.

Skat har mistet 12,7 milliarder kroner som følge af påstået svindel med udbytte. Video: Joachim Claushøj Bindslev

Refusion af udbytteskat

Når danske aktieselskaber udbetaler udbytte, indeholdes der en dansk udbytteskat på 27 procent.

Udenlandske aktionærer fra EU eller aktionærer, der er omfattet af visse dobbeltbeskatningsaftaler, kan søge Skat om at få hele eller dele af udbytteskatten refunderet.

Skat anmeldte i 2015 formodet svindel med refusion af udbytteskat i en størrelsesorden på omkring 6,2 mia. kr. Senere er beløbet steget til 12,7 mia. kr.

Den første straffesag blev da også rejst ganske hurtigt, og resultatet var en sejr for Skat og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, Bagmandspolitiet.

Skattemedarbejderen Sven Jørgen Nielsen og udlandsdanskeren Torben Wulff Dileng blev idømt fængsel for udbyttesvindel for 37 millioner kroner.

Sejr dækker meget lille del af tabet

Siden den sejr, der omfatter tre promille af det samlede tab på 12,7 milliarder kroner, er efterforskningen gået i hårdknude hos Bagmandspolitiet. 

Trods langvarige sigtelser af flere personer og en indrømmelse fra hovedmistænkte Sanjay Shah om, at han har modtaget milliarder fra Skat gennen ’lovlige handler’, har efterforskerne ikke nok beviser til at rejse en tiltale.

Sideløbende med efterforskningen hos Bagmandspolitiet har Skat arbejdet med Kammeradvokaten for at få pengene tilbage gennem civile søgsmål.

388 sager rejst

Arbejdet har været præget af stor fortrolighed hos både Bagmandspolitiet og Skat, men i løbet af 2018 er offentligheden dog blevet indviet i, at der er rejst 388 civile sager verden over.

Skat afviser at fortælle, hvor sagerne er blevet rejst, hvem der er sagsøgt eller størrelsen på kravene, men stævningen fra High Court løfter en del af sløret.

De sagsøgte i England har således anmodet om refusion af udbytteskat på vegne af 306 selskaber fra tre verdensdele: 277 pensionskasser i USA, 24 selskaber fra Malaysia, tre canadiske pensionskasser, en britisk pensionskasse og et selskab fra Luxembourg.

Ingen kommentarer

Skattestyrelsen vil ikke stille op til interview, men oplyser, at formuleringerne i stævningerne ikke kan ses som et udtryk for, at der er beløb, der ikke kan spores.

- Kravene vil blive nærmere udrullet under bevisførelsen i retssagen. Af respekt for den proces, der skal foregå ved domstolene, kan vi ikke kommentere yderligere, skriver presseansvarlig Rikke Madsen i en mail.

Også Sanjay Shah afviser at stille op til interview, men hans talsmand Jack Irvine fortæller til TV 2, at hans klient altid har indrømmet, at han stod bag refusionsanmodninger på ni milliarder kroner baseret på 'lovlige handler'.

Skat undlod imidlertid at udbetale en milliard kroner, siger han.

- Vi har ingen idé om, hvor de 12,7 milliarder kroner kommer fra. Det står klart, at Skat har hastet sagen igennem, fordi de rent juridisk var ved at løbe tør for tid, skriver Jack Irvine i en mail.

Vil ikke give detaljer

Sanjay Shah har siden foråret 2016, hvor han trådte frem i Børsen, påstået, at handlerne var lovlige, og at han havde rådført sig hos en dansk skatteekspert, inden han gennemførte dem.

På spørgsmålet om, hvordan Sanjay Shahs udbyttehandler kan være lovlige, er meldingen fra Jack Irvine:

- Vi vil ikke videregive vores forsvar til pressen, ligesom den anden side ikke vil give nogle detajler til pressen.

Ingen dokumentation endnu

En sag i Landsskatteretten, som TV 2 er i besiddelse af, har dog afsløret en del af forsvaret i udbyttesagerne. I sagen, som vedrører en pensionskasse fra USA, der ifølge Skat har modtaget uberettiget udbytterefusion, er der dog ingen egentlig dokumentation.

Forsvaret henviser derimod i brede vendinger til en række af de finansielle metoder, der kan bruges til at gennemføre de nødvendige aktiehandler.

Enten fiktion eller proforma

Hos Skat er der dog ingen tvivl. Handlerne er ulovlige, men hvor påstanden i 2015 var, at der var tale om fiktive aktieposter, så er billedet i dag noget mere nuanceret.

For selvom Skat som et led i stævningen fastholder påstanden om, at aktierne aldrig var ejet af de selskaber, der anmodede om udbytterefusion, så åbner Skat samtidig for, at de sagsøgte kan have ejet aktier i danske selskaber, men at det af forskellige årsager har været ren proforma.

Det afgørende bliver, om Skat kan bevise, at aktiehandlerne har været fiktive eller bare ren proforma med det formål at sikre refusion af udbytte.

- Kan man det, står man med en god sag, siger juraprofessor Søren Friis Hansen på Copenhagen Business School, der har læst stævningen.

'Ser ikke kønt ud'

Professoren forudser en meget opslidende retssag, fordi Skat skal føre bevis for, at hver enkelt af de mange transaktioner var udtryk for bedrageri eller proforma-handler, og hvorvidt rådgiverne har et ansvar.

Det samme gør skatteadvokat Eduardo Vistisen, men han mener, at stævningen er hård læsning for Sanjay Shah og de andre stævnede.

- Det ser ikke kønt ud, hvis det er rigtigt, hvad Skat skriver. Så er det sandsynligt, at der ikke er ret til at få refunderet udbytteskat, siger Vistisen, der repræsenterer en del af de virksomheder og personer, som Skat har rejst sager imod.

Rådgivende skatterevisor Christen Amby er enig i, at Skat har en god sag rent formelt, men han tvivler på, at det bliver muligt at få pengene tilbage.

Mange advokater på opgaven

Skat har hyret en række rådgivere til at hjælpe med udbyttesagen. I Danmark er det de faste eksperter hos Kammeradvokaten, der har opgaven, mens det i England er firmaerne Pinsent Masons og One Essex Court.

I USA er Skat repræsenteret af Hughes, Hubbard & Reed.