Business

Smykkemanden Jesper Nielsen vinder over Skat i Højesteret

Erhvervsmanden kan nu se frem til at beholde 245 millioner kroner, som Skat ellers mente, han skyldte.

Det er en lettelsens dag for Jesper Nielsen, der også er kendt som 'Kasi-Jesper'. 

Højesteret har nemlig bestemt, at Skat ikke har krav på 245 millioner kroner fra Jesper Nielsens tidligere firma Kasi ApS.

Højesteret er dermed nået frem til den modsatte konklusion end den, Østre Landsret nåede frem til tilbage i januar. Her fik Skat nemlig medhold. En dom, som Jesper Nielsen altså ankede.

Med en stemmefordeling på 3-2 blandt højesteretsdommerne var afgørelsen dog ikke enstemmig.

Dommen er et overraskende udfald, som få, udover Jesper 'Kasi' Nielsen selv, havde forventet. Det forklarer TV 2s journalist Olav Christensen, som har fulgt sagen tæt.

Skat gav tilsagn - og trak det tilbage igen

Sagen har sit udgangspunkt i et samarbejde, Jesper Nielsens firma havde med Pandora.

Kasi ApS forhandlede tilbage i nullerne Pandoras smykker på de tysksprogede markeder.

- I 2010 kommer Pandora til 'Kasi Jesper' og siger: ”Vi vil godt have, at du slår dine aktiviteter i Tyskland, Østrig og Schweiz sammen med dem, vi har i Holland og Italien”, siger Olav Christensen.

Ifølge loven er det normalt sådan, at når man skyder aktivitet ind i et nyt fælles selskab, skal der betales skat af de penge, man får ud af at gå sammen.

Men hvis det nye selskab har en langsigtet og solid konstruktion, kan man opnå skattefrihed.

Det var netop den begrundelse, Pandora og Kasi ApS gav til Skat, da de søgte om skattefrihed ved sammenlægningen.

Skat gav på det grundlag tilsagn om skattefrihed.

Pandora går på børsen

Allerede et halvt år efter de to selskaber var gået sammen i samarbejdet, meddelte Pandora, at de gerne ville børsnoteres og i den forbindelse ville købe Jesper Nielsen ud af samarbejdet.

Det krav kunne Pandora stille, fordi det stod i kontrakten, som de to selskaber havde indgået med hinanden.

Jesper Nielsen måtte gå med til at sælge, skønt han var imod, da han mente, Pandora ikke var klar til en børsnotering. Han fik 385 millioner kontant i en såkaldt earn out-betaling.

Men det fik Skat til at undre sig, forklarer Olav Christensen.

Skat kom frem til, at sammenlægningen mellem de to selskaber havde et helt andet formål. Nemlig at slippe for skat.

Derfor trak de deres tilsagn om skattefrihed tilbage og krævede 245 millioner kroner af Jesper Nielsen.

En stor sejr for rigmand

Før dagens domsfældelse forklarede Jesper Nielsen til TV 2, at han mener, at dommen vil få vidtrækkende betydning.

- Det er en meget principiel sag om, hvordan Skat og andre offentlige myndigheder kan trække tilladelser tilbage, de har givet.

Jesper Nielsen har afvist Skats beskyldninger om, at virksomhedsoverdragelsen i 2010 handlede om at undgå skat. Tværtimod mener han, at det hele foregik efter bogen.

Ikke nogen undvigelsesmanøvre

Erhvervsmanden understreger, at han ikke var klar over Pandoras planer om at gå på børsen. Planer, som betød, at virksomheden ville købe ham ud igen. Hvilket ifølge ham er kernen i hele sagen.

- En beslutning, som vi (Kasi Aps, red.) overhovedet ikke har haft nogen indflydelse på, siger han.

Derimod mener Jesper Nielsen, at netop hans modstand mod børsnoteringen var årsag til, at han var en af de sidste, der fik noget at vide.

Ifølge advokat for Kasi ApS Jon Lauritzen bakker dagens dom op om Jesper Nielsens påstand.

- Min klient og jeg er utroligt glade for Højesterets afgørelse, som klart siger, at der var forretningsmæssige grunde til at lave den her transaktion mellem Kasi og Pandora, og at skatteundgåelse ikke var et af hovedformålene.