Business

Passagerflugt sætter sig i DSB's omsætning

Færre passagerer og færre penge fra staten sendte DSB's resultat ned i første halvår. Det trods besparelser.

DSB's første halvår af 2018 har ikke været uden knuder. Mens økonomien beskrives som sund, er det gået ned ad bakke for omsætningen. 

For første halvår omsatte DSB for 4,9 milliarder kroner mod 5,1 milliard kroner i samme periode sidste år. Resultatet før skat og uden særlige poster faldt til 130 millioner kroner fra 286 millioner kroner. 

- Nedgangen skyldes faldende passageromsætning og faldende indtægter fra trafikkontrakter samt stigende omkostninger til erstatningskørsel. 

- Dette modsvares delvist af reducerede omkostninger til konsulenter og lavere personaleomkostninger, skriver DSB i regnskabet. DSB kan dog notere sig et resultat, der er steget. Men det er udløst af, at man har opskrevet værdien af ejendomme for 275 millioner kroner. Det sender resultatet før skat og med særlige poster op på 344 millioner kroner, en pæn stigning sammenlignet med samme periode sidste år.