Handelskrigen er i gang – så store er USA og EU's økonomiske muskler

Fornuften i en ødelæggende handelskrig kan ligge på et meget lille sted, men for Trump er den endnu et kapitel i hans saga om sig selv, siger ekspert.

Fredag blev Trumps ord til magt, og der en nu indført importtold på jern og aluminium fra Europa, Canada og Mexico, som alle vil slå igen med told på amerikanske varer.

Dermed er handelskrigen mellem de Nato-allierede en realitet.

Det er ikke alene en trussel mod de tætte bånd, der er blevet knyttet på tværs af Atlanten siden Anden Verdenskrig, men også mod de globale regler for frihandel, som har været medvirkende til den store vækst, vestens allierede i fællesskab har opnået.

Det fortæller Henrik Drusebjerg, chefstrateg i Carnegie Investment Bank, der beskriver situationen, som meget alvorlig. Men ikke alene på grund af toldafgifterne på stål og aluminium.

For faren ligger i, at handelskrigen mellem de ellers så tætte allierede nu er virkelig. Det betyder, at risikoen for eskalation er til stede, og hvis det sker, vil det få store økonomiske konsekvenser. Og ikke kun for USA og EU, men også for de øvrige handelspartnere, hvilket vil sige det meste af verden, som derfor følger situationen tæt. 

To økonomiske giganter

USA er den største økonomi i verden, men EU-landene er samlet set ikke langt bag efter. USA havde i 2016 en BNP (bruttonationalprodukt, red.) på 18,62 billioner dollar, hvor EU’s lå på 16,49 billioner dollar.

For 2017 og 2018 vil EU’s BNP dog sandsynligvis have lukket noget af gabet på grund af økonomisk fremgang, forklarer Henrik Drusebjerg. Hertil er der også 186 millioner flere indbyggere i EU, og dermed forbrugere, end i USA.

USA’s store fordel over EU er ifølge chefstrategen, at de som ét samlet land kan handle hurtigt, hvorimod EU har 28 medlemslande, der først skal blive enige om, hvad de skal gøre, før EU kan foretage sig noget som helst.  

- Sindssygt destruktivt

USA vejer altså både mere på vægten og er hurtigere i slaget, men EU vil stadig kunne bide fra sig i en handelskrig mellem de to.

Verdenssamfundet holder derfor vejret og håber på, at handelskrigen bliver afværget, inden den eskalerer.

- I og med at der er så meget på spil, så er det sindssygt selvdestruktivt for begge parter. Det vil få vidtrækkende konsekvenser for verdensøkonomien, og den måde lande handler med hinanden på, fortæller Henrik Drusebjerg.

Når det så er sagt, er handelskrigen på nuværende tidspunkt meget mere symbolsk, end den er reel økonomi-politisk, understreger Henrik Drusebjerg, hvor EU i alt regner med at tabe to milliarder euro.

- Så ud af en eksport på 375 milliarder euro, er det jo røv og nøgler.

Logikken for en handelskrig er derfor meget svær at få øje på, men alligevel har Trump valgt at stå fast og trodse internationale regler, gamle allierede og sund fornuft.  

Den eminente fortæller

Den amerikanske præsident holder meget af wrestling, hvor veltrænede skuespillere med overdreven dramatik lader som om, de slår hinanden halvt fordærvet. Venner bliver ofte til fjender og omvendt. Alt sammen til stor hujen og hejen fra publikum.

Wrestling byder på simple karakterer med simple mål: Hævn og overlevelse. Det er fortællinger, der taler til Trump og endnu mere til hans kernevælgere, som higer efter en svunden tid, hvor livet for den amerikanske arbejder var mere enkel. Det fortæller Anders Agner, USA-ekspert og redaktør på kongressen.com.

- Trump er en meget dygtig fortæller og lige fra start af, har han kun kommunikeret og lavet politik til sin vælgerbase. Alle andre er blevet ignoreret.

- I det her tilfælde puster han sig op og siger: "Nu skal dem, der har snydt amerikanerne gennem mange år, straffes. Det gør jeg ved at lægge told på en række varer og får hentet arbejdspladser hjem til USA".

Signalmæssigt tager det kegler, fortsætter USA-eksperten og forklarer, at Trump med sin frembrusen mod EU viser sine vælgere, at han er den stærke forretningsmand, som kæmper deres sag. Nøjagtigt som han har lovet dem gang på gang.

Meningen med Trumps handelskrig skal derfor ses i sammenhæng med den fortælling, han har skabt om USA og sig selv. En fortælling om ”America first”, men som efterhånden har mere klang af ”America alone”, tilføjer Anders Agner.

De næste træk

EU har offentliggjort en liste over amerikanske produkter, man har tænkt sig at indføre told på som modsvar. Men de kan tidligst træde i kraft den 20. juni.

En gengældelsesaktion fra EU vil formodentligt ikke blive taget godt imod hos Trump, fortæller Henrik Drusebjerg, som dog tilføjer, at det bliver sværere for den amerikanske præsident at eskalere handelskrigen, end han havde ved at starte den.

- Trump har tidligere truet med at lægge mere told på europæiske biler, men så fandt han ud af, at den største producent af biler i USA er BMW. Hvilket også viser, hvor kompliceret og indvævet den globale økonomi er, siger Henrik Drusebjerg.

Som en joker i hele miseren står de meget magtfulde amerikanske brancheorganisationer, der repræsenterer de amerikanske virksomheder. For de er mindst lige så tossede på Trump og hans handelskrig, som europæerne er.

Ifølge Henrik Drusebjerg er det derfor ikke utænkeligt, at de vil slæbe præsidenten i retten for at få sat en stopper for galskaben.

Nedenstående grafik viser styrkeforholdet mellem USA og EU målt på, hvor meget der handles mellem dem af økonomisk vigtige produkter. Ifølge Henrik Drusebjerg viser tallene, at USA har overhånden, da EU eksporterer mere til dem end omvendt.   

Tallene er i milliarder euro.

 • Eksport i alt

  256.18
  375.85
 • Landbrug

  22.8
  14.6
 • Fødevarer

  20.8
  10.7
 • Brændstof og råvarer udvundet ved minedrift

  17.3
  21.5
 • Jern og stål

  6.3
  1.4
 • Kemikalier

  35.7
  25.9
 • Medicinalvarer

  48.7
  30.7
 • Maskiner og transportudstyr

  166.8
  111.5
 • Tekstiler

  2.5
  1
 • Biler

  10.8
  48

Ovenstående tal stammer fra tal fra Europakommisionen og gælder for 2017, bortset fra tallet på bilimport- og eksporten, som stammer fra Eurostat, og gælder for 2016. 

Alle tal er i milliarder euro.