Business

Kompensation er nu mulig for tusindvis af danske flypassagerer – se dine rettigheder her

Forbrugerrådet Tænk kalder dommen for et vigtigt skridt, men råder passagererne til at slå koldt vand i blodet.

Ny EU-dom slår fast, at passagerer også har ret til kompensation, hvis deres flyrejse bliver aflyst eller forsinket på grund af strejke.

Dommen kan have potentiel betydning for cirka 32.000 danskere, som tilsammen har ret til 91 millioner kroner i kompensation.

Det viser beregninger fra den danske virksomhed flyhjælp.dk, der hjælper flypassagerer med at indhente økonomisk kompensation ved flyforsinkelser, -aflysninger og overbookinger.

Tysk selskab må punge ud

Dommen faldt i en sag mod det tyske flyselskab Tuifly, der som følge af ulovlige strejker i efteråret 2016 måtte aflyse over 100 flyafgange. Strejkerne skete som reaktion på en omstruktureringsplan i Tuifly.

Selskabet afviste imidlertid at give kompensation med henvisning til, at der var tale om ”ekstraordinære omstændigheder” på lige fod med farligt vejr, og som de ikke med rimelighed kunne tages til indtægt for.

Men jo, det kan de, slår EU-domstolen altså fast.

Dommerne lagde vægt på, at strejkerne skete i forbindelse en omstrukturering af selskabet. Så skønt strejkerne var ulovlige, kan de ikke betegnes som ualmindelige for flyselskabets forretningsaktivitet og derfor heller ikke falde ind under ekstraordinære omstændigheder.   

Dommerne lagde også til grund, at de ulovlige strejker heller ikke var uden for Tuiflys kontrol, idet muligheden for at indgå en aftale var til stede og viste sig opnåelig, da man et par dage inde i strejken faktisk fik indgået en aftale.

To fortolkninger af dommen

Forholdet om, at der var tale om en ulovlig strejke i forbindelse med en omstrukturering, lægger imidlertid op til to tolkninger af dommen og dermed hvilke konsekvenser, den kan have for passagerer fremadrettet.

Man kan lave en meget snæver fortolkning af dommen, forklarer Gustav Frederik Thybo, cand.jur og direktør for flyhjælp.dk. I så fald vil man kun finde dommen anvendelig i de tilfælde, hvor ulovlige strejker er opstået som følge af omstruktureringer hos et flyselskab.

- Men hvis man laver en bredere og mere almindelig fortolkning, får flyselskaberne pålagt en kompensationspligt. Fordi de godt kunne have undgået den her strejke, da det handler om deres interne forhold og er inden for deres faktiske kontrol.  

Gustav Frederik Thybo afviser, at han ikke blot fortolker dommen bredt for dermed at få flere kunder til at bruge flyhjælp.dk i den tro, at de som hovedregel altid vil kunne få kompensation i forbindelse med strejker.

- Jeg har mit ry på spil, så hvis jeg laver en forkert tolkning, kan det godt være, jeg får flere kunder på den korte bane, men det vil være rigtig skidt for mig og min virksomhed på den lange bane.  

Vil ikke love alle 32.000 erstatning

Forbrugerrådet Tænk har dog ikke en helt så optimistisk tolkning af dommen. Ifølge politisk rådgiver Vibeke Myrtue Jensen slår dommen ganske vist fast, at strejke ikke længere automatisk er at betragte som en usædvanlig omstændighed, der fritager flyselskaberne pligten til at kompensere.

- Det er et godt skridt for flypassagerne. Men jeg læser dommen som, at det skal afgøres fra sag til sag, hvornår flyselskaber vil være pålagt kompensationspligt i omstændigheder vedrørende strejke. Det afgørende er, om det var en del af flyselskabets aktivitetsudøvelse, og om det lå inden for selskabets kontrol.   

På baggrund af sin egen vurdering vil Vibeke Myrtue Jensen derfor ikke love erstatning til alle de 32.000 passagerer, som flyhjælp.dk har regnet sig frem til, har ret til erstatning. Herudover påpeger hun, at det er gratis at klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis man mener at have ret til kompensation.  

Til gavn for flysikkerheden

Vil flyselskaberne undgå kompensationer i forbindelse med strejker, må de ifølge Gustav Frederik Thybo sørge for at have styr på deres interne forhold. Derudover tvivler han dog på, at dommen vil give flyselskaberne de store økonomiske kvaler.

Dommen kan dog muligvis føre til prisstigninger på flybilletter, men de vil i så fald være meget små, forklarer Gustav Frederik Thybo.

- EU-kommisionen har lavet en dybdegående analyse på den her lovgivning, hvor de er kommet frem til, at for 10 kroner mere per billet vil vi ankomme mere rettidigt, og flysikkerheden vil faktisk også blive øget.

- Så i min optik er dommen til glæde for både flypassagerer og det generelle marked.

Kun få vil benytte sig af erstatningen

Uanset om årsagen er strejke, overbooking eller noget helt tredje, ligger erstatningsstørrelsen for aflyste eller forsinkede flyafgange mellem 1800 og 4500 kroner. Det er bestemt af EU.  

Det betyder, at reglerne for kompensation gælder for:

 • afgange til og fra lufthavne inden for EU,
 • eller for afgange fra lufthavne uden for EU til lufthavne inden for EU, bare flyselskabet er baseret i EU.

Udover at gælde for flybilletter omfatter reglerne for kompensation også pakkerejser, men her skal de ramte passagerer tage kontakt til deres rejsebureau. Det oplyser Forbrugerrådet Tænk på deres hjemmeside.  

Ud af de 32.000, som flyhjælp.dk mener har ret til kompensation, er der kun få, der rent faktisk vil benytte sig af deres kompensationsret. Det vurderer Gustav Frederik Thybo.

- Et slag på tasken vil være, at 30-40 procent vil gøre brug af de nye regler. 

Ifølge direktøren er det helt afgørende, at passagererne først og fremmest kender til deres rettigheder og ved, hvordan de skal søge kompensation.

Hvornår kan man søge økonomisk kompensation?

 1. Hvis flyet er aflyst

  Du kan vælge enten at få omlagt din rejse eller at afbryde rejsen og få billetprisen retur.

  Du kan have krav på en økonomisk kompensation på op til 600 euro.

  Det afhænger af rejsens længde, hvor tæt på afrejsedagen du modtager besked om aflysningen, og hvor hurtigt du eventuelt kommer frem til dit bestemmelsessted, hvis du ikke vælger at afbryde rejsen.

  - 250 euro for flyvninger under 1500 kilometer.

  - 400 euro for flyvninger over 1500 kilometer inden for EU, og for flyvninger mellem 1500 og 3500 kilometer uden for EU

  - 600 euro for flyvninger, som er længere end 3500 kilometer uden for EU

  Måltider vil du typisk have krav på efter to timer.

 2. Hvis flyet er forsinket

  Kompensation har du krav på, hvis flyet er forsinket i mere end tre timer til det endelige bestemmelsessted - det vil sige tre timer eller mere efter det tidspunkt, som oprindeligt er aftalt med flyselskabet.

  Der kan udbetales op til 600 euro i kompensation.

  - 250 euro for flyvninger under 1500 kilometer

  - 400 euro for flyvninger over 1500 kilometer inden for EU og for flyvninger mellem 1500 og     3.500 kilometer uden for EU

  - 600 euro for flyvninger, som er længere end 3500 kilometer uden for EU

  For at være sikker på at kunne søge er det vigtigt at møde op til check-in i rette tid.

  Skyldes forsinkelsen usædvanlige omstændigheder som krig, terror, uvejr, strejker, uforudsete sikkerhedsmæssige problemer eller lignende, er der risiko for, at der ikke kan udbetales kompensation.

  Du kan ikke blive kompenseret ud over billetprisen ved forsinkelser.

 3. Hvis du nægtes boarding

  Bliver du afvist mod din vilje, fordi der er booket for mange passagerer på et fly, har du krav på følgende:

  - 250 euro for flyvninger under 1500 kilometer

  - 400 euro for flyvninger over 1500 kilometer inden for EU, og for flyvninger mellem 1500 og     3500 kilometer uden for EU

  - 600 euro for flyvninger, som er længere end 3500 kilometer uden for EU

  Det er en forudsætning, at du har en bekræftet og eventuelt genbekræftet reservation til den aktuelle flyafgang, og at du er til stede ved check-in i rette tid.

Kilde: Forbrugerrådet Tænk