Overenskomst 2018

Sygehuse ser ud til at slippe for konflikt og nødberedskab

Med sidste overenskomstforlig på plads i regionerne er faren for konflikt drevet over, men ikke helt forsvundet.

Med et forlig på bordet for de ansatte i landets regioner er den overhængende risiko for storkonflikt på landets sygehuse umiddelbart afværget.

I Lægeforeningen er både Overlægeforeningen og Yngre Læger tilfredse med aftalen, der for lægernes vedkommende især er god, fordi den sikrer en markant lønstigning og betalt spisepause, lyder det.

- Det har været lange og seje forhandlinger og stride drøftelser indimellem, siger Camilla Rathcke, formand for Yngre Læger.

- Men vi er meget tilfredse med, at vi har kunnet forhandle os frem til en lønramme på 8,1 procent, og at vi nu får en lønudvikling i det offentlige, der svarer til det private, tilføjer hun.

Med et forlig i hus kan patienter formentlig blive behandlet som vanligt, og ingen operationer eller undersøgelser vil blive udskudt, fordi personalet strejker eller er lockoutet af arbejdsgiverne.

- Hvis vi var røget i en konflikt, havde der været en masse kontroller og undersøgelser, der skulle have været aflyst, siger Stephanie Lose, der er formand for Danske Regioner.

- Det havde været noget, vi skulle kæmpe med gennem lang tid efterfølgende, da vi så skulle hente medarbejdere ind til overarbejde for at afvikle de ventelister, der ville opstå. Det ville også være skidt for patienter, så det er rigtig godt, at vi ikke er nået dertil, siger hun.

Forlig skal til afstemning

Der er dog et 'men'. For i løbet af de kommende uger skal fagforeningernes medlemmer tage stilling til, om de er tilfredse med den aftale, der ligger på bordet. Hvis det ender med et nej, bryder konflikten ud.

Beslutningen ligger altså nu hos landets læger, sygeplejersker, jordemødre, social- og sundhedspersonale og andre ansatte på hospitalerne.

Hos lægerne er der dog ro i maven og tro på, at konflikten er afværget.

- Afsættet er, at vi har aftalt det her med hinanden, og at vi dermed ikke sidder med en mæglingsskitse fremsat af forligsmanden. Det er alt andet lige et bedre udgangspunkt for at sige til medlemmerne, at det er et godt resultat.

- Så jeg tror godt, at vi kan afblæse konflikten - ikke mindst på sygehusområdet. Så folk skal på arbejde, som de plejer, og folk kan blive behandlet som planlagt, siger Camilla Rathcke.

Endelig afklaring i juni

Det første forlig på det regionale område kom i stand natten til onsdag.

Det gjaldt fagforeningerne under hovedorganisationen LO, som for eksempel er portører og social- og sundhedspersonale.

Natten til lørdag kom et forlig i hus også for hovedorganisationerne FTF og AC, som altså blandt andet tæller læger og sygeplejersker.

I Overlægeforeningen er det ifølge formand Lisbeth Lintz repræsentantskabet, der skal tage stilling til aftalen. Også her er der tilfredshed og tro på, at en konflikt kan afværges.

- Vores repræsentantskab er løbende informeret om processen, og de har bakket op. Det er jeg overbevist om, at de bliver ved med, siger Lisbeth Lintz.

Også arbejdsgiversiden skal formelt godkende aftalen om nye overenskomster. En endelig afklaring ventes i starten af juni.