Overenskomst 2018

Syge børn og kræftsyge fritages fra eventuel lockout

Regionerne melder, at nødberedskabet for sygehuse og hospitaler er ved at være helt klar i tilfælde af en storkonflikt.

Regionernes Lønnings- og Takstnævn, Foreningen af Speciallæger og Yngre Læger har i dag aftalt at friholde en række hospitalsområder fra en eventuel konflikt.

- Hvis det kommer til en konflikt – hvilket vi vil arbejde hårdt for at undgå – vil vi i regionerne gå langt for at sikre, at akut syge og børn alligevel bliver behandlet. Patienterne må ikke blive taget som gidsler i den danske model, siger Anders Kühnau (A), chefforhandler for Danske Regioner.

Regionerne forhandler stadig om at indgå en overenskomstaftale med de regionalt ansatte.

Næsten normale tilstande på visse områder 

For både strejker og lockout vil der være en række områder, hvor nødberedskabet stort set vil svare til almindelig bemanding, og hvor områderne med de indgåede aftaler om nødberedskaber vil kunne opretholde almindelig drift under en potentiel konflikt.

Der er desuden en række områder, hvor det har vist sig vanskeligt at få etableret det nødvendige nødberedskab grundet mange ledige stillinger med mere. Løbende aftaler om at undtage sådanne områder fra arbejdsstandsningerne indgås i begge tilfælde løbende mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og de faglige organisationer.

Det betyder, at læger bliver undtaget for lockout i alle fem regioner på alle fælles akutmodtagelser, akutafdelinger og traumecentre, ligesom læger på alle afdelinger, der udelukkende arbejder indenfor onkologi, hærmatologi og behandling af børn, bliver undtaget for lockout.

Nødberedskaber falder på plads

I begyndelsen af marts varslede de faglige organisationer strejker på hospitalerne, hvor blandt andre narkose- og røntgenlæger, sterilcentraler og portører ved en konflikt skal nedlægge arbejdet. Dermed vil store dele af hospitalerne blive lammet, og derfor varslede RLTN efterfølgende lockout, hvis det kommer til en konflikt.

RLTN og Danske Regioner siger til TV 2, at de ønsker og arbejder for at nå til enighed om en fornyelse af overenskomsterne, men hvis det ender med en konflikt, er en række forholdsregler nu ved at falde på plads.

De såkaldte nødberedskaber på hospitalerne er tæt på komplette i forhold til den varslede strejke, og regionerne har påtaget sig opgaven med at udpege de afdelinger, som grundet lockout får brug for nødberedskaber. Det arbejde er fortsat i gang.

Efter der er faldet aftaler på plads om nødberedskabet i forhold til strejkevarslerne, er lægerne nu klar til at forhandle med regionerne om et nødberedskab til en eventuel lockout. Det siger Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen, og Camilla Rathcke, formanden for Yngre Læger.

- Vi har en forhåbning om, at vi godt kan nå det, men lockouten er så omfattende, at vi er nødt til at gribe forhandlingerne anderledes an end for strejke-nødberedskabet,” siger Lisbeth Lintz.