Business

Fagbosser fastholder musketered før slutspurt i forhandlinger

KL's chefforhandler mener, at fagbossernes musketered komplicerer OK-forhandlingerne, der fortsætter i dag.

Selv om fagforeninger og arbejdsgivere tilsyneladende nærmer sig hinanden, når det handler om lønstigninger til de offentligt ansatte, så er vejen til en fredelig løsning på de sammenbrudte overenskomstforhandlinger ikke snorlige.

For fagbevægelsens topforhandlere på tværs af stat, regioner og kommuner holder fast i en indgået musketered.

Vi har nogle hovedkrav, som vi står sammen om

Anders Bondo Christensen

Dermed skal også andre krav imødekommes, hvis der skal en aftale på plads.

- Vi står sammen

Det står klart lørdag foran Forligsinstitutionen i København, hvor fagbevægelsens topfolk er samlet før en ny omgang forhandlinger.

Hvad er Forligsinstitutionen?

Når der opstår interessekonflikter på arbejdsmarkedet, er Forligsinstitutionen sat i verden for at hjælpe.

Formålet med institutionen er derfor at hjælpe arbejdsmarkedets parter med at nå til enighed og afslutte forhandlinger, uden der opstår konflikter.

Forligsinstitutionen kan ikke direkte forhindre en arbejdskonflikt, men kan kun mægle mellem parterne og udsætte en varslet konflikt to gange af 14 dage. Indtil nu er den pågældende varsling om konflikt udsat én gang. 

- Vi har bekræftet hinanden i, at vi har en fælles aftale om, at vi både skal have lønnen til at følges med de privatansatte, at vi skal have lærerne i hus med arbejdstidsaftale, og så skal vi have løst det med betalt frokostpause, siger Dennis Kristensen, formand for FOA og repræsentant for blandt andet social- og sundhedspersonalet.

Han bliver bakket op af de kommunalt ansattes chefforhandler, Anders Bondo Christensen.

- Vi har nogle hovedkrav, som vi står sammen om. Fagbevægelsen er ikke gået til de her forhandlinger med fuldstændig vanvittige og ublu krav, siger han til TV 2.

Der er også støtte at hente hos formanden for Dansk Sygeplejeråd og topforhandler for ansatte i regionerne, Grethe Christensen.

- Lige nu er det vigtigt, at hele fagbevægelsens står sammen og viser, at vi rent faktisk støtter hinanden, når vi er udsat for de her ting, siger hun til TV 2.

- Vi burde kunne komme i mål

Michael Ziegler, chefforhandleren for Kommunernes Landsforening, ser positivt på dagens forhandlinger på det kommunale område.

- Knasterne er ikke større, end at det burde kunne lade sig gøre at komme i mål i løbet af de uger, vi nu har tilbage, siger han til TV 2.

Han mener dog, at fagforeningernes musketered er en komplikation.

- Det er klart, at det komplicerer forhandlingerne ganske betydeligt, at der er det her kryds mellem det kommunale forhandlingsbord og det statslige forhandlingsbord. Men det må vi finde en vej igennem, så vi alligevel kan lande en aftale, siger han til DR.

Føler sig sikre på medlemmers opbakning

Dennis Kristensen har tidligere meldt ud, at arbejdsgiverne har spillet ud med tilbud om lønstigninger, der nærmer sig lønmodtagernes krav.

Ved at stå fast på musketereden risikerer flere af topforhandlerne at kaste deres medlemmer ud i en konflikt over emner, som i første omgang ikke direkte berører dem. Men Dennis Kristensen føler sig sikker på medlemmernes opbakning.

Det samme gør Grete Christensen, selvom lærernes arbejdstid og frokostpause for eksempel ikke står højest på sygeplejerskernes ønskeliste for forhandlingerne.

 - Der er en klar melding fra vores tillidsrepræsentanter ude på arbejdspladserne om, at der er fuld opbakning.

- Det er vigtigt, at vi står sammen, fordi det er tydeligt ved de her forhandlinger, at det er nogle politiske krav, som man forsøger at presse igennem over for alle grupper, siger hun.

Test din viden om overenskomstforhandlinger

  1. Hvem forhandler overenskomst for staten?

    Du har 0 rigtige

  2. Hvem er de kommunale arbejdsgiveres topforhandler?

  3. Michael Ziegler delte et billede på Twitter, hvor han havde klædt sig ud som en kendt figur fra det store lærred – hvem?

  4. Hvis parterne ikke selv kan blive enige, træder en udpeget mægler til og kommer med et forslag, som plejer at være et kompromis af de to parters udspil. Hvem er den mægler?

  5. Forligsinstitutionen har mulighed for at udsætte en storkonflikt, mens de prøver at mægle i forhandlingerne. Men hvor længe kan du forsinke en eventuel storkonflikt?

  6. Den 28. februar kan fagforeningerne varsle strejke. Hvad bliver IKKE ramt, hvis det ender i storkonflikt?

  7. Hvornår havde vi sidst storkonflikt på arbejdsmarkedet?

  8. De offentligt ansattes overenskomst udløber den 1. april. Hvad sker der, hvis arbejdsmarkedets parter ikke er blevet enige om en ny overenskomst inden da?