Business

Sådan rammer lockout 440.000 offentligt ansatte

Folkeskoler lukker og operationer udskydes i tilfælde af lockout, mens kræftbehandling og en stor del af politiet ikke berøres.

Konflikten på det statslige område blev skærpet onsdag, da innovationsminister Sophie Løhde (V) i sin egenskab af chefforhandler på det statslige område varslede en omfattende lockout.

121.000 af de i alt 181.000 mennesker, der arbejder på det statslige område bliver omfattet af lockouten, hvis den bliver en realitet.

Senere onsdag fulgte Danske Regioner op ved at varsle lockout af op imod 70.000 ansatte - lige over halvdelen af de ansatte i regionerne.

Og endelig varslede Kommunernes Landsforening (KL) lockout af godt 250.000 af de omkring 500.000 kommunalt ansatte.

I alt cirka 440.000 offentligt ansatte står derfor til den 10. april at blive sendt hjem af deres arbejdsgiver, hvis overenskomstforhandlingerne ender i en storkonflikt.

Læs mere om, hvem der er omfattet af lockoutvarslet - og hvem der ikke er:

Staten

Af de 121.000 arbejder en meget stor del på statslige uddannelsesinstitutioner som universiteter, gymnasier og erhvervsskoler.

Personalet på frie grundskoler og efterskoler er også omfattet af lockouten. Selv om de ikke er ansat af staten, er deres overenskomst en del af forhandlingerne.

Derudover vil lockouten også ramme langt de fleste ansatte i ministerier og styrelser.

52.000 af de statsansatte er enten på chefkontrakt eller ansat som tjenestemænd eller under tjenestemandslignende forhold.

Derfor kan og må de ikke strejke, og vil i sagens natur heller ikke blive lockoutet. De tjenestemandsansatte tæller blandt andre en stor del af forsvaret og politiet.

Derudover har Moderniseringsstyrelsen besluttet at friholde cirka 800 ansatte fra konflikt, fordi de har særligt kritiske arbejdsopgaver.

Det gælder blandt andet ansatte ved Udenrigsministeriets vagttelefon, vaccineforsyningen og dem, der udsteder pas.

Ansatte ved Fødevarestyrelsens kødkontrol er også friholdt fra en lockout for at undgå, at eksporten bliver ramt.

Her har arbejdstagerne til gengæld varslet strejke, og derfor vil der ikke blive udført kontroller, med mindre parterne kan blive enige om at holde området ude af konflikten

Kilde: Moderniseringsstyrelsen.

Kommunerne

Kommunernes Landsforening (KL) forventer at lockoute godt 250.000 kommunalt ansatte i tilfælde af konflikt. Det er især folkeskoler og daginstitutioner, der bliver ramt. 

KL's lockout vil med formand Martin Damms ord omfatte "alle de områder, hvor der ikke er borgere, der er afhængige af hjælp fra det kommunale område."

Derfor er det mest nærliggende at kigge på de områder, som KL vil fritage fra lockout: 

Det gælder store dele af ældreområdet, handicapområdet, socialpsykiatrien, specialskoler og specialdaginstitutioner.

Også kommunale forsyningsselskaber, beredskaber og kommunalt ansatte i tog- og busselskaber vil blive undtaget.

På landets rådhuse vil man køre med en form for nødberedskab, så der eksempelvis kan udbetales kontanthjælp. 

Derudover er der andre grupper, som ikke kan indgå i en konflikt. Det kan være tjenestemænd eller medarbejdere, der ikke er medlemmer af de faglige organisationer, som KL har overenskomst med.

Kilde: Kommunernes Landsforening.

Regionerne

Danske Regioner skønner, at op imod 70.000 af de regionale medarbejdere vil blive ramt af en lockout.

Ifølge Danske Regioner vil mange mennesker opleve længere ventetid på behandling og udredning for sygdomme, ligesom at mange planlagte operationer vil blive udskudt.

Regionernes hovedopgave er at drive det danske sygehusvæsen, så en lockout vil berøre store dele af landets hospitaler. Foreløbigt kan følgende hospitaler eller områder blive berørt:

 • Bispebjerg og Frederiksberg Hospital
 • Herlev og Gentofte Hospital
 • Rigshospitalet og Rigshospitalet Glostrup
 • Sygehusenhed Midt
 • Sygehusenhed Vest
 • Regionshospitalet Horsens
 • Regionshospitalet Randers
 • Aarhus Universitetshospital
 • Regionshospital Nordjylland
 • Aalborg Universitetshospital
 • Holbæk Sygehus
 • Sjællands Universitetshospital - Køge
 • Odense Universitetshospital
 • Sygehus Sønderjylland – Sønderborg
 • Friklinikken - Grindsted
 • Sygehus Lillebælt – Middelfart
 • Syddanske Vaskerier - Odense
 • Alle regionshuse

En del af de ikke-borgerrettede områder i regionerne, eksempelvis det administrative område, rammes også ved lockout.

Regionerne undtager en række sårbare patientgrupper, herunder alle psykiatriske patienter.

Samtidig vil regionerne forhandle om at sikre et nødberedskab, så patienter ikke udsættes for livsfare. Det betyder, at akutte funktioner, herunder kræftbehandlinger, ikke rammes, ligesom eksempelvis trafikofre bliver sikret behandling.

Kilde: Danske Regioner