Vismænd: Pilen for dansk økonomi peger forsat opad

De økonomiske vismænd fastholder optimistisk prognose for dansk økonomi.

Det kan godt være, at maskinrummet i dansk økonomi er småt globalt set, men tandhjulene er for tiden velsmurte og vil forsætter med at snurre godt i den nærmeste fremtid. 

Det fremgår af en frisk opdatering af den økonomiske prognose, som De Økonomiske Råd, bedre kendt som vismændene, kom med i oktober. Her forventer de, at BNP-væksten herhjemme ender på 2,0 procent i 2017, 2,3 procent i år og 2,0 procent til næste år.

- Dansk økonomi er kommet ud af krisen, og presset på økonomiens kapacitetsgrænser øges. Den planlagte stramning af finanspolitikken bør derfor fastholdes, lyder det fra vismændene.

- Der er fremgang i dansk økonomi. BNP ventes at være steget cirka 2 procent i 2017, og beskæftigelsen skønnes at være steget med knap 45.000 personer. Det er omtrent på linje med udviklingen i 2016, og overordnet set er vurderingen af dansk økonomi den samme som i "Dansk Økonomi, efterår 2017", selv om BNP-væksten i 2017 er nedjusteret med godt et kvart procentpoint, skriver vismændene.

Nedjusteringen kommer, i forbindelse med at Danmarks Statistiks opgørelse af BNP-væksten i tredje kvartal sidste år viste et fald.

- Det er i prognosen lagt til grund, at faldet i BNP-væksten er af midlertidig karakter, og den foreløbige BNP-indikator viser en vækst i BNP på 0,9 procent i fjerde kvartal 2017. Der er derfor kun lagt op til mindre justeringer i vækstudsigterne fremadrettet, skriver rådet.

Solidt vækstpotentiale 

Hos Nykredit kalder cheføkonom Tore Stramer tonerne for optimistiske, og det er en prognose, han deler.

- Vækstpotentialet i dansk økonomi er solidt i øjeblikket, og der er potentiale for en stærk vækst over de kommende år, skriver Tore Stramer i en kommentar.

- Vismændene har dertil en forventning om, at dansk økonomi kører uden om en decideret overophedning over de kommende år. Vismændene er usædvanligt klare i spyttet - selv om presset op arbejdsmarkedet ventes at tage til, så vil det ikke udvikle sig til noget, der kan karakteriseres som en decideret overophedning. Det er jeg sådan set enig i, lyder det fra cheføkonomen.

Privatforbruget ses stige 

Hos Dansk Erhverv mener cheføkonom Steen Bocian, at vismændene er for optimistiske, hvis man ser på de seneste nøgletal for dansk økonomi.

- Dagens detailsalgstal og tal for dankortomsætningen sætter et stort spørgsmålstegn ved en af vismændenes helt grundlæggende forudsætninger for deres optimistiske syn på væksten. Vismændene forventer nemlig en forbrugsvækst i år på 2,9 procent, hvilket vil være den højeste vækst siden 2006, påpeger han.

Det danske detailsalg faldt i januar med 0,2 procent sammenlignet med måneden før, viser tal fra Danmarks Statistik. Og i december faldt detailsalget med 0,3 procent.

- Der er grundlæggende intet, der på nuværende tidspunkt indikerer, at væksten i det private forbrug skulle blive så høj. Black friday har haft rykket en del rundt på det private forbrug, men første kvartal tegner til rent forbrugsmæssigt at blive relativt svagt efter et sandsynligvis stærkt fjerde kvartal, påpeger Steen Bocian.

Selv skriver vismændene, at det i prognosen er lagt til grund, at faldet i det private forbrug i tredje kvartal 2017 var af midlertidig karakter.

- Det skal ses i lyset af, at der var et fald i bilsalget, og nye tal for bilsalget viser en markant stigning i fjerde kvartal 2017. Bilsalget ventes kun delvist at være genoprettet i fjerde kvartal, og derfor er bilsalget opjusteret i 2018, skriver De Økonomiske Råd.

Samtidig påpeges det, at udviklingen i det øvrige private forbrug også var svagt i tredje kvartal sidste år, men at indikatorer for både detailhandelsomsætning og dankortomsætning viste fremgang i fjerde kvartal sidste år.