Business

DSB kørte med trecifret millionoverskud sidste år

DSB's gæld udgør nu 4,8 milliarder kroner. I 2012 udgjorde den 12 milliarder kroner. Jens Nørgaard Larsen / Scanpix

DSB's regnskab viser et plus før skat på 274 millioner kroner. Gælden er nedbragt betragteligt.

Selv om DSB solgte færre billetter sidste år, hev det statsejede togselskab et overskud på 274 millioner kroner hjem.

Det er en væsentlig forbedring i forhold til det store underskud i 2016 på 2,5 milliarder, som dog i høj grad skyldtes nedskrivninger på IC2- og IC4-togene. Piller man tilsvarende engangsposter ud af regnskabet for 2017, når det korrigerede overskud før skat endda op på 548 millioner kroner.

Gæld på 4,8 milliarder

Antallet af solgte rejser faldt med to procent, primært på grund af nedgang i salget af S-togsbilletter. Her har driften været påvirket af omfattende sporarbejder.

Endelig er DSB's gæld i løbet af året nedbragt med 1,2 milliarder kroner sammenlignet med året før og udgør nu 4,8 milliarder kroner. Det skal ses i forhold til, at gælden i 2012 udgjorde 12 milliarder kroner.