Business

Kæmpe skattesag kan ende med at ændre din vandregning

Vandselskaberne vil ikke bruges som ”malkekøer” i SKATs jagt på flere milliarder.

Den danske stat er blevet hevet i retten af landets vandværker i det, vandselskaberne selv betegner som Danmarkshistoriens største skattesag.

Sagen kommer til at køre ved Østre Landsret i denne uge, og der er op til 36 milliarder kroner på spil, lyder det fra DANVA, Dansk Vand- og Spildevandsforening og Danske Vandværker.

Baggrunden for den store slåskamp mellem parterne er en beslutning fra forligskredsen bag vandsektorloven, som rækker helt tilbage til 2009. Dengang valgte forligskredsen, som bestod af partier fra begge sider af det politiske spektrum, at give vandværkerne en mulighed for at hente nogle ekstra millioner om året ved en ny skat.

Den skulle maksimalt løbe op i 100-200 millioner kroner om året og lå dermed langt fra det beløb, som vandværkerne slås med SKAT om i dag.

- Det er vores opfattelse, at der i sagen er tale om lovsjusk, fordi skattelovgivningen ikke er udformet og implementeret, som det var ønsket og besluttet af forligskredsen bag vandsektorloven. Konsekvensen er betydelige stigninger på vandregningen både i private husholdninger og hos danske virksomheder, siger Carl-Emil Larsen, der er direktør i DANVA, i en pressemeddelelse.

Hænger ikke sammen

Da sagen om de mange ekstra vandmilliarder for alvor kom for dagens lys sidste år, fortalte flere politikere, som havde været med til at træffe beslutningen i 2009, at det langt fra var meningen, at vandet for forbrugerne skulle blive dyrere.

- Vi lavede en bred politisk aftale, som så er endt med nogle konsekvenser, som ingen var klar over dengang. En af intentioner med det var jo blandt andet billigere vand til vandforbrugerne, som jo ikke hænger godt sammen med stærkt øget beskatning, sagde tidligere folketingsmedlem Per Clausen fra Enhedslisten dengang til Ritzau.

Og dyrere ser det ud til at blive.

Denne ekstraskat er helt uforenelig med politikernes krav til vandselskaberne om at have lavest mulige priser på vand

Carl-Emil Larsen, DANVA

Ifølge DANVA-direktøren står borgerne i Silkeborg til en markant ekstra regning hvert år gennem de næste 50 år.

- For eksempel kræver SKAT, at Silkeborg Vand betaler en ekstraregning på hele 450 millioner kroner i udskudt skat svarende til, at borgerne i Silkeborg skal betale 420 kroner ekstra i de kommende 50 år. Denne ekstraskat er helt uforenelig med politikernes krav til vandselskaberne om at have lavest mulige priser på vand, siger DANVAs Carl-Emil Larsen.

DANVA har tidligere meldt ud, at forbrugere landet over risikerer en ekstraregning på mellem 300 og 1000 kroner om året på deres vandforbrug.

Slås om værdien

At SKAT trods politikernes ønsker lægger op til at hente milliarder og atter milliarder hjem i ekstra skatteindtægter gennem højere vandregninger hænger sammen med det skifte i selskabsform, politikerne blev enige om at gennemføre i slutningen af 00’erne.

Fra at være skattefrie kommunale selskaber skulle vandselskaberne og spildevandsværkerne fremover lægges om til at være statsejede aktieselskaber, som ikke må generere overskud.

Da selskaberne efter 2009 ikke længere var skattefri, valgte SKAT at værdiansætte de mange vand- og spildevandsværker til en anslået værdi, som ikke kunne efterprøves, da der ikke har været handlet vandselskaber. Derfor kunne man - og kan man ikke - kigge på det seneste handlede vandselskab for at kontrollere, om SKATs værdiansættelse er i orden eller helt uden for skiven.

Hos DANVA mener man netop, at SKAT har skudt langt over mål, da selskabernes værdi er alt for høj og dermed også alt for højt beskattet.

Det er blandt andet det, Østre Landsret skal tage stilling til.

Må vente i måneder

I Østre Landsret skal fem dommere over flere retsdage tage stilling til, om SKAT er i sin gode ret til at indkræve de mange ekstra milliarder.

Sidste retsdag i sagen er på fredag den 17. november, og inden for to måneder herefter forventes der at ligge en dom klar i den store skattesag.