Business

Ni år efter Roskilde Banks krak - i dag udpeges ansvaret

Niels Valentin Hansen, tidligere adm. direktør for den krakkede Roskilde Bank, ankommer til Østre Landsrets afdeling i Søborg mandag den 19 juni 2017. Niels Ahlmann Olesen / Scanpix Denmark

Finansiel Stabilitet kræver en milliard i erstatning fra direktøren og ti andre topfolk, fordi banken angiveligt blev drevet helt uansvarligt.

Tirsdag falder der endelig en afgørelse i erstatningssagen, om hvem der har ansvaret for krakket i Roskilde Bank.

Her er Niels Valentin Hansen en af hovedpersonerne.

Han var direktør for Roskilde Bank fra 1978 til 2007 og havde æren for at forandre en lille provinsbank med 4000 kunder til en milliardforretning med flere end 100.000 kunder.

Men Ifølge statens oprydningsselskab efter finanskrisen, Finansiel Stabilitet, der måtte overtage resterne af Roskilde Bank, var den tidligere bankdirektør også en af hovedmændene bag en uansvarlig bankdrift, der medførte, at banken tabte mere end 10 milliarder kroner og endte med at falde sammen.

Derfor har Finansiel Stabilitet krævet en erstatning på en milliard kroner af Niels Valentin Hansen og ti andre centrale spillere fra Roskilde Banks direktion, bestyrelse og revisionsselskab.

Sagen står over for sin afgørelse tirsdag - mere end ni år efter at Roskilde Bank krakkede som et af de største ofre for finanskrisen i Danmark.

Og sagen er på alle måder spektakulær.

Da den startede tilbage i 2015, slæbte sagens parter mere end 30.000 siders bilag ind i retten og kunne se frem til flere end 100 retsmøder, inden der nu falder dom.

Lån uden ordentlig sikkerhed

Kritikken af Niels Valentin Hansen og den øvrige bankledelse går på, at banken gav store og meget risikable lån til en kreds af spekulanter.

Ofte blev lånene givet uden sikkerhed, og pengene gik til mange andre ting end køb og byggeri af fast ejendom.

Et sted i de 30.000 siders bilag henviser Finansiel Stabilitet således til et internt notat fra banken, der i 2007 skriver:

”Vi oplever, at byggelån benyttes til betaling af terminer, ejendomsskatter, revisorregninger, restskatter, biler, hundens, konens og elskerindens underhold”.

Roskilde Bank

Bankens kollaps bliver ikke bedre af, at den ramte de almindelige bankkunder og småaktionærer fra Roskilde meget hårdt.

30.000 aktionærer mistede penge, da banken gik ned.

I mange tilfælde var de småkunder i banken, som bankens medarbejdere havde overtalt til at investere deres sparepenge i bankaktier.

Finanskrisen er skurken

Selv om Niels Valentin Hansen var gået på pension, da banken kollapsede, så udpeger mange ham som den hovedansvarlige for bankens vokseværk og sammenbrud.

Det var direktionen under hans ledelse, der godkendte de store lån, lyder det.

Men holdningen hos de 11 sagsøgte og deres advokater er en anden:

Skurken, der fældede Roskilde Bank, var den internationale finanskrise, der ramte over hele verden i 2008. Og ingen - heller ikke ledelsen i Roskilde Bank - kan bebrejdes, at de ikke havde set den komme.