Business

Regeringen griber ind mod risikable boliglån

Fra nytår bliver det sværere at få et risikabelt boliglån. Det sker for at undgå, at boligejere får alvorlige problemer ved rentestigninger.

Regeringen skrider ind over for risikable lån til boliger i landets store byer for at undgå, at gruppen af betydeligt forgældede boligejere ender i økonomiske vanskeligheder, når renterne engang begynder at stige.

Med indgrebet ønsker regeringen at skabe et mere robust og balanceret boligmarked ved at begrænse udbredelsen af de mest risikobetonede lån for husstande med høj gæld, lyder det i en pressemeddelelse om boligindgrebet.

- Samtidigt sikrer vi med de nye retningslinjer, at man fortsat kan optage lån til køb af bolig, selvom man har høj gæld. Det skal bare ske med større forsigtighed i forhold til valg af lånetype, siger erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) i meddelelsen.

Pres for at stoppe farligt gældsbjerg

Indgrebet kommer efter opfordring fra blandt andre nationalbankdirektør Lars Rohde, som mener, at der er risiko for opbygning af en boble på grund af de stigende boligpriser - især i og omkring de store byer.

Med indgrebet vil der fra nytår være begrænsninger på valg af lån med variabel rente - især F1-lån - til boligkøb, hvis køberne gældsætter sig til mere end fire gange husstandsindkomsten og kommer over 60 procent i belåningsgrad.

Har længe efterlyst nye regler

Hos Finans Danmark, som repræsenterer bankerne og realkreditinstitutterne, mener man, at det er godt, at der nu er skabt klarhed over reglerne.

- Danskerne vil gerne vide, hvor de er henne, når de skal låne, siger Ane Arnth Jensen, som er viceadministrerende direktør i Finans Danmark.

Det, at indgrebet rammer mest i de største byer, giver danskerne en mulighed for at indrette sig efter det.

- Der er stadig - forudsat at man lever op til kreditvurderingen, og der er sikkerhed i ejendommen - muligheder for frit at vælge lån, hvis man bare sørger for, at ens indkomst ikke er ude af trit i forhold til gældens størrelse.

Hos Finans Danmark mener man, at de nye regler er vigtige for at forhindre en ny boligboble og for at beskytte de låntagere, som vil være mere sårbare i det øjeblik, man har en høj gæld.

- Der er ikke nogen i vores samfund, der har en interesse i, at boligpriserne kommer for højt op, eller at vi får en boble, som brister, siger Ane Arnth Jensen, som mener, at de nye regler gør, at nye boligejere fremover skal benytte sig af muligheden for at tage bestik af, hvor stor deres gæld bliver, inden de optager et lån.

Brian Mikkelsen trak selv sit første udspil

De lave renter har sendt boligpriserne på himmelfart over en længere periode, og her har det hos de på samfundets vegne bekymrede skabt tydelige pandefurer, at boligfinansieringerne i stigende grad er sket med risikobetonede lån som eksempelvis flekslån med afdragsfrihed og kort rentebinding. Alle andre typer lån vil ikke være omfattet af de nye lånebegrænsninger.

Regeringens første udspil blev i sidste måned mødt af omfattende kritik, og det blev derfor trukket tilbage i 11. time. Udspillet blev blandt andet kritiseret for at ramme særligt unge og pensionister og for at gælde bestemte kommuner, og det forsøger man nu at gøre op med. I dagens meddelelse bliver det slået fast, at der med indgrebet eksempelvis ikke sker forskelsbehandling efter kommunegrænser.

Skylder du dit realkreditinstitut mere end fire gange din families indkomst, og har du sneget dig over belåningsgrænsen på 60 procent, vil du ikke længere kunne få:

- Lån med variabel rente med kortere rentebinding end fem år med eller uden afdrag. Det er blandt andet de mange F1-lån.

- Lån med variabel rente med rentebinding på fem år eller mere og med afdragsfrihed. Det er blandt andet F5-lånene.