Business

Beskæftigelsen er som i de glade 00’ere

Ikke siden 2008 har der været flere danskere i job, men ikke alle steder i landet er lige heldige.

Beskæftigelsen herhjemme nærmer sig sit højeste niveau i næsten 10 år, og dermed ligner Danmark for alvor et land, der har lagt den finansielle krise bag sig.

I en ny rapport fra Danmarks Statistik kan man læse, at der i august kom 4300 flere lønmodtagere på arbejdsmarkedet, og dermed kom der igen fremgang i beskæftigelsen efter et lille, men bekymrende dyk i juli.

Med styrkelsen af beskæftigelsen i august er der i dag flere end 2,7 millioner lønmodtagere – det er over 150.000 flere, end da krisen kradsede værst i Danmark i 2012.

Selvom den stigende beskæftigelse som udgangspunkt må siges at være positiv for dansk økonomi som helhed, er det dog ikke alle steder i landet, der mærker opsvinget.

Stor forskel på Vestegnen

I hovedstadsområdet hedder jobduksen Høje Taastrup, hvor der fra 2010 til 2015 er blevet skabt over 6000 arbejdspladser. Det svarer til en stigning på 21 procent i arbejdspladser ifølge en opgørelse, som TV 2 Lorry har foretaget.

I den anden ende af skalaen finder man Ishøj – en nabokommune til Høje Taastrup – hvor der i samme periode samlet set blev nedlagt næsten 600 arbejdspladser. Det gav et fald på over seks procent i det samlede antal jobs i kommunen.

Ifølge Høje Taastrups borgmester er kommunens succes ikke kommet af sig selv.

- Vi har for en del år siden besluttet, at vi vil tiltrække virksomheder, og for os har det handlet om, at vi har villet etablere en servicekultur, hvor vi har forståelse for virksomhedernes behov og tidsrammer, siger Michael Ziegler, der er konservativ borgmester i Høje Taastrup.

Svær befolkningssammensætning

Ifølge Ishøjs borgmester skyldes nedgangen i arbejdspladser i kommunen især, at man har valgt at nedlægge et gammelt erhvervsknudepunkt og bygge et nyt og mere tidssvarende på en bedre placering op ad motorvejen, og det kan man endnu ikke mærke effekten af.

- Vi har haft en stor arbejdsløshed, og vi er nu ved at gennemføre en stor omstilling, men det vil tage noget tid, før det slår igennem, siger Ishøj-borgmester Ole Bjørstorp fra Socialdemokratiet og fortsætter:

- Du skal tænke på vores befolkningssammensætning, vi har mange fremmedsprogede og mange etniske danskere, som er ufaglært arbejdskraft, og de har haft svært ved at finde arbejde.