Business

FAKTA: Københavns Lufthavnes rejse fra stat til privat

ATP har købt sig en solid luns af Københavns Lufthavne. Det er resultatet af mere end et årtis privatisering. ATP har aftalt af købe australske Macquaries andel af Københavns Lufthavne A/S for et milliardbeløb.

ATP har købt sig en solid luns af Københavns Lufthavne. Det er resultatet af mere end et årtis privatisering.

ATP har aftalt af købe australske Macquaries andel af Københavns Lufthavne A/S for et milliardbeløb. Købet skal godkendes af konkurrencemyndighederne.

Dermed er Københavns Lufthavne, der ejer Kastrup lufthavn, tæt på at få en ny, dansk storaktionær.

Få et overblik over udviklingen af ejerskabet af lufthavnen her:

* Københavns Lufthavn i Kastrup blev etableret i 1925 og drevet af Statens Luftfartsvæsen (SLV).

* I 1971 blev Københavns Lufthavnsvæsen udskilt fra Statens Lufthavnsvæsen og oprettet som en selvstændig enhed. I 1990 blev det omdannet til Københavns Lufthavne A/S med staten som eneaktionær.

* Det blev omdannet til et aktieselskab, for at selskabet kunne drives på et mere forretningsmæssigt grundlag.

* Københavns Lufthavne A/S ejer lufthavnene i Kastrup og Roskilde.

* I februar 1994 besluttede man at nedbringe statens ejerandel til 75 procent samt at søge selskabets aktier optaget til notering på Københavns Fondsbørs.

* Aktieudbuddet skete i marts 1994. Aktierne blev optaget til notering på Københavns Fondsbørs 11. april 1994.

* I 1996 solgte staten yderligere 24 procent af sine aktier. Det resulterede i en statslig ejerandel på 51 procent.

* Det seneste salg af statslige aktier skete i 2000, hvor den danske stat solgte 17 procent af aktierne. Det resulterede i en statslig ejerandel på 34 procent.

* Den danske stats andel af aktiekapitalen er i perioden 2000 til 2006 gradvist øget til 39,2 procent som følge af CPH’s opkøb af egne aktier.

* Den australske kapitalfond Macquarie købte sig ind Københavns Lufthavne i 2005 og købte yderligere op i 2009.

* I maj 2017 meddelte Macquarie, at man overvejede at sælge sin andel. Det er altså nu tæt ved at ske.

* Ejerskabet vil, hvis salget går igennem, se sådan ud:

Copenhagen Airports Denmark (OTPP og ATP): 57,7 procent.

Den danske stat: 39,2 procent.

Udenlandske investorer: 1,8 procent.

Danske investorer: 1,3 procent.

Kilder: cph.dk, Naviair.