Business

Lars Rohde ser plads til større lønstigninger

Der er plads i dansk økonomi til lønstigninger. Det slår Nationalbanken fast. Samtidig kan husejerne også se frem til pæne prisstigninger

Der er for alvor medvind på cykelstien for dansk økonomi. Og det kan føre til mere i lønposen. Det slår Nationalbanken og Lars Rohde fast i sin seneste rapport ”Udsigter for dansk økonomi.”

- Den lave ledighed og virksomhedernes fortsatte efterspørgsel efter arbejdskraft betyder, at lønningerne stiger. Det er der også plads til, når man ser på virksomhedernes konkurrenceevne i forhold til udenlandske virksomheder, skriver Nationalbanken i rapporten.

- Lidt overraskende måske, så er der, på trods af det tiltagende pres på arbejdsmarkedet, kun set relativt beskedent lønpres, siger Lars Rohde.

Men i takt med, at 60.000 flere job kommer til over de kommende par år, så venter Rohde, at både lønninger og priser stiger noget mere. Nationalbanken forventer således lønsigninger på 2,4 procent i år gående mod tre procent i 2019. Og der er plads til mere i løn:

- Lønkonkurrenceevnen er god og lønstigningerne kan uden at skabe problemer godt blive lidt højere end hidtil under opsvinget, siger Rohde. 

Dermed melder Lars Rohde sig i koret af centralbankchefer, der ser plads til større tal på lønsedlen. I juni kaldte Bank of Englands chef Mark Carney eksempelvis lønstigningerne i Storbritannien for blodfattige.

Boligpriser vil stige - men ingen boble på vej

Huspriserne har haft pil opad i længere tid. Og ifølge Nationalbankens prognose kan husejerne se frem til yderligere stigninger i de kommende år.

Priserne på enfamilieshuse steg sidste år med 3,9 procent. Helt samme, høje tempo tror Nationalbanken ikke på vil fortsætte. Men med en forventet stigning på 3,3 procent i år – og lige under tre procent de næste par år – er der stadig grund til glæde for boligejerne. Specielt med en inflation, som Nationalbanken forventer vil lande på bare en procent i år, og som vil stige til omkring halvanden procent de kommende år.

Men selv om boligpriserne stiger, så er Nationalbanken ikke nervøse for en egentlig boligboble. Eneste fareelement er på nuværende tidspunkt ejerlejligheder i de største byer:

- På landsplan er der heller ikke tegn på overophedning på boligmarkedet. Der er grund til at være bekymret for prisstigningerne på ejerlejligheder i de større byer, men det er ikke for alvor smittet af på resten af landet. Den nye boligbeskatning, som betyder, at boligskatten fra 2021 igen følger udviklingen i boligpriserne, kan medvirke til at dæmpe priserne på foreksempel lejligheder i København allerede nu, skriver Nationalbanken i analysen.

Ikke mere brænde til bålet

Selv om der er lyse udsigter for dansk økonomi, så kommer Lars Rohde også med et opråb til politikerne frem mod forhandlingerne om næste års finanslov. Det er nemlig ikke tid til alt for mange ”milde gaver”, som nationalbankdirektøren kalder det. For selv om økonomien er på vej ind i en højkonjunktur, så skal finanspolitikken afstemmes med konjunkturerne:

- Det vil sige, at finanspolitikken ikke bør skubbe yderligere til efterspørgslen men tværtimod medvirke til, at efterspørgslen ikke bliver meget højere , end kapaciteten kan bære, siger Lars Rohde, og hentyder den spirende mangel på arbejdskraft, som Nationalbanken ser stadig tydeligere tegn på i specielt bygge- og anlægserhvervene.

Derfor har nationalbankdirektøren et fromt ønske til politikerne:

- Hvis man skulle ønske sig noget, så er det en meget stabil og forholdsvis afdæmpet finanspolitik, som ikke medvirker til at kaste mere brænde på bålet, siger Lars Rohde.