Business

Vismændene slår fast: Så godt går det i Danmark

Der er flere grunde til at smile over den økonomiske situation for danskerne - også i de kommende år.

Der er ingen grund til at tro, at vi stadig sidder fast i sølet som nation efter finanskrisen. Fremgangen i dansk økonomi er pæn og endnu vigtigere kommet for at blive.

Det er konklusionen fra de uafhængige, økonomiske vismænd i De Økonomiske Råd, der har offentliggjort deres halvårlige vurdering af rigets tilstand set med økonomiske briller kort før regeringens præsentation af dens 2025-plan for Danmark.

Heldigvis er der flere trækheste til den gode udvikling i vismandsrapporten:

Væksten i det danske bruttonationalprodukt ser ud til at lande lidt over 2 procent i år - den bedste præstation i 10 år. Dermed tager dansk økonomi et stort skridt væk fra væksten sidste år på 1,3 procent, og også i årene frem mod regeringens kardinalår 2025 estimerer vismændene en årlig fremgang over 2 procentsgrænsen, hvilket slår den gennemsnitlige vækst de sidste 20 år.

Flere penge mellem hænderne

Det er især den vedvarende optur på arbejdsmarkedet efter de gennemførte reformer, der skaber grundlaget for den økonomiske vækst.

I år venter de økonomiske eksperter at se den i forvejen stærkt stigende beskæftigelse blive udvidet med 33.000 personer samt en stigning i arbejdsstyrken frem mod 2025 på mere end 150.000 personer. Så stor en jobskabelse har vi ikke haft siden 1970’erne og 1980’erne, og de ofte forsigtige vismænd kalder også arbejdsstyrkens fortsatte vokseværk betydeligt. 

Og det bliver også bedre og bedre at være lønmodtager i Danmark. Vismændene forventer kun en svagt stigende inflation fra et tæt på ikke eksisterende niveau frem til 1,5 procent i 2025. Samtidig ventes timelønnen at vokse 2,5 procent i år og udvide farten til over 3 procents årlige lønstigninger allerede om to år og frem til 2025.

Kombinationen af lav inflation og pæne stigninger i timelønnen varmer op til, at danskerne får flere penge at rutte med i privaten og dermed kunne holde gang i det hjemlige forbrug.

Fare for at det går for stærkt

Og så kan de mange danske boligejere også forvente at blive rigere ved at sidde stille. Prisstigningen på enfamiliehuse sidste år ligger omkring 7 procent over den gennemsnitlige prisfremgang, og selvom husejerne ikke skal forvente at se de seneste års fest fortsætte, så forventes forøgelsen i prisen på et enfamiliehus at ligge på 2,7 procent i år og derfra trin for trin dykke ned til 2,1 procent frem mod 2025.

Økonomerne er enige i, at det ser godt ud for dansk økonomi, men ser alligevel forskellige risici.

Her åbner overvismand Michael Svarer også debatballet med en løftet pegefinger til politikerne på Christiansborg.

- Der er en reel fare for, at det kommer til at gå for stærkt i dansk økonomi. Finanspolitikken er i udgangspunktet passende, men det er risikabelt, hvis der i forbindelse med politiske forhandlinger bliver givet kortsigtede lempelser, siger Michael Svarer i den forberedte kommentar til vismandsrapporten.

I rapporten skriver vismændene dog, at regeringen reelt kan dræne den offentlige saldo med 22 milliarder kroner, før det sender statsgælden ud af kurs, hvilket får dem til at betegne den danske finanspolitik for 'overholdbar'.

AE: Udfordringerne er løst

AE Rådet har i flere omgange pointeret, at der ikke er fare for flaskehalse på arbejdsmarkedet, og tænketanken tolker vismændenes tal som et tydeligt bevis på, at der ikke er en brændende platform for regeringens ønske om flere udbudsreformer.

- Vores velfærdssamfund er finansieret. Selv den tidligere udfordring med hængekøjen på de offentlige finanser er løst. Når regeringen vil lave flere reformer er det ikke for at finansiere vores velfærd, men blot for at dele skattelettelser ud, siger AE-formand Per Kongshøj Madsen.

Den traditionelle modpart, Dansk Industri, er på linje med vismændene på den økonomiske prognose og den fortsatte jobvækst, men ser modsat AE en stor risiko for, at virksomhederne ikke kan finde den nødvendige arbejdskraft.

- Det går godt, og vi ser vækst over hele linjen. Men vi skal være meget opmærksomme på, at vores virksomheder allerede nu har problemer med at få de medarbejdere, de har behov for, siger vicedirektør Kent Damsgaard, der peger på rekrutteringsproblemer som en realistisk bremse på den økonomiske vækst.

LO: Alle skal med til festen

LO's seneste prognose viser også gode år forude for de danske arbejdere og glæder sig over, at vismændene stempler de offentlige finanser som grundlæggende sunde.

- Det berømte katalog af ubehageligheder skal vist pakkes godt ned i skuffen i Finansministeriet. De offentlige finanser er sunde, og der er ikke behov for arbejdsudbudsreformer. Vores største økonomiske udfordring er at få alle med på opsvinget, skriver LO-formand Lizette Risgaard i sin kommentar.