Business

Boligpriserne tager fart i provinsen

Ifølge landets største realkreditselskab bliver prisstigningerne i hovedstaden mindre voldsomme de næste år.

Mens prisstigningerne på især ejerlejligheder i København og Aarhus ser ud til at stilne en smule af de næste år, er der tegn på, at områderne uden for de store byer begynder at tage del i prisfesten på boligmarkedet.

Sådan lyder vurderingen i en ny prognose fra Nykredit. Ifølge realkreditselskabets boligmarkedsanalytiker, Jacob Isaksen, er det blandt andet den stærke beskæftigelse, der driver de stigende priser.

- En cocktail af stigende beskæftigelse og lave renter får fortsat boligpriserne til at stige. Fremgangen på arbejdsmarkedet ventes at fortsætte – dog med en lidt lavere hastighed sammenlignet med sidste år. Dermed har danskere i hele landet udsigt til voksende lønningsposer i år, hvilket gavner efterspørgslen på boligmarkedet, siger Jacob Isaksen.

Provinsen tager fart

Det er nu ikke sådan, at lejlighedsejere i København eller Aarhus skal forvente faldende priser i den nærmeste fremtid. Men hvor prisstigningerne på ejerlejligheder i de to storbyer sidste år lå på henholdsvis 9,5 og 5,8 procent, forventer Nykredit stigninger på 8,5 og 4,8 procent i år.

Udenfor de store byer er der gang i en omvendt udvikling, hvor boligpriserne begynder at tage fart.

Tendesen ses mest tydeligt i Vest- og Sydsjælland, hvor huspriserne steg med 2,2 procent sidste år. Her forventer Nykredit prisstigninger på over fire procent i år. Også i Sydjylland forventer Nykredit prisstigninger i år, som er dobbelt så store som sidste år.

- Hvis man ser på udviklingen de steder, hvor vi først for nyligt er begyndt at se prisstigninger – fx i Sydjylland – så har priserne stadig et stykke op til niveauet, hvor de toppede sidst. Her er der formentlig plads til, at prisstigningerne fortsætter de kommende år, siger Jacob Isaksen.

Når ud til alle landsdele

At boligpriserne i kommunerne uden for de største byer er begyndt at tage fat bekræftes af nye tal fra Boligsiden, som er blevet offentliggjort i dag.

...det er endnu et tegn på, at opsvinget på boligmarkedet kommer alle dele af landet til gode

Birgit Daetz, Boligsiden

Boligsidens statistik, som går til og med april, viser, at der blev solgt over 10 procent flere huse i Vest- og Sydsjælland og 6,6 procent flere i Sydjylland sammenlignet med sidste år.

- Der er solgt over 14.400 huse (fra januar til april red.), og det er otte procent flere end i samme periode sidste år. Der er stigninger i alle landsdele på nær i København by, og det er endnu et tegn på, at opsvinget på boligmarkedet kommer alle dele af landet til gode, siger Birgit Daetz, der er kommunikationsdirektør hos Boligsiden.

Boligskatten giver tryghed

I starten af måneden faldt den længe ventede boligskatteaftale på plads i et stort forlig mellem regeringen og Socialdemokraterne, De Radikale og Dansk Folkeparti.

Og det kan ifølge Nykredit få lokket flere købere ud på markedet allerede nu.

- Ellers vil aftalens indhold først påvirke prisudviklingen på lidt længere sigt fra 2019 og frem, når godt 700.000 boligejere forventes at få penge tilbage, som de har betalt for meget siden 2011. Her er primært tale om boligejerne uden for de store byer, hvilket kan medføre et løft i efterspørgslen i disse områder, siger Jacob Isaksen.